Kategori arşivi: Ceza Avukatı

Resmi Belgede ve Özel Belgede Sahtecilik Suçu

Belgede sahtecilik suçlarını özel belgede sahtecilik(TCK m.207) ve resmi belgede sahtecilik olmak(TCK m.204) olmak üzere ikiye ayırmak mümkündür. Peki nedir bu belge? Belgeyi Hukuki açıdan önem taşıyan ve ona dayanan kişinin iddiasını öne sürebileceği yazı olarak tanımlamak yerinde olacaktır. Belgenin de türleri bulunmaktadır. Resmi belge, Resmi belgeye benzetilen belge(emre veya hamile yazılı kambiyo senedi, emtiayı temsil eden belge, hisse senedi, tahvil veya vasiyetname) ve özel belge olarak bunları ayırmak mümkündür.

Resmi belge de sahtecilik suçu bir resmi belgeyi sahte olarak düzenlemek, başkalarını aldatacak biçimde değiştirmek veya kullanmak ve gerçeğe aykırı belge düzenlemek şeklinde işlenebilen bir suç olarak ceza kanunumuzda tanımlanmıştır. Bir önceki cümlede saydığımız unsurlardan birinin gerçekleşmesi sonucunda bu suç işlenmiş olur. Yine gerçek bir resmi belgeye herhangi bir şekilde zarar veren veya saklayan kişide bu hareketinden dolayı cezalandırılmalıdır.

Özel belgede sahtecilik suçu bir özel belgeyi sahte olarak düzenlemek veya bir özel belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştirmek ve kullanmakla oluşan suçtur. Burada da görülebileceği gibi bir özel belgeyi sadece düzenlemek veya başkalarını aldatacak şekilde değiştirmek bu suçun oluşmasında yeterli değildir. Bu suçun oluşabilmesi için özel belgeyi kullanmakta lazımdır. Resmi belgede sahtecilik suçundan temel farkı da buradadır.

Peki bu suçlardan birini işlersek ne kadar ceza alırız? Resmi belgede sahtecilik suçunu işleyen herhangi birisi 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılır. Ancak bu suçu işleyen kişi görevi gereği bunu düzenlemeye yetkili bir kamu görevlisi olursa verilecek hapis cezası 3 yıldan 8 yıla kadar olmalıdır.  Özel belgede sahtecilik suçunun cezası ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıdır. Ancak özel belgede sahtecilik suçunun oluşabilmesi için suçu işleyen kişinin bu özel belgenin sahte olduğunu bilerek kullanması lazımdır. Bu belgenin sahte olarak düzenlendiğini bilmeyen kişi bu suçun faili olamayacağı TCK m.207/’nin aksi yorumundan çıkmaktadır. Nitekim TCK m.207/2 madde metni de bu şekildedir.  ‘bir sahte belgeyi bu özelliğini bilerek kullanan kişi de yukarıdaki fıkra hükümlerine göre cezalandırılır.’