Kategori arşivi: Boşanma

Yargıtay: Erkeğin düzenli çalışmaması boşanma nedeni

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı kadın tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden davalı erkeğin düzenli olarak çalışmadığı, birlik görevlerini yerine getirmediği anlaşılmaktadır.

Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir.

Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır.

SONUÇ:Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 09.05.2017 (Salı)

YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
Esas Numarası: 2016/338
Karar Numarası: 2017/5636
Karar Tarihi: 09.05.2017

Boşanma Oranları 2016

boşanma oranları, türkiye’de boşanma oranı yüzde kaç, türkiye’de boşanma sebepleri istatistikleri, boşanma oranları illere göre, dünyada boşanma oranları, boşanma oranları neden arttı, en çok boşanan il 2016, boşanma oranları grafik, türkiye’de boşanma oranı en yüksek il,


Evlenen Çift Sayısı 2016 yılında azaldı

Türkiye’de 2016 yılında evlenen çift sayısı, 2015 yılına göre %1,4 azalarak 594 bin 493 oldu. Evlenen çift sayısı 2015 yılında 602 bin 982 idi.

En az evlilik Tunceli’de en çok Kilis’te gerçekleşti

Kaba evlenme hızı 2016 yılında Tunceli’de binde 5,59 oldu. Buna karşılık evlenme hızının en yüksek olduğu il binde 10,19 ile Kilis oldu.

Türkiye ortalaması ise binde 7,5 olarak hesaplandı.

suriyeli_gelin
Suriyeli gelin sayısı Alman gelin sayısını geçti

Gelinler Suriyelilerden damatlar Almanlardan seçildi

2016 yılında 22 bin 583 olan yabancı gelinlerin sayısı  toplam gelinlerin %3,8’ini oluşturdu.Yabancı gelinler uyruklarına göre incelendiğinde ise, Suriyeli gelinler (6 bin 495 kişi) %28,8 ile birinci sırada yer aldı. Suriyeli gelinleri %11,7 ile Alman gelinler (2 bin 644 kişi) ve %9,6 ile Azerbaycanlı gelinler (2 bin 170 kişi) izledi.

Yabancı damatların sayısı 2016 yılında 3 bin 777 olup toplam damatların %0,6’sını oluşturdu. Yabancı damatlar uyruklara göre incelendiğinde, Alman damatlar (bin 338 kişi) %35,4 ile birinci sırada yer aldı. Alman damatları %10 ile Suriyeli damatlar (377 kişi) ve %7,7 ile Avusturyalı damatlar (291 kişi) izledi.

Boşanma hızında İzmir birinci

Kaba boşanma hızının 2016 yılında en yüksek olduğu il, binde 2,63 ile İzmir oldu. Bu ili binde 2,55 ile Muğla, binde 2,46 ile Antalya izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu iller ise binde 0,15 ile Hakkari ve Şırnak oldu. Bu illeri binde 0,23 ile Siirt, binde 0,25 ile Muş izledi.

Boşanmaların %40’a yakını evliliğin ilk 5 yılında gerçekleşti

Boşanmaların 2016 yılında %39,1’i evliliğin ilk 5 yılı, %21’i ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleşti.

Ankaranın Boşanma İstatistikleri 2016

Boşanma davaları sürekli olarak gündemde olan bir dava türü. Bunun en temel nedeni, halk arasında boşanma oranlarının çok arttığı şeklinde düşünülse de aslında gerçek hiç de böyle değil. Aşağıda TÜİK’den aldığım istatistik verilerine göre Ankara’da 2016 yılında gerçekleşen boşanma sayılarını veriyorum. (Bu sayılar, erkeğin ikametgah adresine göre hesaplanmıştır)

Toplam 37040 evlenme ile 10560 boşanmanın ilçe ilçe dağılımı şu şekilde olmuş:

Evlenme SayısıBoşanma Sayısı
Akyurt21262
Altındağ2496680
Ayaş7616
Bala14033
Beypazarı32162
Elmadağ31668
Etimesgut38131174
Evren233
Gölbaşı1298188
Güdül4213
Haymana26142
Kahramankazan39483
Kalecik5024
Keçiören65091702
Kızılcahamam16630
Mamak38011326
Nallıhan16249
Polatlı991252
Pursaklar1079217
Sincan3197985
Yenimahalle43831265
Çamlıdere406
Çankaya64082057
Çubuk615154
Şereflikoçhisar24769

 

Boşanma Davasında İtiraz Hakkı

BOŞANMA DAVASINDA İTİRAZ HAKKI

boşanma davasında itiraz hakkı, boşanma itiraz dilekçesi örneği, boşanma itiraz süresi, boşanma itirazı, boşanma itiraz, boşanmaya itiraz süresi, boşanma davasına itiraz, boşanma kararına itiraz süresi, anlaşmalı boşanma itiraz süresi, boşanma kararına itiraz, boşanma yetki itirazı dilekçe örneği, boşanma davası itiraz süresi, anlaşmalı boşanma itiraz, boşanma dilekçesine itiraz, boşanma davalarına itiraz, boşanma davalarında itiraz, boşanma kararına itiraz dilekçesi, boşanma davalarında itiraz süresi, anlaşmalı boşanma itiraz dilekçesi, anlaşmalı boşanmaya itiraz edilebilir mi, boşanma davasına nasıl itiraz edilir, boşanma davasında itiraz hakkı, boşanma itiraz dilekçesi nasıl yazılır, boşanma kararına itiraz dilekçesi örneği, anlaşmalı boşanma kararına itiraz, boşanma davasında karara itiraz, kesinleşmiş boşanma kararına itiraz, boşanma davalarında karara itiraz süresi, boşanma davalarında karara itiraz, muvazaalı boşanma itiraz, boşanma protokolüne itiraz, anlaşmalı boşanma protokolüne itiraz, boşanma davasında bilirkişi raporuna itiraz, boşanma sonrası itiraz, boşanma davasında itiraz süresi, boşanma davası sonucuna itiraz, boşanma tazminatına itiraz, boşanma davası tazminat itiraz
boşanma yetki itirazı

Boşanma Davasında İtiraz
Boşanma Davasında İtiraz

Boşanma Davasına İtiraz Nedir?

Eşlerden birinin açtığı boşanma davası her zaman diğer eş tarafından benimsenmeyebilir. Eşlerden diğeri çeşitli nedenlerle boşanmayı istemeyebilir.

boşanma davasında itiraz hakkı 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesinde “Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.” dedikten hemen sonra, davacının kusuru daha ağır ise, davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır, diyerek açılan boşanma davasına itiraz edebilmenin mümkün olduğunu ifade etmiştir.

Boşanma davasına itiraz hakkı bulunmakla beraber bu hakkın kullanılması davalıdan kaynaklanacak nedenlerle kabul görmeyebilir. Medeni Kanuna göre açılmış boşanma davasına itiraz hakkın kötüye kullanılması niteliğindeyse ve evlilik birliğinin devamında davalı eş ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamışsa boşanmaya karar verilebilir.

boşanma davasında itiraz hakkı Her ne kadar madde metninde “itiraz” terimi kullanılmışsa da bu ifade hakim tarafından re’sen dikkate alınması gereken “itiraz” terimini ifade etmez.

Bu durumda daha ağır kusurlu durumda bulunan eşin yani davacının evlilik birliğinin ortak yaşamı sürdürmeleri kendilerinden beklenemeyecek derecede sarsıldığını kanıtlaması gerekmektedir.

Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesine göre boşanmayı isteyebilmek için tamamen kusursuz ya da az kusurlu olmaya gerek olmayıp daha fazla kusurlu bulunan tarafın dahi dava hakkı bulunmaktadır. Ancak boşanmaya karar verilebilmesi için davalının az da olsa kusurunun varlığının ispat edilmesi gerekir.

İtiraz Hakkının Kötüye Kullanılması

Az kusurlu eş boşanmaya karşı çıkarsa bu halin tespiti dahi tek başına boşanma kararı verilebilmesi için yeterli olmaz. Az kusurlu eşin açılmış boşanma davasına itiraz etmesi halinde, bu hakkın kullanılmasının hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olduğu ve eş ve çocuklar için korunmaya değer bir yararın kalmadığı da ispat edilmelidir. boşanma avukatı ankara

boşanma davasında itiraz hakkı İtirazın kullanılmasının hakkın kötüye kullanılması olduğunun tespit edildiği durumlarda ise ayrıca eş ve çocuklar için korunmaya değer bir yararın kalıp kalmadığını aranmaz.

Açılan boşanma davasına itiraz edilmesi halinde ise, birlikte yaşamdan kaçınan eşin itirazı, eşi uzun yıllar başkası ile yaşayanın itirazı, ağır hakaretler edenin itirazı, birden fazla şikayet edenin itirazı gibi durumlar hakkın kötüye kullanılması şeklinde değerlendirilmektedir.

boşanma davasında itiraz hakkı Bu durumlar örnek niteliğinde olup hakim her boşanma davasında davalının itiraz hakkını değerlendirerek açılan boşanma davasına itiraz edilmesinin hakkın kötüye kullanılması olup olmadığını tespit etmesi gerekir.

Boşanma Davasında İtiraz Süresi

Boşanma davaları dava dilekçesinin mahkemeye verilmesi ve gerekli harçların yatırılması ile başlar. Ancak açılmış boşanma davasına itiraz süresi dava dilekçesinin tebliği ile başlar.

İtiraz süresi 15 gündür. Bu süre içinde mutlaka cevap verilmelidir. Cevap süresinin çeşitli nedenlerle yeterli olmaması halinde mahkemeye başvurarak 1 aya kadar ek süre alınması mümkün olabilir.