Etiket arşivi: yurtdışında boşanma

Fransa’da Boşanma Kararının Tanıma ve Tenfizi

Fransa’da boşanmış Türk Vatandaşlarının Yapması Gerekenler

Türk vatandaşlarının en çok yaşadığı ülkelerin başında Fransa geliyor. Son araştırmalara göre Fransa’da yaklaşık 600 bin Türk vatandaşı yaşıyor.

Türk vatandaşlarının bir başka Türkle ya da bir yabancı ile yaptıkları evlilikten Fransa’da boşanmış olmaları halinde, Türkiye’de de boşanmış sayılabilmeleri için Türkiye’de dava açmaları gerekiyor.

Türkiye’de Nasıl dava açılır?

 • Fransa’da boşandıktan sonra Türkiye’de de boşanmış sayılmanız için Türkiye’de bir avukat tutmanız gerekiyor.
 • Fransız Mahkemelerinden aldığınız boşanma kararının aslı ya da tasdikli şerhi (bu kararda boşanma kararının kesinleşmiş olduğu yazmalıdır, temyizde ise karar kesinleşmemiş demektir)
 • Türk elçiliği veya konsolosluğundan alınacak APOTİLE ŞERHİ (bu şerh boşanma kararının üstüne yapıştırılan bir mühürdür, kararın yetkili bir mahkeme tarafından verildiğini gösterir, kesinleşme kararı ayrı bir kağıda alınmışsa bunun üzerine de APOSTİLE ŞERHİ alınmalıdır)
 • Fransa’dan alınan boşanma kararının yeminli tercümanca yapılmış Türkçe tercümesi (Noter veya konsolosluk onaylı olmalıdır- Bu işlem Türkiye’de de yapılabilir)
 • Türkiye’de tanıma-tenfiz davası için tutulan avukata verilen vekaletnamenin aslı (konsolosluktan alınmaktadır, vekaletnameye “yurtdışında verilmiş boşanma kararına ilişkin tanıma ve tenfiz davası” ibaresini yazdırmayı unutmayın)

Bu 4 evrakı ofisimize kargoyla gönderebilirsiniz.

Boşanma Tanıma Tenfiz Davası Ne Kadar Sürer?

Tek taraf vekalet veriyorsa, diğer taraf vekalet vermiyorsa ya da ona ulaşılamıyorsa yaklaşık 11-12 ay sürmektedir.

Eğer her iki tarafın da avukatı varsa dava tek celse sürmektedir. Bu nedenle her iki tarafın da avukat tutması daha iyi olur. İki taraf da avukata vekalet verirse 2-3 ay içinde dava sonuçlanır.

İki taraf da aynı avukata vekalet verebilir mi?

Hayır, iki tarafın avukatının ayrı ayrı olması gerekir. Diğer tarafın avukat bulmasına yardımcı olabiliriz.

Amerika’da Boşanma Kararının Tanıma ve Tenfizi

Amerika’da boşanmış Türk Vatandaşlarının Yapması Gerekenler

Türk vatandaşlarının en çok yaşadığı ülkelerin başında Amerika geliyor. Son araştırmalara göre Amerika’da yaklaşık 850 bin Türk vatandaşı yaşıyor.

Türk vatandaşlarının bir başka Türkle ya da bir yabancı ile yaptıkları evlilikten Amerika’da boşanmış olmaları halinde, Türkiye’de de boşanmış sayılabilmeleri için Türkiye’de dava açmaları gerekiyor.

Türkiye’de Nasıl dava açılır?

 • Amerika’da boşandıktan sonra Türkiye’de de boşanmış sayılmanız için Türkiye’de bir avukat tutmanız gerekiyor.
 • Amerikan Mahkemelerinden aldığınız boşanma kararının aslı ya da tasdikli şerhi (bu kararda boşanma kararının kesinleşmiş olduğu yazmalıdır, temyizde ise karar kesinleşmemiş demektir)
 • Türk elçiliği veya konsolosluğundan alınacak APOTİLE ŞERHİ (bu şerh boşanma kararının üstüne yapıştırılan bir mühürdür, kararın yetkili bir mahkeme tarafından verildiğini gösterir, kesinleşme kararı ayrı bir kağıda alınmışsa bunun üzerine de APOSTİLE ŞERHİ alınmalıdır)
 • Amerika’dan alınan boşanma kararının yeminli tercümanca yapılmış Türkçe tercümesi (Noter veya konsolosluk onaylı olmalıdır- Bu işlem Türkiye’de de yapılabilir)
 • Türkiye’de tanıma-tenfiz davası için tutulan avukata verilen vekaletnamenin aslı (konsolosluktan alınmaktadır, vekaletnameye “yurtdışında verilmiş boşanma kararına ilişkin tanıma ve tenfiz davası” ibaresini yazdırmayı unutmayın)

Bu 4 evrakı ofisimize kargoyla gönderebilirsiniz.

Boşanma Tanıma Tenfiz Davası Ne Kadar Sürer?

Tek taraf vekalet veriyorsa, diğer taraf vekalet vermiyorsa ya da ona ulaşılamıyorsa yaklaşık 11-12 ay sürmektedir.

Eğer her iki tarafın da avukatı varsa dava tek celse sürmektedir. Bu nedenle her iki tarafın da avukat tutması daha iyi olur. İki taraf da avukata vekalet verirse 2-3 ay içinde dava sonuçlanır.

İki taraf da aynı avukata vekalet verebilir mi?

Hayır, iki tarafın avukatının ayrı ayrı olması gerekir. Diğer tarafın avukat bulmasına yardımcı olabiliriz.

Türkiye İçin Alman Boşanma Kararının Tanıma ve Tenfizi

Almanya’da boşanmış Türk Vatandaşlarının Yapması Gerekenler

Türk vatandaşlarının en çok yaşadığı ülkelerin başında Almanya geliyor. Son araştırmalara göre Almanya’da yaklaşık 3 milyon Türk vatandaşı yaşıyor.

Türk vatandaşlarının bir başka Türkle ya da bir yabancı ile yaptıkları evlilikten Almanya’da boşanmış olmaları halinde, Türkiye’de de boşanmış sayılabilmeleri için Türkiye’de dava açmaları gerekiyor.

Almanya´da alınan bir boşanma kararının da, Türkiye´de geçerli olabilmesi için mahkemede dava açarak tanıma ve tenfizinin yapılması gerekir.

Türkiye’de Nasıl dava açılır?

 • Almanya’da boşandıktan sonra Türkiye’de de boşanmış sayılmanız için Türkiye’de bir avukat tutmanız gerekiyor.
 • Alman Mahkemelerinden aldığınız boşanma kararının aslı ya da tasdikli şerhi (bu kararda boşanma kararının kesinleşmiş olduğu yazmalıdır, temyizde ise karar kesinleşmemiş demektir)
 • Türk elçiliği veya konsolosluğundan alınacak APOTİLE ŞERHİ (bu şerh boşanma kararının üstüne yapıştırılan bir mühürdür, kararın yetkili bir mahkeme tarafından verildiğini gösterir, kesinleşme kararı ayrı bir kağıda alınmışsa bunun üzerine de APOSTİLE ŞERHİ alınmalıdır)
 • Almanya’dan alınan boşanma kararının yeminli tercümanca yapılmış Türkçe tercümesi (Noter veya konsolosluk onaylı olmalıdır- Bu işlem Türkiye’de de yapılabilir)
 • Türkiye’de tanıma-tenfiz davası için tutulan avukata verilen vekaletnamenin aslı (konsolosluktan alınmaktadır, vekaletnameye “yurtdışında verilmiş boşanma kararına ilişkin tanıma ve tenfiz davası” ibaresini yazdırmayı unutmayın)

Bu 4 evrakı ofisimize kargoyla gönderebilirsiniz.

Türkiye’de Hangi Şehirde Dava Açılabilir?

Ankara, İstanbul veya İzmir´deki aile mahkemelerinde dava açılabilir.

Boşanma Tanıma Tenfiz Davası Ne Kadar Sürer?

Tanıma davası kişi tarafından şahsen açılabilir veya görevlendirdiği bir avukat tarafından da açılabilir. Genellikle iki avukat tutulur.

Bir avukat tanıma davasını açar, diğeri ise kabul eder. Bu durumlarda dava 5 ila 10 gün arasında sonuçlanır.

Türk mahkemelerinde boşanma davasının tanıma ve tenfizi işlemi için avukata vekalet verilmelidir.

Tek taraf vekalet veriyorsa, diğer taraf vekalet vermiyorsa ya da ona ulaşılamıyorsa yaklaşık 11-12 ay sürmektedir.

Eğer her iki tarafın da avukatı varsa dava tek celse sürmektedir. Bu nedenle her iki tarafın da avukat tutması daha iyi olur. İki taraf da avukata vekalet verirse 2-3 ay içinde dava sonuçlanır.

İki taraf da aynı avukata vekalet verebilir mi?

Hayır, iki tarafın avukatının ayrı ayrı olması gerekir. Diğer tarafın avukat bulmasına yardımcı olabiliriz.

Yurtdışından Alınan Boşanma Kararının Tanınması

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2015/11217 K. 2015/14462 T. 2.7.2015

• BOŞANMA KARARININ TANINMASI İSTEMİ ( Tanıma Ve Tenfiz İstemine Dair Dava Dilekçesinin Duruşma Günü İle Birlikte Karşı Tarafa Tebliği Zorunluluğu/Sadece İhtilafsız Kaza Kararlarının Tanınması Ve Tenfizinde Tebliğ Hükmünün Uygulanmayacağı – İlam İhtilafsız Kazaya Dair Olmadığından Tebliğ İşlemi Tamamlanmadan Karar Verilemeyeceği )

• TANIMA VE TENFİZ DAVA DİLEKÇESİ VE DURUŞMA GÜNÜNÜN TEBLİĞİ ZORUNLULUĞU ( Sadece İhtilafsız Kaza Kararlarının Tanınması Ve Tenfizinde Tebliğ Hükmünün Uygulanmayacağı – Karşı Tarafın Tenfiz Ve Tanıma Şartlarının Bulunmadığını Veya Yabancı Mahkeme İlamının Kısmen Veya Tamamen Yerine Getirilmiş Yahut Yerine Getirilmesine Engel Bir Sebep Ortaya Çıkmış Olduğunu Öne Sürerek İtirazda Bulunabileceği )

• TANINMASI TALEP EDİLEN YABANCI İLAM ( İhtilafsız Kazaya Dair Olmadığı/Davalıya Dava Dilekçesi Ve Duruşma Günü Tebliğ Edilmeden Varsa İtirazlarını Bildirme Hakkı Tanınmadan Karar Verilemeyeceği – Tanıma Ve Tenfiz İstemine Dair Dava Dilekçesinin Duruşma Günü İle Birlikte Karşı Tarafa Tebliğinin Zorunlu Olduğu )

5718/m. 55

ÖZET : Dava, yabancı mahkemece verilen boşanma kararının tanınması istemine ilişkindir. Tanıma ve tenfiz istemine dair dava dilekçesinin duruşma günü ile birlikte karşı tarafa tebliği zorunludur. Sadece ihtilafsız kaza kararlarının tanınması ve tenfızinde tebliğ hükmü uygulanmaz. İstem, basit yargılama usulü hükümlerine göre incelenerek karara bağlanır. Tanınması istenen yabancı ilam, ihtilafsız kazaya dair olmadığına göre, davalıya, dava dilekçesi ve duruşma günü tebliğ edilmeden, varsa itirazlarını bildirme hakkı tanınmadan, işin incelenip karara bağlanması usul ve yasaya aykırıdır.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, hüküm davalı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava, yabancı mahkemece verilen boşanma kararının tanınması istemine dair olup, 13.01.2015 günü açılmış, mahkemece, tanıma istemine dair dava dilekçesi davalıya tebliğ edilmeden, aynı gün duruşma açılıp, davalının yokluğunda aynı gün tanıma kararı verilmiştir.

Tanıma ve tenfiz istemine dair dava dilekçesinin duruşma günü ile birlikte karşı tarafa tebliği zorunludur. Sadece ihtilafsız kaza kararlarının tanınması ve tenfızinde tebliğ hükmü uygulanmaz. İstem, basit yargılama usulü hükümlerine göre incelenerek karara bağlanır ( 5718 s. MÖHUK m. 55/1 ). Karşı taraf, 55. maddenin ( 2. ) fıkrası uyarınca, tenfiz ve tanıma şartlarının bulunmadığını veya yabancı mahkeme ilamının kısmen veya tamamen yerine getirilmiş yahut yerine getirilmesine engel bir sebep ortaya çıkmış olduğunu öne sürerek itirazda bulunabilir. Tanınması istenen yabancı ilam, ihtilafsız kazaya dair olmadığına göre, davalıya, dava dilekçesi ve duruşma günü tebliğ edilmeden, varsa itirazlarını bildirme hakkı tanınmadan, işin incelenip karara bağlanması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre diğer yönlerin incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının istenmesi halinde yatırana iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle, 02.07.2015 tarihinde karar verildi.