antalya-bosanma-avukati

Antalya Boşanma Avukatı

Av.Yasin GİRGİN
Takip edin

Av.Yasin GİRGİN

Boşanma, nafaka, velayet ve mal paylaşımı davaları gibi aile hukuku alanlarında yoğunlaşan Avukat Yasin GİRGİN'in "Boşanma Davaları El Kitabı" (2011), "Evlilik Birliğinin Sona Ermesi" (2013), "Kadın ve Erkeğin Boşanmada Hakları (2014)" gibi kitapları bulunmaktadır.
.
Randevu ve iletişim için 0850 840 0442 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz
Av.Yasin GİRGİN
Takip edin

Antalya boşanma avukatı Türk Medeni Kanunu’nun Aile Hukuku bölümünde yer alan yasal hükümler çerçevesinde kanuni gerekçelere göre boşanma davasını gerekçelendirerek açar ve yürütür.

Boşanma davasında yapılacak usuli işlemler 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda göre belirlenmiştir. İş ve işlemler bu kanuna göre yürütülür.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu bir hukuk yargılamasının nasıl başlayacağı, nasıl yürütüleceği, yürütme sırasında işlemlerin nasıl ve hangi süreler içinde tamamlanması gerektiği hususlarını düzenler.Antalya boşanma avukatı bu iş ve işlemlerin kanuna uygun bir şekilde yapılmasını takip eder.

Antalya-kaleiçi
Antalya ilinde halen 8 aile mahkemesi görev yapmaktadır.

Buna göre, boşanma davası açıldıktan sonra Antalya boşanma avukatı tarafından hazırlanarak Antalya Aile Mahkemesi’ne verilen dava dilekçesi PTT kanalıyla davalı tarafa tebliğe çıkarılır. Bu giderler, davacı tarafça dava açılırken tam ve yeteri miktarda mahkeme veznesine yatırılmalıdır.

Kaba boşanma hızının 2014 yılında en yüksek olduğu il, binde 2,87 ile Antalya oldu. Antalya'yı binde 2,72 ile İzmir, binde 2,53 ile Muğla izledi.
Kaba boşanma hızının 2014 yılında en yüksek olduğu il, binde 2,87 ile Antalya oldu. Antalya’yı binde 2,72 ile İzmir, binde 2,53 ile Muğla izledi.

Antalya boşanma avukatı tarafından hazırlanan boşanma davası dava dilekçesi tebligatı alan davalı, tebligatı aldığı günden sonraki gün başlamak üzere 14 gün içerisinde dava dilekçesine cevap vermekle yükümlüdür. Bu süreye cevap süresi adı verilir.

Yine davalı aynı süre içinde tüm delillerini de yazılı olarak bildirmelidir.

Cevap süresi davalıya boşanma dilekçesinin tebliğinden itibaren başlar. Cevap süresinin son gününün hafta sonuna yahut başka bir resmi tatile isabet etmesi halinde bu süre resmi tatilden sonraki ilk resmi çalışma günü mesai saati sonuna kadar devam etmektedir.

Bu süre içinde cevap dilekçesinin verilmemesi halinde davalı için hak kaybı oluşabilir.

Davalının, boşanma dilekçesine cevap vermemesi halinde, aleyhine açılan davada dilekçeyle iddia edilen tüm konuları reddetmiş sayılır.

Ancak, davalının iddiaların aksini delilleri ile ispat etmesi de gerekli olabilir.

6100 sayılı Kanunda yapılan değişiklikle, yasal süreler kesin olarak verilmiş sayılmaktadır. Yani bu sürelerin içinde belirlenen iş ve işlemlerin yapılmaması halinde, yeniden süre alınması ancak belirli istisnai hallerde söz konusu olabilmektedir.

Bu nedenle, yasal sürelere uygun olarak hareket edilmesi ve hak kaybına uğranılmaması için gerekli şekli şartlara uygun olarak dilekçe ve delillerin hazırlanması gerekir.

Antalya’da 8 adet aile mahkemesi bulunmakta olup, mahkemelerin iş yoğunluğu düşünüldüğünde boşanma davaları konusunda uzman iyi bir boşanma avukatı tarafından boşanma davanızın yürütülmesi büyük önem taşımaktadır.

2014 yılında kaba boşanma hızının en yüksek olduğu il, binde 2,87 ile Antalya oldu. Antalya’yı binde 2,72 ile İzmir, binde 2,53 ile Muğla izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,11 ile Hakkari oldu. Hakkari’yi binde 0,21 ile Şırnak, binde 0,22 ile Bitlis izledi.

Antalya Adliyesi Telefonu: 0242 246 30 00 – 0242 246 35 94

Antalya Adliyesi Adresi: Antalya Adalet Sarayı Dumlupınar Bulvarı PK:07030 Muratpaşa /ANTALYA

Antalya Aile Mahkemesi Hakimleri

Antalya 1. Aile Mahkemesi Hakimi Ali Özkaya

Antalya 2. Aile Mahkemesi Hakimi Demir Durak

Antalya 3. Aile Mahkemesi Hakimi Selda Karaman

Antalya 4. Aile Mahkemesi Hakimi Kemal Sönmez

Antalya 5. Aile Mahkemesi Hakimi Ali GİRGİN

Antalya 6. Aile Mahkemesi Hakimi Orhan Özdemir

Antalya 7. Aile Mahkemesi Hakimi Fadime Aydın

Antalya 8. Aile Mahkemesi Hakimi Orhan Günay

Google’da bu sayfa nasıl bulundu:

Antalya Adliyesi,telefonu,adresi, Antalya Adalet Sarayı, Adliye Antalya, Antalya Adliyesi telefon adres iletişim, Mahkemeler, Antalya icra daireleri, asliye hukuk mahkemesi, sulh hukuk mahkemesi, aile mahkemesi, kadastro mahkemesi, ticaret mahkemesi, icra mahkemesi, icra ceza mahkemesi, icra dairesi,Antalya Ağır ceza mahkemesi, asliye ceza mahkemesi, sulh ceza mahkemesi,Antalya cumhuriyet başsavcısı, cumhuriyet savcısı, çocuk mahkemesi, iş mahkemesi, infaz hakimliği, infaz savcılığı, cezaevi savcılığı,tüketici mahkemesi,idari işler, dosya sorgu, dosya bilgi, duruşmalar, mübaşir, katip, adliye faks, savcılık faks, adliye personeli,adliye personel sınavı,adalet komisyonu, Antalya adliyesi telefon.

  ankaranın en iyi boşanma avukatı, boşanma avukatı ankara, ankara boşanma avukatı, boşanma avukatı arıyorum