Tanıklar Dinlenilmeden Boşanma Kararı Verilmesi

Av.Yasin GİRGİN

Av.Yasin GİRGİN

1999 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Av.Yasin GİRGİN yaklaşık 1 yıl hakimlik döneminin dışında 2000 yılından bu yana boşanma, velayet, nafaka ve mal paylaşımı gibi aile hukuku alanında avukatlık yapmaktadır. 120 köşe yazısı Hürriyet Gazetesi'nde de yayınlanan Yasin GİRGİN'in "Boşanma Davaları El Kitabı" ve "Evlilik Birliğinin Sona Ermesi" isimli iki kitabı da bulunmaktadır.
Av.Yasin GİRGİN

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2015/3186 K. 2015/19994 T. 2.11.2015

• HUKUKİ DİNLENİLME HAKKININ İHLALİ ( Davalı Tanıklarını Bildirmiş ve Mahkemece Belirlenen Delil Avansını Süresi İçinde Yatırmışsa da Bildirilen Tanıklar Dinlenmeyerek Yalnızca Davacının Delilleri Toplanarak Bu Delillerle Sonuca Gidildiği – Davalının Tanıkları da Usulünce Dinlenerek Ve Tüm Deliller Birlikte Değerlendirilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )

• DAVALI TANIKLARI DİNLENMEDEN KARAR VERİLMEMESİ GEREĞİ ( Hukuki Dinlenilme Hakkı – Davalı Tanıklarını Bildirmiş ve Delil Avansını Yatırmış Olmasına Rağmen Bildirdiği Tanıkların Dinlenmediği/Yalnızca Davacı Tarafın Delillerinin Toplandığı/Davalı Tanıkları Usulüne Uygun Dinlendikten ve Deliller Birlikte Değerlendirildikten Sonra Karar Verilebileceği )

6100/m. 27

ÖZET : Davalı dilekçesiyle tanıklarını bildirmiş, mahkemece belirlenen delil avansı iki haftalık kesin süre içerisinde yatırılmış olmasına rağmen davalının tanıkları dinlenilmeyerek davacının delilleri toplanarak, bu delillerle sonuca gidilmiştir. Bu usuli eksiklik davalının hukuki dinlenilme hakkına aykırıdır. Mahkemece, davalının tanıklarını da usulünce dinlemek ve tüm deliller birlikte değerlendirilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı erkek tarafından kusur belirlemesi, nafakalar ve ziynet alacağı yönünden temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle; duruşma için belirlenen 02.11.2015 günü tebligata rağmen taraflar adına kimse gelmedi. İşin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Davalı 14.02.2013 tarihli dilekçesiyle tanıklarını bildirmiş, mahkemece 14.02.2013 tarihli celsede davalının gösterdiği tanıklarla ilgili olarak delil avansı belirlenmiş, belirlenen bu delil avansını iki haftalık kesin süre içerisinde yatırması, aksi takdirde delil ikamesinden vazgeçmiş sayılacağı yönünde ara karar verilmiş bu ara karar davalıya 15.04.2013 tarihinde tebliğ edilmiştir. Davalı delil avansını iki haftalık kesin süre içerisinde 24.04.2013 tarihinde yatırmış olmasına rağmen davalının tanıkları dinlenilmeyerek davacının delilleri toplanarak, bu delillerle sonuca gidilmiştir. Bu usuli eksiklik davalının hukuki dinlenilme hakkına ( HMK m. 27 ) aykırıdır. Mahkemece yapılacak iş, davalının tanıklarını da usulünce dinlemek ve tüm deliller birlikte değerlendirilerek sonucuna göre karar vermekten ibarettir. Bu husus gözetilmeden eksik inceleme ile hüküm kurulması doğru bulunmamıştır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre diğer yönlerin incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 02.11.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bilgi paylaştıkça artar...Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir