Boşanma Davalarında Maddi Tazminat Nedir?

Av.Yasin GİRGİN
Takip edin

Av.Yasin GİRGİN

2000 yılında avukatlığa başlayan GİRGİN boşanma, nafaka, velayet ve mal paylaşımı davalarına yoğunlaşmıştır.
Hürriyet Gazetesi'ndeki köşesinde 120 hafta boyunca okur sorularını yanıtlayan GİRGİN'in, boşanma konusunda yayınlanmış iki kitabı ve çeşitli makaleleri bulunmaktadır.
Av.Yasin GİRGİN
Takip edin

Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir.Boşanma davasında maddi tazminata hükmedilebilmesi için bu yönde bir talebin olması gerekir. Tazminat miktarının Borçlar Kanunu 83.maddesine göre Türk Lirası olarak talep edilmesi lazımdır. Taraflardan birinin maddi ve manevi tazminat miktarını ayırmadan toplu olarak tazminat talebinde bulunması halinde, isteminin ne kadarının maddi ne kadarının manevi olduğu açıklattırılır. avukat

TMK’nın 174/1.maddesinde düzenlenen maddi tazminat boşanmanın fer’isi niteliğindedir. Evlenmenin boşanma dışında başka bir sebeple sona ermesi halinde bu madde hükmü uyarınca maddi tazminata hükmedilmesi söz konusu olmaz.

Maddi tazminat talebinin boşanma davasının ferisi niteliğinde olması nedeniyle boşanma davası reddedildiğinde maddi tazminat talebi hakkında bir karar verilmesi gerekmemesine karşın; boşanma hükmünün verilmesi halinde maddi tazminat talebi hakkında olumlu veya olumsuz mutlaka bir karar verilmelidir.

Maddi tazminatın miktar itibariyle zenginleşmeye yol açmayacak düzeyde saptanması gerekir. Hakim tazminat miktarını belirlerken kusurun ağırlığını, tarafların sosyal ve ekonomik durumlarını, çalışma koşullarını göz önünde bulundurur.Yargıtay uygulamalarına göre tazminat miktarı TMK’nın 4.maddesindeki hakkaniyet ilkesi ile Borçlar Kanunu’nun 44 ve 49.maddeleri bir arada değerlendirilerek takdir edilir.

Maddi tazminat kısmi olarak istenemez. Dava dilekçesinde fazlaya ilişkin haklar saklı tutularak talepte bulunulamaz.

Maddi tazminata esas alınabilecek ve boşanma yüzünden haleldar olduğu ileri sürülen menfaatler toplumun genel yapısı, ülke ve hayatın olağan akışına göre hakim tarafından belirlenir. Beklenen yararlar, henüz doğmamış fakat evlilik birliği devam etse idi büyük olasılıkla doğacağı düşünülen olası çıkarlardır. İleride doğabilecek mirasçılık hakkı, yaşam standardının kaybedilmesi, eşin maddi desteğinin yitirilmesi, eşin sosyal güvenlik hakkının kaybedilmesi gibi durumlar maddi tazminat taleplerine dayanak oluşturur.

Maddi tazminat taleplerinin belirlenmesi konusunda bilirkişi incelemesi yaptırılmaz. Bu tamamen hakimin takdirinde olan bir konudur.

TMK 176/1’e göre maddi tazminat toptan veya irat şeklinde ödenebilir.176/3’e göre irat şeklinde ödenmesine karar verilen maddi tazminat ölüm ve yeniden evlenme halinde kendiliğinden; maddi tazminat alacaklısının evlenme olmaksızın karı koca hayatı yaşıyor olması veya haysiyetsiz bir hayat sürmesi halinde mahkeme kararıyla sona erer.

İrat şeklinde ödenmesine karar verilen maddi tazminatın durumun gereklerine göre artırılması dava edilebileceği gibi eksiltilmesi ya da tamamen kaldırılması da mahkemeden istenecektir.

Hakim, talep olması halinde, irat biçiminde ödenmesine karar verilen maddi tazminatın gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneğini yani genel olarak enflasyon karşısındaki artış oranını da belirleyebilir. Boşanma avukatı boşanma davası

Bilgi paylaştıkça artar...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

“Boşanma Davalarında Maddi Tazminat Nedir?” üzerine 6 düşünce

  1. Ben 25 bin Tl maddi 10.binmanevi 10.bin Tl 5 de faiz toplam 25 bin icra marifetiyle maaşımdan kesiliyor. Ancak karşı taraf evlendi naqfaka durdu ama tazminatlar devam ediyor.benim sorum maddi tazminatı evlenmesiyle alakalı olarak iptal olurmu selamlar

  2. 10.binliramaddi.Tazminat 10 binlira manevi tazminat olarak toplam 20 binliratazminata mahkum edildim faizii ile birlikte 25 bin lira olarak icra marifetiyla 12 aydır maaşımdan eşit taksitlerle kesilmekte yaklaşık 30 ay daha kesilecek ancak m.k.176 bu tazminatların kalkacagından bahsediyor. kalkarmı ?kalkması için nereye baş vurmam gerekiyor?ayrıca kesilen parada muhataplarına ulaşmıyor avukatda kalıyor paralar bbu konudada yardım bekliyorum.saygılar.

  3. ayrıca tazminatın irat oldugunu nasıl bileceğim bana gelen kararda irat kelimesi geçmiyor m.k. 176 faydalanabilirmiyim.saygılar

  4. Geri bildirim: Hasan A.
  5. Merhaba, eşimle sıkıntılarımızı aşamadık ve evden ayrılmayı düşünüyorum.2 yaşında bir oğlumuz var,evden ayrılırsam oğlumu görmekte boşanma sürecinde ve sonrasında sıkıntı yaşarmıyım?

  6. mrb 2008 yılında açılan boşanma davam sonrası 300 tl nafaka 20,000 tl maddi manevi tazminat bagladı.ben 1,200 tl ye çalışan kamu işçisiyim benim maaşım kendime yetmeyecek kadar az tazminat ödeyim ama bu tazminatı ödemem mümkün değil 10 000 TL FALAN BELKİ BU KARARI NASIL TEMMİZ EDEBİLİRİM.? ZOR DURUMDAYIM BUNU ÖDEMEM İÇİN ÇALIP ÇIRPMAM GEREKİYOR YARDIM EDEBİLİRSENİZ SEVİNİRİM

Yorumlar kapalı.