Etiket arşivi: boşanma avukatı ankara

Anlaşmalı Boşanma Şartları Nelerdir?

Anlaşmalı boşanma şartları, evliliğin anlaşmalı olarak sona erdirilebilmesi için açılacak anlaşmalı boşanma davasının hakim tarafından kabul edilebilme şartlarıdır.
Bu şartların birinin dahi olmaması halinde eşler anlaşmalı olarak boşanamaz, çekişmeli boşanma davası açmaları gerekir. Anlaşmalı Boşanma Şartları Nelerdir? yazısına devam et

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Nedir?

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi

1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren yeni Medeni Kanunu’muzla birlikte önceki Medeni Kanun döneminde kabul edilmiş olan yasal mal rejimi mal ayrılığı iken, edinilmiş mallara katılma olarak değiştirilmiştir.

Yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren 1 yıllık dönem içerisinde eşlerin birlikte notere giderek, evliliklerinin en başından itibaren edinilmiş mallara katılabilme imkanı da tanınmıştır.

Mal ayrılığı rejimi hakkında meslek çevreleri ve kamuoyunda söylenegelen eleştiriler gözönüne alınarak İsviçre Medeni Kanunu’ndaki kanun hükmü aynen çeviri yoluyla alınarak Türk Hukuk Sistemine katılmıştır.

Mal ayrılığı rejiminden farklı olarak, edinilmiş mallara katılma rejiminde, edinilmiş mal her eşin, bu mal rejiminin devamı süresince karşılığını vererek elde ettiği malvarlığı değerleri olarak yasada tanımlanmıştır.  Eşin çalışmasının karşılığı olan edimler; sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurumu ve kuruluşlarının veya personele yardım amacıyla kurulan sandık ve benzerlerinin yaptığı ödemeler; çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar; kişisel malların gelirleri; edinilmiş malların yerine geçen değerler bu mal rejiminde eşlerin ortak malları sayılır. Bir avukat olarak örnek vermem gerekirse örneğin eşlerden birinin babasından miras kalan malı ev yönünden kişisel maldır. Ancak bu ev kiraya veriliyorsa, buradan elde edilen kira gelirleri edinilmiş maldır, yani her iki eşin ortak mülkiyetindedir.

Eski kanunda yasal mal rejimi olan mal ayrılığı rejimi terkedilmiş, yerine çağdaş bir mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimi tercih edilmiştir.

Edinilmiş mal ise Türk Medeni Kanunu’nun 219. Maddesinde her eşin bu mal rejimi süresinde karşılığını vererek elde ettiği mal varlığı değerleri olarak tanımlanmıştır.

Edinilmiş Mallar Nasıl Paylaşılır?

Edinilmiş mallara katılma rejiminde mal paylaşımı için öncelikli olarak hangi tür malların edinilmiş mal kabul edileceğini belirlemek gerekir.

Aile Mahkemeleri de tasfiye davalarında öncelikli olarak malların niteliğini belirlemekte, yargılamayı da malların bu belirlenen durumuna göre yapmaktadır.

Edinilmiş Mallar Nelerdir?

Edinilmiş malların neler olduğu Türk Medeni Kanunu’nun 219. Maddesinde sıralanmıştır.

Maddeye göre bir eşin edinilmiş malları özellikle şunlardır :

  • Çalışmasının karşılığı olan edinimler,
  • Sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurum ve kuruluşlarının veya personele yardım amacı ile kurulan sandık ve benzerlerinin yaptığı ödemeler,
  • Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar,
  • Kişisel malların gelirleri
  • Edinilmiş malların yerine geçen değerler.

Çalışmanın Karşılığı Olan Edinimler Nelerdir?

Evlilik birliği içerisinde eşlerin çalışmalarının karşılığı olan kazançları edinilmiş mal kabul edilmiştir.

Bir çalışanın maaşı, bir işçinin yevmiyesi, bir tüccarın geliri gibi gelirler çalışma karşılığı edinim olarak kabul edilmiştir.

Ülkemizde çalışma karşılığı olan edinimler genellikle bir mesleki faaliyetin sürdürülmesi sonucu kazanılan değerlerdir, eşin maaşı, ücreti, kârı, kazancı, bahşişi, aylığı, haftalığı, transfer ücreti gibi kazanımlar Türk Medeni Kanunu’na göre edinilmiş mal kabul edilmektedir.

Eşlerden birisi evlilik birliği süresince meslek dışı kazançlar da sağlayabilir. Örneğin eş, bilgi yarışmalarından, resim, şiir, şarkı yarışmalarından ödül kazanabilir. Bu şekilde kazanılan ödüller de edinilmiş mal olarak kabul edilmektedir.

Sosyal Güvenlik veya Sosyal Yardım Kurumlarının Ödemeleri

Edinilmiş mal kapsamında sayılan diğer gelir grubu ise sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurum ve kuruluşlarının veya personele yardım amacı ile kurulan sandık veya benzerlerinin yaptığı ödemeleridir.

İlgili kurum ve kuruluşlardan yapılan ödemeler de bir kazanımdır ve bir çoğu temelde çalışma karşılığında kişilere aktarılan değerlerdir. Bu kazançların da edinilmiş mal sayılması ve tasfiyeye tabi tutulması gerekecektir.

Örnek olarak eşlerin emekli maaşları, emeklilik ikramiyesi, işsizlik paraları, dul ve yetim aylıkları, yaşlılık aylıkları, maluliyet aylıkları, kıdem tazminatları, ihbar tazminatları vb. kazanımlar evlilik birliği içerisinde edinilmiş mal kabul edilmektedir.

Çalışma Gücünün Kaybı Nedeniyle Ödenenen Tazminatlar

Türk Medeni Kanunu’nun 219. Maddesinde sayılan edinilmiş mallar kapsamına çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar da yer almaktadır.

Bu mallar da Medeni Kanun gereği edinilmiş mal sayılacak ve tasfiyeye tabi tutulacaktır. Nitekim ülkemizde sıklıkla meydana gelen trafik kazaları ve iş kazaları neticesinde çalışma gücü kayıpları yaşanmakta ve çalışma gücü kaybı yaşayan eşe tazminat ödenmektedir. Eşlere evlilik birliği içerisinde ödenen bu tazminatlar da kanun gereği edinilmiş mal sayılacaktır.

Kişisel Malların Gelirleri

Türk Medeni Kanunu’nda edinilmiş mallara katılma rejiminin mülkiyet başlıklı maddede de belirtildiği üzere edinilmiş mal ve kişisel mal ayrımı yaptığı açıktır.

Kişisel mallar edinilmiş mallara katılma rejiminde tasfiyeye tabi olmamasına rağmen kişisel mallardan elde edilen gelirler kazanç olarak değerlendirilmiş ve edinilmiş mal olarak kabul edilmiştir.

Örneğin eşin babasından kalan dairelerden aldığı topladığı kiralar, edinilmiş mal olarak kabul edilmekte ve tasfiyeye konu olmaktadır.

Edinilmiş Malların Yerine Geçen Değerler

Türk Medeni Kanunu’nun 219. Maddesinde edinilmiş mallar sıralanmış ve son fıkrada edinilmiş malların yerine geçen değerler şeklinde bir düzenleme yapılmıştır.

Böyle bir düzenleme evlilik birliği içerisinde edinilmiş malın ikame edilmesiyle elde edilecek değerlerin de edinilmiş mal kabul edileceğini göstermektedir. Evlilik birliği içerisinde bir taşınmaza sahip eşin bu taşınmazı evlilik birliği içerisinde satıp yeni bir taşınmaz alması halinde yeni alınan taşınmaz da edinilmiş mal kabul edilecek ve tasfiyeye tabi olacaktır.

Eşin Kıdem Tazminatı Edinilmiş Mal Kabul Edilir Mi ?

Bir eşin almış olduğu kıdem tazminatı, emekli ikramiyesi, yaşlılık aylığı ölüm aylığı gibi ödemeler Türk Medeni Kanunu’nun 219. Maddesi gereği edinilmiş mal kabul edilir ve tasfiyeye tabidir.

Eşin Kira Geliri Edinilmiş Mal Kabul Edilir Mi ?

Türk Medeni Kanunu’nun 1.1.2002 tarihinde kabulünden sonra malın edinilmiş veya kişisel olup olmaması farketmeksizin bu mallardan elde edilen gelirler edinilmiş mal kabul edilecektir. Yani bir dükkanın kirası, bir evin kirası gibi gelirler edinilmiş mal kabul edilir.

Eş Adına Tapuda Kayıtlı Ev-Arsa-İşyeri Edinilmiş Mal mıdır?

Türk Medeni Kanunu gereği 1.1.2002 sonrası satın alınan ev, arsa, işyeri, dükkan, araba, devre mülk gibi gayrimenkuller  ve araçlar edinilmiş maldır.

Şirket Hissesi Edinilmiş Mal mıdır ?

Bedeli edinilmiş mallarla karşılanmış şirket hisseleri edinilmiş maldır.

Boşanma Dilekçesi

Boşanma dilekçesi her kişi ve her durum için özel olarak hazırlanmalıdır. Burada örnek olması için basitçe hazırlanmış bir dilekçeyi sunuyoruz, dilekçeler kesinlikle bir uzman yardımıyla hazırlanmalıdır. Dilekçelerde kullanılacak her bir cümlenin önemi vardır, bazen bir cümleyle davayı kazanabilir, bazen de kaybedebilirsiniz.

İstanbul Nöbetçi Aile Mahkemesi’ne, 

Davacı/TC Kimlik No :
Adresi
Vekili :Av. Yasin GİRGİN
Cinnah Caddesi Alaçam Sokak 30/4 Çankaya ANKARA

Davalı/TC Kimlik No :
Adresi :

D.Konusu : Boşanma, maddi ve manevi tazminat taleplerimizdir.

AÇIKLAMALAR:

A. Taraflar Hakkında

Taraflar 2009 yılında evlenmiş olup bu evliliklerinden çocukları bulunmamaktadır.

Davacı Y., 1981 doğumlu olup … mezunudur.

Davalı E. 1980 doğumludur. Sakarya Üni. ….mezunu olup şu an müzisyen olarak çalışmaktadır. Davalı S.S., O. A. gibi ünlü isimlerin orkestrasında çalışmakta, bunun dışında da dışarıdan iş alabilmektedir. Davalı sıklıkla yurtiçi ve yurtdışı turnelere gitmektedir. Davalının aylık geliri 8.000,00 TL’dir.

1.Davalının davacıyı başka kadınlarla aldatması

Boşanma dilekçesi: Davalı evlilik birliği devam ederken başka kadınlarla birlikte olmuş, davacı bu birlikteliklerden davalının sosyal medya hesaplarındaki yazışmalarından, telefonundaki mesajlardan ve ortak arkadaşları vasıtasıyla haberdar olmuştur. Davacının birlikte olduğu kadınlardan biri de davacının yakın arkadaşıdır. Davalının telefon kayıtları incelendiğinde ve tanık anlatımları ile bu hususlar ortaya çıkacaktır.

Davacının davalıya başka kadınlarla ilişkisinin olduğunu anlayıp davacıya sorduğunda 2 yıldır devam eden bir ilişkisinin olduğunu , il dışı işlere dava dışı kadınla beraber gittiklerini, davacıyı sevmediğini ve boşanmak istediğini söylemiştir. Bu ilişkinin duygusal boyutta da kalmamış, davacı arkadaşlarına dava dışı kadınla olan cinsel birlikteliğinden de bahsetmiştir.

Davacı arkadaş ortamlarında rahatlıkla dava dışı kadını kız arkadaşım diye tanıtmış, bulunduğu ortamlarda davacıdan boşanacağını da söylerek davacıyı ortak arkadaşları önünde küçük düşürmüştür.

Davacıyı, birlikte olduğu dava dışı kadının arabasına bindirmiş ve davacı arabayı sorduğunda arabayı kiraladığını söylemiştir. Eşini ve eşinin ailesini dahi bu arabaya bindiren, aracı kullanması için davacıya da veren davalı adeta onlarla dalga geçmiş, gururlarını kırmıştır.

2.Davalının davacıya karşı duygusal şiddeti

‘Boşanma dilekçesi: ‘Başkasından çocuğum olsa bakar mısın?” şeklinde sorular sormaya başlamış, davacı da davalının dava dışı kadınların birinden bebek beklediği şüphesine kapılmıştır.

Sonrasında davalının içine kapanması üzerine davacı ”senin neyin var’‘ diye sormuş, davalı da bu konuda konuşmak istemediğini söylemiştir. Bu olaydan 2 hafta sonra davalı davacıyla konuşmak istediğini söylemiş ve bu konuşmada ”Seni sevmiyorum, seninle aynı havayı solumak istemiyorum, beni mutsuz ediyorsun, sen adi kadının tekisin, bu laflara rağmen evden gitmezsen en adi şerefsiz o… çocuğusun” diyerek türlü hakaretlerde bulunmuştur.

3. Davalının davacıya ve evlilik birliğine karşı ilgisizliği

Boşanma dilekçesi: Davacı evliliğin ilk 2 yılında çocukları olmasını çok istemesine rağmen davalı çocuk istemediğini, hayatını yaşamak istediğini söylemiştir.

Taraflar evlendikten sonra da davalı eşine karşı ilgisiz davranmaya başlamış, davacıyı sürekli eleştirmiştir. ”seni hiç beğenmedim, şu haline bak, çok çirkinsin” gibi sözler sarfederek davacıyı aşağılamıştır.

4. Davalının öfke kontrolsüzlüğü

Davalı askerden döndükten sonra hem evde hem işinde herkese karşı tutumu değişmiş, insanlara agresif davranmaya, sesini yükseltmeye, etrafındakileri kırmaya başlamıştır. Trafikte seyir halindeyken yaşlı birine çarpmış, sonrasında da ”dikkatli geçsin, ona ceza verdim” şeklinde akıl almaz bir açıklama yapmıştır.

Davacının hali herkesin dikkatini çekmiş ve çevresindeki insanların ısrarı sonrasında psikolojik destek almaya başlamıştır.

B. Maddi ve Manevi Tazminat Talebimiz

Boşanma dilekçesi Yukarıda belirtilen nedenlerle, daha ağır kusurlu davalının davacıya 50.000,00 TL maddi 50.000,00 TL manevi tazminat ödemesine karar verilmesini talep ederiz.

Delillerimiz : Tanıklar, fotoğraflar, cep telefonu kayıtları, nüfus kayıtları, maaş bordrosu, kredi kartı dökümleri, icra dosyaları, ceza şikayetleri, SGK ve Vergi Dairesi kayıtları ile her türlü kanuni delil

Hukuki Sebep : TMK 161/166 ve ilgili yasa

Cevap Süresi : 2 hafta

Talep Sonucu :Yukarıda açıklanan ve re’sen araştırılacak nedenlerle;

1. Davanın kabulü ile tarafların zina sebebiyle(TMK 161) ve / veya şiddetli geçimsizlik (TMK 166) nedenlerinden dolayı BOŞANMALARINA,
2. Davalının TMK 174 uyarınca 50.000,00 TL maddi, 50.000,00 TL manevi tazminat ödemeye mahkum edilmesine,
3. Yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımızla vekaleten talep ederiz. Boşanma dilekçesi

Boşanma Dilekçesi Örneği

Boşanma Dilekçesi Örneği

Boşanma dilekçesi örneği için internet üzerinde örnekler sunan bir çok açık kaynak bulunmaktadır. Ancak, burada önemli bir uyarı yapmak gerekir ki, her bir olay, herkesin hayatı kendisine özgüdür. Bu nedenle, herkese uyacak ortalama bir boşanma dilekçesi örneği yazma imkanı bulunmamaktadır.

Bununla birlikte tüm dilekçelerde olması gereken bazı ortak noktalar, zorunlu unsurlar bulunmaktadır. İnternet üzerinde sunulan bu boşanma dilekçesi örneğini incelediğimde, bunlardan yüzde doksanının bu zorunlu unsurları dahi içermediklerini, bu zorunlu unsurları dahi barındırmadıklarını tespit etmiş bulunmaktayım. Boşanma Dilekçesi Örneği yazısına devam et