Av.Yasin GİRGİN tarafından yazılmış tüm yazılar

1999 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Av.Yasin GİRGİN yaklaşık 1 yıl hakimlik döneminin dışında 2000 yılından bu yana boşanma, velayet, nafaka ve mal paylaşımı gibi aile hukuku alanında avukatlık yapmaktadır. 120 köşe yazısı Hürriyet Gazetesi'nde de yayınlanan Yasin GİRGİN'in "Boşanma Davaları El Kitabı" ve "Evlilik Birliğinin Sona Ermesi" isimli iki kitabı da bulunmaktadır.

Çin’de 8 günlük tatil süresince boşanmak yasaklandı

cin-seddiBBC Türkçe’de China Daily gazetesinden alıntılanan bir habere göre, ülkenin en büyük eyaletinde Komünist Parti yönetiminin 60. yıl dönümünün kutlanacağı (1949-2009) 8 gün boyunca kimse boşanamayacak.

Çongking eyaletinde 1 Ekim 2009 Perşembe günü başlayacak tatil boyunca evlenmek serbest olacak.

Evlenme dairelerinden sorumlu yetkililer, nikah başvurularında büyük bir artış olduğundan aynı anda boşanma işlemlerini de gerçekleştiremeyeceklerini söylüyorlar.

Habere göre evlenmek isteyen Çinliler çoğunlukla nikahlarını tatil dönemlerine denk getirmek istiyorlar.

China Daily gazetesi boşanmaların tatil dönemi boyunca yasaklanması kararını sorgulayanlar da bulunduğunu aktarıyor.

Gazetede görüşlerini aktaran 25 yaşındaki Yuan Baoying “Evlenme ve boşanma insanların yaşamlarını etkileyen önemli kararlar. İşleme koyup koymama kararı, başvuru sayısının yüksekliği ile değil, işlemin aciliyetine göre verilmeli” demiş.

Çin’de Komünist Parti yönetiminin yıldönümü takvimin en önemli olaylarından sayılıyor. Bu yıl özellikle de 60. yıldönümü olması dolayısıyla törenlerin çok görkemli olması bekleniyor.

Kutlamaların odağında Pekin’deki Tinananmen Meydanında yapılacak askeri geçit töreni ve Cumhurbaşkanı Hu Jintao’nun konuşması olacak.

Boşanma Sebepleri

BOŞANMA SEBEPLERİ ve TÜRK HUKUKU’NDA YERİ

Anlaşmalı Boşanma DavasıBoşanma sebepleri 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiştir. Boşanma sebepleri, kanuna göre iki şekilde incelenebilir. Buna göre boşanma sebepleri konularına göre özel boşanma sebepleri ve etkilerine göre mutlak boşanma sebepleri ve nisbî boşanma sebepleri olarak ayrımlanmaktadır.

Boşanma sebepleri, her ülkenin kültürüne göre değişiklikler göstermektedir, evrensel geçerliliği olan ilkeler değildir. Farklı kültürlerin farklı boşanma sebepleri bulunmaktadır. Bununla birlikte zina (eşin diğerine sadakatsizliği) ve hayata kast, boşanma sebepleri arasında evrensel niteliğe sahiptir.

Eşler arasında gerçekleşen bazı olaylar, sadece o olgunun kanıtlanması ile boşanma kararı verilmesi için yeterli sayılmakta, bazı olgular ise kanıtlanmasına karşın boşanma kararı verilmesine yeterli olmamaktadır.   Boşanma Sebepleri yazısına devam et

Boşanma Nedenleri

BOŞANMA NEDENLERİ ve MEDENİ KANUNDAKİ AYRIMLAR

yasingirgin netBoşanma nedenleri 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiştir. Boşanma nedenleri, kanuna göre iki şekilde incelenebilir. Buna göre boşanma nedenleri konularına göre özel boşanma nedenleri ve etkilerine göre mutlak boşanma nedenleri ve nisbî boşanma nedenleri olarak ayrımlanmaktadır.

Boşanma nedenleri, her ülkenin kültürüne göre değişiklikler göstermektedir, evrensel geçerliliği olan ilkeler değildir. Farklı kültürlerin farklı boşanma nedenleri bulunmaktadır. Bununla birlikte zina (eşin diğerine sadakatsizliği) ve hayata kast, boşanma nedenleri arasında evrensel niteliğe sahiptir.

Eşler arasında gerçekleşen bazı olaylar, sadece o olgunun kanıtlanması ile boşanma kararı verilmesi için yeterli sayılmakta, bazı olgular ise kanıtlanmasına karşın boşanma kararı verilmesine yeterli olmamaktadır.

Özel boşanma nedenleri, 4721 sayılı Medeni Kanun’da beş maddede düzenlenmiştir. Bunlar:  Boşanma Nedenleri yazısına devam et

Yargıtay 4.Hukuk Dairesi Esas: 2008/13455 Karar: 2009/1921 Karar Tarihi: 10.02.2009

Aldatılan eşin öteki kadından tazminat isteme hakkını incelediğim yazıda, davanın ilk açıldığı Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararına karşı başvurulan temyiz yolunda Yargıtay’ın bozma kararını sizler için yayınlıyorum:

yargitayÖZET: Dava dilekçesinde davalıların evlilik dışı birlikteliğinin resmi nikahlı eş olan davacının kişilik değerlerine zarar verdiği iddiası ile manevi tazminat istenilmiştir. Davalılar arasında uzun süredir devam ettiği anlaşılan evlilik birlikteliğinin resmi nikahlı eş olan davacının sosyal kişilik değerlerine zarar verir. Her iki davalı hakkında da uyuşmazlığın bu kapsamda değerlendirilerek karar verilmesi gerekir.

(4787 S. K. m. 4) (818 S. K. m. 41, 49)

Dava: Davacı Ş.C. vekili Avukat H.K.’dan, davalı G.G. vd. aleyhine 28.02.2006 gününde verilen dibekçe ile manevi tazminat istenmesi üzerine yapılan yargılama sonunda; mahkemece davanın reddine dair verilen 29.05.2008 günlü kararın Yargıtay’da duruşmalı olarak incelenmesi dava vekili tarafından süresi içinde istenilmekle, daha önceden belirlenen 10.02.2009 duruşma günü için yapılan tebligat üzerine taraflardan kimsenin gelmediği görüldü, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosyanın görüşülmesine geçildi. Tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü: Yargıtay 4.Hukuk Dairesi Esas: 2008/13455 Karar: 2009/1921 Karar Tarihi: 10.02.2009 yazısına devam et