Etiket arşivi: eşi eve almamak

Kocanın Eşi Evden Göndermesi

Boşanma davası üzerine Mahkemece verilen hüküm, boşanmaya neden olan olaylarda tarafların eşit kusurlu bulunması sebebiyle davacı kadının maddi ve manevi tazminat taleplerinin reddine karar verilmesi gerektiği gerekçesi ile bozulmuştur. Kocanın Eşi Evden Göndermesi yazısına devam et

Evin kilidini değiştirmek boşanma sebebi midir?

Evin kilidini değiştirmek boşanma sebebi olur mu ya da evin kilidini değiştirsem kusurlu sayılır mıyım soruları bana en çok sorulan konulardan biri. Türk Medeni Kanunu’nda eşlerin evlilik süresince birlikte yaşamaları zorunlu kılınmıştır. Eşlerden birinin evin kilidini değiştirmesi Medeni Kanun’un bu konudaki kuralına aykırı bir hareket olarak kabul edilir. Ancak her konuda olduğu gibi bu konuda da olayın özelliği göz önünde tutularak karar verilmesi gerekir.

Eşin evin kilidini değiştirmesi, her zaman diğer eşi eve almamak, evden uzaklaştırmak amacını taşımayabilir. Evin kilidinin değiştirilmesi, evlilik birliğinin zorunlu kıldığı birlikte yaşama yükümüne aykırı davranma niyetiyle yapılmamış olabilir. Boşanma davasının tahkikat aşamasında, eşin evin kilidini değiştirme amacı da araştırılmalıdır. Eşi evden kovmak, eşi eve almamak kusurlu davranışlardır.

Kilidi değiştiren eşin, bu fiili, eşini eve sokmamak, evden uzak tutmak amacıyla yaptığı anlaşıldığı takdirde, bu fiili işleyen eş kusurlu olarak kabul edilir ve manevi tazminat ödemekle yükümlü tutulabilir.