Boşanma Davası – Mal Paylaşımı – Katkı payı alacağı davası

Av.Yasin GİRGİN
Takip edin

Av.Yasin GİRGİN

2000 yılında avukatlığa başlayan GİRGİN boşanma, nafaka, velayet ve mal paylaşımı davalarına yoğunlaşmıştır.
Hürriyet Gazetesi'ndeki köşesinde 120 hafta boyunca okur sorularını yanıtlayan GİRGİN'in, boşanma konusunda yayınlanmış iki kitabı ve çeşitli makaleleri bulunmaktadır.
Av.Yasin GİRGİN
Takip edin

Boşanma Avukatı

Ankara Boşanma Avukatı T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2008/4475 K. 2008/5190 T. 14.4.2008

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Davacı dava dilekçesinde evlilik süresinde 1414 ada 140 parsel ve 1926 ada 2 parseli edindiklerini ve bu gayrimenkullere katkısı olduğunu 2/3 payın adına tescili, olmazsa 2/3 hisse bedelinin hüküm altına alınmasını talep etmiştir.

Tarafların gelen nüfus kaydına göre 28.12.2006 tarihinde boşandıkları ( Tutlingen As.H.1F1984/05 28.12.2006′ da kesinleşen boşanma ilamının tenfizi sonucu ) anlaşılmıştır.

Taraflar 13.4.1984 tarihinde evlenmişlerdir.

Evlendikleri tarihten 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun yürürlüğe girdiği 1.1.2002 tarihine kadar aralarında mal ayrılığı rejiminin ( TKM.md.170 ) bu tarihten sonra da edinilmiş mallara katılma rejiminin geçerli olduğu ( 4722 sayılı K. md.10, TMK.md.202 ) aralarında geçerli olan edinilmiş mallara katılma rejiminin de 28.12.2006 tarihinde kesinleşen boşanma kararı ile boşanma davasının açıldığı tarih 6.11.2006 da sona erdiği anlaşılmaktadır. ( TMK.md. 225 )

Dava konusu gayrimenkuller 1414 ada 140 parsel 31.7.1989’da, 1926 ada 2 parsel 9.8.1994’de davalı adına satın alınmıştır.

Tarafların her ikisine ait çalışma belgeleri, davalı kocanın geçirmiş olduğu kaza neticesinde almış olduğu tazminatlara ilişkin belgeler ve Almanya’daki boşanma neticesinde, mahkemece davalı kocanın emeklilik hakkından davacı kadına ödenmesine karar verilen ve bu ödemenin yapıldığına ilişkin belgeler dosya içinde mevcuttur.

Davalı koca, davacı adına 60000 DM. ödeyip Almanya’da ev aldığını ileri sürmüş, davacı kadın ise 27.1.2005 tarihli dilekçe ile, evlerden birinin kendi adına diğerinin müşterek olduğunu beyan etmiştir. Bu iddiaya ilişkin belgelerin de celbedilerek, davalı kocanın Türk Kanunu Medenisinin 152. maddesi gereğince geçim yükümlülüğü gözönüne alınarak mevcut belgeler de değerlendirilerek davacı kadının katkı oranının belirlenmesi, gerektiğinde bilirkişi incelenmesi de yapılarak hüküm kurulması gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi doğru bulunmamıştır.

SONUÇ : Hükmün yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA, bozma gerekçesine göre sair temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 14.04.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

avukat, avukat ankara, boşanma avukatı

Bilgi paylaştıkça artar...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

“Boşanma Davası – Mal Paylaşımı – Katkı payı alacağı davası” üzerine 4 düşünce

 1. Almanya’daki boşanma neticesinde, mahkemece davalı kocanın emeklilik hakkından davacı kadına yapılan ödeme, Türkiye’deki mal rejiminin tasfiyesi davasını etkiliyor mu, yani buradaki davada yapılan hesaplamada göz önüne alınıyor mu, yoksa Türkiye’de emeklilik haklarının denkleyştirilmesi mevcut olmadığı için etke etmiyor mu?
  Teşekkür ededrim.

 2. 1978 Evlendim,2009 yılında boşandım.Evlilik birliği içinde,biri Ankara,diğeri Kırıkkale de olmak üzere iki adet konut edindik.Evlerin edinim yılları 1995 ve 1997 dir. (tapu tescil) Boşanma sonrası “Mal Paylaşımı ve Katkı Alacağı” davası açtım ve hala devam ediyor.Gayrımenkuller 01.01.2002 yılı öncesi edinildiğinden “Mal Ayrılığı Rejimi” dava konumuzdur.Dava bilirkişi raporu sunumu aşamasına geldi.Davacı taraf olarak bu raporun içeriğine itirazda bulunduk.İtiraz gerekçemiz,katkı payı oranlarının
  tarafıma düşük yansıtılmasıdır.Ben iyi niyet ve güven bağlamında,her iki evin de tapularını eski eşim üzerine yaptırdık.Bu asla bir bağış ve hibe değildir.Raporda 743 sayılı yasanın 152. “Kocanın evi geçindirme,eşin ve çocukların iaşe bakım giderlerini karşilama yükümlülüğü” Md.sinden bahisle,dönemsel kazançlarımın % 75-85 ni bu madde ye bağlamakta kalan %25-15 oranında da katkı vardiğim ileri sürülmektedir.İtirazımız;konutların edinilmesine her iki tarafta katkı vermiştir ve bu katkı oranlarının adil bir şekilde tespitinin yapılmasıydı.Çünkü ben çalışırken eski eşimde çalışma hayatındydı.Eşimin çalıştığını yok sayarak,152 madde üzerinden,

  evin geçimi eş ve çocukların bakım ve iaşesi neden tek taraflı koca üzerine bırakılıyor,bunun bir açıklaması gerekiyor.Ayrıca o dönemde edinilen mallar üzerine
  çalışan kadın ailenin geçimi ve idamesi için bir katkı vermez,tek başına kazançlarını tasarruf ederek mal veya gayrımenkul adiniminde kullanır diye bir kanun koyucu mu var?.Böyle bir kanun koyucuya biz rastlamadık ve bu açıklamayı mantıklada,bilimsel verilerle de izah etmek mümkün değildir.Çalışan eşler aile olmanın gereği,hem ailenin geçimine hemde edinilen malların elde edilmesine,kazançları oranında birlikte karar ve katkı verirler.Eski eşin çalıştığı hiç dikkate alınmadan sırf 152 madde üzerinden kocanın bu oranlarda ve bu derece mağdur edilmesi doğrumudur?.Eski eşim 1995 yılında,ben 2009 yılında emekli oldum.Benim tek bir dikili ağacım bile yok ve kirada oturuyorum.Onun,her iki ev üzerinde olduğundan birinde oturuyor birinden de kira geliri alıyor.Bu kısa açıklamalar bağlamında kendimizi mahkemeye karşı etkin bir şekilde nasıl ifade edebiliriz?…İkinci sorum:Yine evlilik birliği içinde (2002 yılı ve sonrası) bankalardan yüklü miktarda tüketici kredisi çekerek,bu paraları yine evin ihtiyaçları ve çocukların eğitimi için harcadık.Bu krediler adıma çekildiği içinde hala ödmelerini ben yapıyorum.Bu borçlanmadan dolayı büyük bir külfet ve sıkıntı içindeyim.Bu borcumun en az yarısının eski eşimden tahsili için de dava açtım ve bu davada mal paylaşım dava dosyası ile birleştirilerek beraber sürüyor.Bilirkişi raporunda bu konuyada hiç değinilmemiş.Benim 4721 sayılı TMK .dayanılarak evlilik birliği içinde oluşan bu borçlarımın yarısını davalı taraf eski eşimden istemem ve alabilmem mümkünmüdür?…İlginize şimdiden teşekkürler Av.Yasin Bey NOT:Yanıtınızı e-posta adresime göndermeniz mümkün olacaksa çok sevinirim.Ayrıca daha geniş içerikte bir açıklamada bulunmamı isterseniz size bizzat telefonla da dönebilirim…Çalıışma ve meslek yaşamınızda başarı ve kolaylıklar dilerim.TÜRKAY BAĞLAN 19.11.2011

 3. merhaba öncelikle benim abimin eşi abime boşanma davası açtı 1.5 sene önce dava sürekli erteleniyo abimin üzerine 1 yazlık ve bir araba var ama her iki mülkünde üzerinde kredi borçları var. eşi mal varlığına ortak olmak istiyor ama yaklaşık 4 sene süren evlilikleri boyunca hiç çalışmadı yaklaşık 2 senedir ayrı yaşıyorlar 4 yaşlarındada bir erkek çocukları var bu dava nereye gider sonucu ne olur uzlasamazlarsa 3 sene sonunda mahkeme otamatık boşar mı eğer boşarsa sonuç ne olur lütfen aydınlatır mısınız bizi iyice bunaldık çıkamıyoruz işin içerisinden

 4. esımle bosandık bır evım ve 2004 model bır arabam var esım ev kadınıydı bu malların edınımınde maddı anlamda katkısı olmadı evlenmeden once nalımda vardı sımdı paylasım nasıl olur

Yorumlar kapalı.