Sevgiliye Tazminat Davası

Av.Yasin GİRGİN

Av.Yasin GİRGİN

1999 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Av.Yasin GİRGİN yaklaşık 1 yıl hakimlik döneminin dışında 2000 yılından bu yana boşanma, velayet, nafaka ve mal paylaşımı gibi aile hukuku alanında avukatlık yapmaktadır. 120 köşe yazısı Hürriyet Gazetesi'nde de yayınlanan Yasin GİRGİN'in "Boşanma Davaları El Kitabı" ve "Evlilik Birliğinin Sona Ermesi" isimli iki kitabı da bulunmaktadır.
Av.Yasin GİRGİN

aldatmada 3. kişiye tazminat, 3.kişiye tazminat davası 2016, aldatan eşin sevgilisine tazminat davası, aldatılan kadın tazminat davası açabilir mi, kocamın sevgilisine tazminat davası, aldatılan eşe tazminat yargıtay kararı, 3.kişiye tazminat davası 2017, aldatmada tazminat miktarı

Eşin Birlikte Olduğu Kadına Tazminat Davası Açılabilir mi?

Evlilik birliğinin kurulması ile birlikte Türk Medeni Kanunu’nun 185. maddesine göre eşler arasında sadakat yükümlülüğü kendiliğinden otomatik olarak doğar. Yani evlilik birliğinin devamı süresince eşler, birbirlerini aldatmama, sadık olma yükümlülüğü altına girerler.

Eşin Bir Başka Kişiyle Birlikte Olması Tazminat Doğurur mu?

Evliliğin en temel yükümlülüklerinden olan sadakat yükümünün ihlal edilmesi, eşin eşine sadık olmaması halinde, aldatılan eş açısından bir zarar doğacağı kabul edilmektedir.

Borçlar Kanunu’na göre, bir kişiye maddi yahut manevi olarak zarar veren kişi bu zararı tazmin etmelidir. Tazmin etmemesi halinde, kendisine dava açılarak bu zararı karşılaması istenebilir.

Eşin Birlikte Olduğu Kişiden Tazminat İstenebilir mi?

Eşin aldatma fiilini birlikte işlediği kişi de zarar gören eşe karşı sorumludur. Bu nedenle 3. kişiye yani, eşin sevgilisine, birlikte olduğu kişiye karşı da tazminat davası açılabilmektedir.

Hem Eşten Hem de Sevgilisinden Ayrı Ayrı Tazminat İstenebilir mi?

Bu kişilerden ayrı ayrı tazminat istenebilir. Ancak ortada tek bir fiil mevcuttur. Bu fiil nedeniyle doğan zararlardan hem eş hem de 3. kişi müteselsilen sorumludur. Bu zararın tazmini için istenirse eşe istenirse 3. kişiye karşı birlikte veya ayrı ayrı dava açılabilir.

Aldatan eşin sevgilisine karşı da tazminat davası açılabilir

Tazminat Talebi İçin Boşanmak Zorunlu mu?

Sadakate aykırı davranış Türk Medeni Kanunu’nun 161. maddesinde boşanma sebebi olarak sayılmıştır. Bu nedenle aldatılan, sadakatsizliğe uğrayan eş bu nedene dayalı olarak boşanma davası açabilir.

Ancak aldatma fiili nedeniyle tazminat davası açılabilmesinin ön şartı olarak boşanma davasının açılmış olması zorunlu değildir.

Boşanma davası açılmadan da 3. kişi aleyhine aldatma nedeniyle tazminat davası açılabilir.

Çocuklar için tazminat istenebilir mi?

Aldatma nedeniyle çocukların da çok etkileneceği muhakkaktır. Aile birliğinin sarsılması nedeniyle psikolojik olarak etkilenmiş olmaları mümkündür.

Ancak, aldatma nedeniyle tazminat davası, çocuklara velayeten açılamamaktadır. Sadakat yükümünün sadece eş yönünden olduğu kabul edilmektedir.

 

Bilgi paylaştıkça artar...Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someonePrint this page