eşini-terk-eden-koca

Terk Nedeniyle Boşanma Davası

Av.Yasin GİRGİN
Takip edin

Av.Yasin GİRGİN

Boşanma, nafaka, velayet ve mal paylaşımı davaları gibi aile hukuku alanlarında yoğunlaşan Avukat Yasin GİRGİN'in "Boşanma Davaları El Kitabı" (2011), "Evlilik Birliğinin Sona Ermesi" (2013), "Kadın ve Erkeğin Boşanmada Hakları (2014)" gibi kitapları bulunmaktadır.
.
Randevu ve iletişim için 0850 840 0442 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz
Av.Yasin GİRGİN
Takip edin

Terk Nedeniyle Boşanma Davası Şartları

1 Terk Kavramı

TMK md.164 :”Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hakim tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir.
Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır.

 Davaya hakkı olan eşin istemi üzerine hakim, esası incelemeden yapacağı ihtarda terk eden eşe iki ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği ve dönmemesi halinde doğacak sonuçlar hakkında uyarıda bulunur. Bu ihtar gerektiğinde ilan yoluyla yapılır. Ancak, boşanma davası açmak için belirli sürenin dördüncü ayı bitmedikçe ihtar isteminde bulunulamaz ve ihtardan sonra iki ay geçmedikçe dava açılamaz. “

Terk, bir eşin ortak hayattan ayrılmasıdır. Bu sebeple müşterek evde yaşamaya devam ederken dargın durmak, cinsel ilişkiden kaçınmak vb. terk değildir.

Terk, mutlak boşanma sebeplerindendir; hakimin terk yüzünden ortak hayatın diğer eş için çekilmez hale gelip gelmediğini araştırması gerekmez.

2 Terk Nedeniyle Boşanma Davası Açılmasının Şartları

Medeni Kanunumuz, terkin bir boşanma sebebi olması için aşağıdaki şartları aramaktadır:

a.  Evlilik Birliğinden Doğan Yükümlülükleri Yerine Getirmemek Amacıyla Ortak Hayata Son Verme 

Eş ya evlenmenin kendisine yüklediği vazifeleri ifa etmemek amacıyla ortak hayatı terk etmiş olmalıdır yahut evden bu amaçla ayrılmış olmamakla birlikte haklı bir sebep yokken eve dönmemelidir.

Terk, kusura dayanan bir boşanma sebebidir. Bu sebeple, bir yere iş için giden eş; hastalığı sebebiyle hastaneye yatan, askere giden eş bakımından terk sebebiyle boşanma davası açılması söz konusu olmaz. Ancak terkten başka bir amaçla evden ayrılan eş, daha sonra haklı bir sebep olmaksızın eve dönmezse terk gene gerçekleşmiş olur.

Kocanın karısını evden kovması, eve almaması halinde  karı değil koca ortak hayatı engellediği için terk konumunda sayılır. Aynı şekilde ortak hayatı sürdürmeye elverişli ev kurmayan koca için de terk hükümleri uygulanabilir. Buna karşın kocanın seçtiği, ortak hayatı kurmaya elverişli, bağımsız eve gitmeyen kadın terk etmiş sayılır. Yargıtay, seçilen evin ortak hayatı kurmaya elverişli olmaması halinde bu eve gidilmemesini haklı sebep saymıştır.

Kanuna göre, boşanma davasının açılmasıyla eşler ayrı yaşama hakkı elde etmiş olur. Bu suretle evden ayrılan eş aleyhine terke dayanan boşanma davası açılmaz. Bunun gibi, diğer eşin rızasıyla ayrı yaşama halinde de terk sebebiyle boşanma davası açılamaz.

b.  Terkin En Az Altı Ay Sürmüş Olması 

Eşlerden birinin ortak hayata son vermek amacıyla ve evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk etmesi veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmemesi halinde, terk edilen eş hemen boşanma davası açamaz. Boşanma davasının açılabilmesi için ayrı yaşamanın en az altı ay sürmüş ve devam etmekte olması şartı bulunmaktadır. Bununla birlikte altı aylık süre içerisinde sırf süreyi kesmek için arada eve dönmüş olmak süreyi kesmez, ancak samimi eve dönüşler süreyi keser. Aynı eş bir süre sonra tekrar ortak konutu terk ederse bu tarihten itibaren yeni bir altı aylık süre işlemeye başlar. Yeniden terk hakkın kötüye kullanılması olarak değerlendirilebilir.

Terkin uzun süredir devam etmesi dava hakkını etkilemez. Dava bir hak düşürücü süreye tabi değildir.

c. İhtar Gönderilmiş Olması 

 Boşanma davası açılabilmesi için terk halindeki eşe terk olayını izleyen dördüncü ayın sonunda, iki ay içinde eve dönmesi için hakim tarafından ihtar gönderilmiş ve eş bu ihtara rağmen eve dönmemiş olmalıdır. Dört aylık sürenin son gününün tatile rastlaması halinde süre uzamaz, her türlü tatil günleri dört aylık süreye dahildir. Buna göre terk nedeniyle boşanma davası ancak en erken altıncı ayın sonunda açılabilecektir.

İhtarda süre belirtilmemişse ihtar sonuç doğurmaz. İhtar için yetki kuralı aranmaz. İhtarın yapılması herhangi bir mahkemeden istenebilir.

Terk halindeki eşin adresi bilinmiyorsa ihtar ilan yoluyla yapılabilir.

Hakim, ihtarın yapılması için herhangi bir araştırma yapmaz, ihtarın haklı olup olmadığı dava sırasında incelenir. Ancak, ihtar için yapılan başvuruda henüz terk süresinin altı ayı doldurmadığı anlaşılıyorsa talep reddedilmelidir.

İhtarla ilgili itirazlar boşanma davası ile birlikte incelenir. Bunun gibi, ihtar gönderilmesi kararı temyiz de edilemez. İhtar için gerekli şartların bulunup bulunmadığı veya ihtarın samimi olarak ortak hayatı kurma arzusu ile yapılmadığı gibi itirazlar boşanma davası görülürken ileri sürülür. Bu suretle terk eden eş, terk etmekte değil dönmemekte haklı olduğunu ispat etmelidir, aksi halde boşanmaya karar verilebilir.

Yukarıdaki şartların gerçekleşmesi halinde terk nedeniyle boşanma davası açma hakkı doğar. Şartların tamam olduğunun hakim tarafından tespiti halinde boşanmaya karar verilmesi için artık evliliğin çekilmez hale gelip gelmediği araştırma konusu değildir. Şartlar gerçekleştikten sonra eşin ortak hayata dönmüş veya dönme talebinde bulunmuş olması dava hakkına etki yapmaz. Bununla birlikte terk nedeniyle açılmış davada davalının davayı kabul beyanı sonuç doğurmaz. Hakim şartların mevcut olup olmadığını araştırmak zorundadır.

d. İhtarın Samimi Olması  

Yargıtay, ortak konutun ihtar istek tarihinden en az 4 ay önce hazır edilmesi ve eşin yol giderlerinin de konutta ödemeli gönderilmemesini ihtarın samimi olmaması olarak değerlendirmekte ve geçerli kabul etmemektedir. Yine, gönderilmiş olan yol giderinin yetersiz oluşu da ihtarın geçersiz olması sonucunu doğurur. Bunun gibi eşler arasında bir ceza davası mevcutken kocanın ihtar göndermiş olması, ihtar kararında anahtar yerinin gösterilmemiş olması, eşini döven kocanın bu olayların etkisi geçmeden ihtar göndermesi durumlarında ihtarı samimi kabul edilmemiştir.

İhtarın gönderilmesi, ihtardan önce yaşanan olayların ihtarı gönderen eş tarafından hoş görüldüğü ve affedildiği anlamına gelir. İhtardan sonra artık, önceki olaylara dayanarak boşanma davası açılamaz.

 

“Terk Nedeniyle Boşanma Davası” üzerine 58 düşünce

 1. ismim hasan terk nedeniyle ihtar çektim ihtar mahkemeye verdiğim günden itibaranmi geçerli olur yoksa karar çıktıktan sonramı süre başlar

   1. sayın Av.Yasin bey babam anneme aynı şekilde dava açtı ancak babamın ikametgahı memleketteki evimizde gözükmesine rağmen 8 yıl anenemle birlikte yanımda başka memelkette benim yanımda kaldılar 8 yıl sonra memlkete gitti ve eşim 8 yıldır beni terk edip oğlumun yanında yaşıyor diyerek dava açtı velakin şuanda babamın benım evde kaldığına dair kanıtlarımı mahkemeye sundum bunlar evimin elektrik su faturaları babamın üstüne kredi kartlarının adresleri evimin adresine geliyor ve burda 6 yıl calısrak emeklı oldu ve muhtarlıktan muhurlu evde ikamet edenlere ait muhurlu yerleşim yeri belegside sundum mahkemeye ve suanda başka kadınla gayri meşru olarak yasadıgını fotorgraflarla bizim ildeki aile mahkemesinden babamın bulunduğu mahkemeye itiraz etmek kaydıyla dilekçemizi verdik annem özürlü olduğu için 1300km yol gidemez sizce sonuç ne olur

 2. merhaba yasin bey terke dayalı dava açmak üzereyim ama geri dön ihtarı gönderdikten 25 gün sonra nafaka davası açmışlar kanıtı olmayan iftiralarda bulunmuşlar ama beni sadece ev reisliğini yerine getirmediğim gerkçesiyle suçlamış diğer suçlamalar anne ve babama yapılmış bu ayı 20 sinde 2 aylık süre doluyo ve dava açma hakkım doğuyor bu konu hakkında beni bilgilendirimisiniz ne yapmalıyım birde terk eden kişi kusurlu olduğu halde nafa alabilirmi
  teşekkür ederim

  1. Terk nedeniyle boşanma davası açarsanız, eşinizin tüm davranışlarını affetmiş sayılırsınız.
   Kusurlu olduğunu düşündüğünüz davranışlarını boşanma davasında ileri süremezsiniz. Sadece eve haklı bir neden olmaksızın dönmediğini iddia edebilirsiniz. Bu nedenle terk nedeniyle boşanma davası süreci başlatmadan önce iyi düşünmeniz gerekir.

  1. Yoksulluk nafakası alınabilmesinin koşullarından biri, nafaka alacaklısının nafaka borçlusundan daha ağır kusurlu olmamasıdır. Bu halde nafaka talebi reddedilir.

 3. merhabalar sayın avukatım,
  öncelikle saygılarımı sunuyor cevabınız için teşekkür ediyorum.benim sorum ağbim geçen yıl eylül ayında fas vatandaşı bir bayanla evlendi.bir ay sonra ikisi anlaşarak ayrılmaya karar verdi.eşi evine karşı sorumsuz,ilgisiz gözü dışarda olan bir bayandı buna komşularımızda şahit.zaten ayrılık kararından sonra başka erkeklerle gezerken görülmüş.zaten ağbimle evlenmesinin amacı türkiyede kalabilmekmiş.şuanda kadın kayıp bulunamıyor.duruşmaya gelmiyor.adresi ve teli bilinmiyor.ağbim çok zor durumda biran önce boşanmak istiyor.bu durumda kadın duruşmalara hiç katılmazsa yani bulunamazsa.yada gelip ben ayrılmak istemiyorum derse dava ne kadar sürer.en fazla kaç ayda biter.biran önce sonçlansın istiyoruz.duruşmanın çabuk neticelenmesi ne yapmamız gerekli tavsiyeleriniz neler olabilir.cevabınız için teşekkür eder,saygılarımı sunarım

 4. Annemin vefatından sonra babamın yaptığı evlilikteki eşi evi terk etmek sureti ile nafaka davası açtı karşılığında bizde boşanma davası açtık.Nafaka davası sonuçlandı nafaka ödüyoruz.Boşanma davası henüz başlamadı.Bende babamla birlikte yaşıyorum, % 92 ”Ağır Özürlü” raporum var ve babamın sigortasından yararlanıyorum ben bu davaya ”Mağdur” sıfatı ile müdahil olup, karşı taraftan tazminat talep edebilirmiyim? Çalışmalarınızda ve meslek hayatınızda başarılar.

 5. merhaba
  eşim adanada ablamın oğlunun düğünü var gidebilirmiyim dedi bende tabiki gidebilirsin dedim. kanser hastası olduğum için ankara hacettepede kontrolum vardı. 24/07/2012 tarihinde eşimi kayın validemi babasını ankaraya aşti ye getirip adanaya yolcu ettim kendimde hacettepede bir dizi filim ve tahliller sonucu 12 gün kaldım sinopa geri döndüm eşim hala dönmemişti kendisine telefon ettigimde annemlerle geziyoruz dedi tamam dedim gezin neyse 15 gün daha geçti ben hastayım bana para gönder dedi hayırdır ne oldu dedim ben kanser olmuşum dedi burda tedavi olacam dedi tabi dedim önce sağlık ama bende şu an para yok kolundaki bileziklerden birini bozdur tedavini ol dedim kolundada 3 adana burması var her biri 42 gram gibi. ben bozduramam ben sana güvenmiyorum demezmi ben emekliyim zaten neyse telefonu kapattı bir müddet sonra yine aradım bu iş bitti arkadaşım dedi tamam dedim gel medeni bir şekilde ayrılalım dedim sen dava aç benim avukatım var köpek dedi kapattı. ilk eşim vefaat etti bununla çocuğum yok 10 senedir evliyiz dögme söğme gibi hiç bir eylem yok beş aydır dönmedi ne yapabilirim saygılar bu konunun yayınlanmamasını rica ediyorum

 6. sayın avukatım benim anlamadığım bişey var bütün her yerde okuyorum sizin bu yönetmeliklerinizi bunları biliyoruz oku ya okuya ezberledik hakim karşısına çıksak sizin gibi konuşacak bir avkatlık yapacak duruma geldik artık milletin sorduğu sorular bunlar değil benimde aynı evi terk eden eş haksızza bi yerde terk eden eş kusurlumu değilmi öncelikle buna çözüm bulalım terk edilen eş ise magdur ve herşeyden eksik kalmışsa neden hala kadınları savunma bütün hakları ona verme gibi bi yükümlülük var ortada bunlara çözüm üretilsin artık terk eden eş kusurlu olduğu ıspatlnırsa nafaka tazminat neden kusurlu olan tarafa ödeniyo herkesin merak ettiği şeyler farklı bunlar gibi cvb yazarsanız sevinirim

 7. 4 aylık süre nasıl tespit edilecek. benim eşim 4 aydır evde yok.fakat bunu nasıl ispat edecegim

   1. kıymetli avukatım, her şey için teşekkürler. siz beni kurtardınız, Allah da sizin ne muradınız varsa versin. sizin gibi bir avukatı tanıdığım için çok şanslıyım, keşke herkes sizin gibi yaptığı işi sevse, yaptığı işi bilse, araştırsa, hakettiğini alsa bu dünyadan

    1. (S.A.V.) ibaresi, Peygamber Efendimiz için kullanılır, Allah (C.C.) için değil.

   2. Terk başlangıcını tespit ettirmek için tutanak mi tutturmaliyiz nasıl oluyor

 8. merhaba ben 6.10.2012 de evlendim eşimle hic bir sorunumuz yok ama eşimin annnesile yaşadımız icin kayınvalidem ban eşimin ayrıldıgı eşini eve getirmesi icin baskı yapıyodu ve kötü davranıyordu esime söyledim zaman şikayet etimi düşünüyor ve verdi tepkilerden dolay asabi olduma inandı bed ayanamadım aileme gittim sorunlar cözülsün istedim ama eşim onu terketimi düşündü eve döndüm özür diledim eşim beni istemedini hayatından cıkmamı evin anatarını vermedi dava acmamı baoşanmak istedini söyledi ben boşanmak istemiyorum dedim gerekirse ben deve acarım dedi. dava acarsa beni boşaya bilirmi ben terketmişmi olurum bana yardımcı olurmusunuz ben eşimi seviyorum napmalyım

 9. avukat bey mehraba eşim 27,07,2013 tarihinde evden işe gitmiş iki saat sonra aradığımda ben babamın evine gidiyom demiştir. o günden bu yana ailem ve kendim barişcıl ısrarlarıma ragmen evine dönmemiş ve aiilesi sürekli olarak karşı cıkmıştır .daha sonra 3 gün önce göz içinde oluşan kanamadan dolayı ben kendim hastaneye göndermiş tedavisini yaptırmış ilaclarını almıştım .yanlık eşim bebe evine giitikten iki gün sonra hastaneye gitmiş darp raporu almış .kendisine sordugumda kendisinin istegi dışında oldugunu söylemiştir .artık bu saatten sonra bu evliğin yürüyeceğini tahmin etmiyom .şimdi nasıl bir yol izlemem lazım ben dava acarsam nasıl bir olumsuklukla karşılaşırım.yok haklı olarak dava acabilirmiyim.ayrıca benim kendimin doktora götöurdüğüm ve normal bir gecici hastalıktan göz kanamasının olduguna dair raporum var.bu konuda bilgi verebilirmisiniz. teşkler.

 10. merhaba, eşim evi terk edeli 2 sene oldu, yurt dısında oldugu bilgisini aldım, annesi babasıda yurtdısında ve ayrılar, bir oğlum var ve oğlum bende, eşim uzun zamandır telefon açmamakla birlikte nerede oldugu ne yaptıgı hakkında bilgim yok. adresinide bilmiyorum ve boşanmak istiyorum. yasal olarak nasıl bir yol izlemem gerekiyor. evliliğimiz nasıl düşer.

 11. Merhaba.sayfanizi çok faydali buldugumu ve basarilarinizin devamini diledigimi belirtmek isterim.

 12. beni eşim terk etti nedeni ise anlaşarak ailelerimize yalan söylememizdir. mesele ev kirası 500 iken 400 dedik aldığım maaş 700 iken 1000 tl dedik ama anlaşarak ama eşim benim bunlardan haberim yok diyerek beni ailesine yalancı durumuna soktu aileside geldi eşimi alıp gittiler

 13. s.a hocam benim hanım evi terk edeli 3 ay oldu o şimdi baba evinde kalıyor bir de iş bulmuş sigortasız çalışıyor 2 aydır terk edilecek herhangi büyütülecek sorun yok birde oglumuz var benim yanımda kalıyor okula gidiyor birinci sınıfta ve bir erkek olarak tabiki zorlanıyorum benim burada kanunen ne yapmam lazım hocam bana yardımcı olurmusunuz saygılarımla

 14. Merhabalar, eşim 1,5 yaşındaki çocuğumuzu da yanına alarak babasının evine gitti.1 aydır haber yok telefonları kapalı.Çocuğumu göremiyorum terk davası açabilmem için ihtar gördermem gerekiyo sanırım. Aynı zamanda çocuğumu da kaçırmış sayılmazmı.

 15. günaydın
  eşim eylül 2015 tarihinde evi terk etti 12 yıllık evliydim
  ortak edindiğimiz evin kirasını önce verdi geçen ay yarısını verdi şimdi mahkeme sonuna kadar vermeyeceğini söylüyor
  davayı geçen ay açtım mahkeme olmadı
  vermeme hakkı varmı? ben kirada oturuyorum

 16. Sayın avukatım eşim 6 ay önce 2 cocugumu eve kilitleyip ben işteyken başka birisine kaçtı.ben esimin ailesiyle 15 gun boyunca geri donmesi konusunda görüştüm. .fakat babasi haric digerleri geri gelmesi konusunda karsi cikti.bende o gunden sonra kendileriyle gorusmedim.bosanma davasi acmadim henüz .cunki kanunda bunun cezasi varmi onuda bilmiyorum.birkac avukatla gorustum farkli cevaplar aldim.kimisi maddi manevi tazminat davasi acabilirsin dedi kimisi bunun herhangi bir cezasi yok dedi.benim niyetim hem evi terk edenin hemde buna sebeb olanin ceza almasi.bu işin cezasinin olmadığını varsayarsak evi terk ederken çocukları eve kilitleyip gitmesi yani bir nevi ölüme terk etmesi (cunki çocuklar 2 ve 5 yasinda evde başlarına her türlü olay gelebilirdi ve ev 2. kat pencere demirleride yok)yönünde mahkemeye başvuru yapsam herhangi bir sonuc alirmiyim.bir yol gosterirseniz hayir dualarimi alirsiniz.tesekkurler.

 17. Merhaba,
  Eşimle 14 aydır ayrı yaşıyoruz. Ama boşanma davamız çekişmeli olarak yeni başladı. Evden ayrıldıktan sonra farklı bir kadınla görüşmeye başladım. Bu yeni kanuna göre aldatma yada zinaya girer mi? Karşı tarafın bunu ispatlaması durumunda aldatmaya yönelik davası haklı bulunur mu?

 18. 4 aylık evliyiz ve karım 3. haftadan itibaren beni sevmediğini ve boşanmak istediğini söyledi. Hiçbir kusurum yok ve kabul ediyor. Bahanesi sevmemesi ve alışamaması. 3 ay dayanabildim ve kabul ettim. fakat anlaşmalı boşanamıyoruz ne yapmam gerekiyor. evi de terk etmiyor. Evde kardeş gibi yiz. suratı hep asık ve cinsel ilişkiye gerdekten sonra bidaha girmedik. Lütfen yardım edin. Başta ayrılmak istemiyordum düzelir diye ama artık dayanamıyorum.

 19. Avukat bey. Ben 3 ay evli kaldim. Kacarak evlendik. Esim 3 ay sonra dugunde.takilan takilarla birlikte sahsima ait olan 17500tl birikimi ve alyansimida alip evi terk etmis. Isten geldigimde evde ne esimi.ne takilari nede parami bulabildim. Gittigi gun bosanma davasi acmis. Nasil bi yol izlemem gerekiyor

 20. Merhaba 4 yillik evliyim.esimle ciddi sorunlarim var.annem uzun suredir kanser tedavisi goruyordu.haliyle huzurum kalmamisti.esimden hicbir destek goremedim tamntersine surekli kavga cikarip asagilyordu beni.8 ay once annemi kaybettim cok zor anlar gecirdim ama destek olan olmadi.esde olsa iyi gun dostu oluyormus.en ufak seylerde tahamulu kalmadi ve beni evden kovdu.benim gidecek hicbir gelirim yok evim yok.baba evinede donemem babam evli.is uzun sure bulamadim enazindan calissaydin dusunmeden bosanirdim.simdi benim haklarim nelerdir.bir kadini kapi disari koymak bukadar kolaymi?bir erkegin bir.kadinin caresizliginden yararlanip bu zulmu yapmasindan dolayi herhangi bir ceza alma durumu yokmu

 21. Merhaba benim eşim 100de70 özürlü 6 ayklık kızım var ben işteyken kızımı alıp köye gitmiş şimdide gelmek istemiyor altınlarıda daha önce benim haberim olmadan annesi almış götürmüş daha öncede haberim olmadan kaynanam köye götürdü be 1 ay falan gelmemişti 2 3efa oldu ne yapabilirim yardımcı olurmusunuz

 22. Sayın yasin bey 12 haziran 2015 te evlendim evliliğim birbuçuk ay sürdü eşimle aramızda tartışma çıktı kafamı dinlemek için annem gile geldim iki hafta yada üç tam hatırlamıyorum eve dönmek istedim eşim eve almadı hep düşüncem diyerek beni oyaladı terk sebebi ile boşanma davası açtı ve iki ay uzaklaştırma aldım yalan ifade vererek uzaklaştırıldım şimdi uzaklaştırma bitimine bir hafta kala şikayet ederek üç ayda uzaklaştırma aldım aslı olmayan ve tehtit ruhsal bozucu piskoliji bozucu hiçbirşey yokken nasıl uzaklaştırma aldım şaşmış durumdayım ben eşimi seviyorum ve evime yuvama dönmek istiyorum negibi bir sonuç doğar davayla ilgili hakim boşarmı bizi yoksa redmi eder davayı haksız yere uzaklaştırma aldım negibi sonuç çıkar bu davada çünkü ben yuvama evime eşime dönmek istiyorum boşanmak istemiyorum uzarmı yoksa dava bitermi hakim ne karar verir burda madur olan benim eşim değil nafaka veya tazminat alırmı çalışmıyorum üstümde hiçbirşey yok dilekçesinde bunları talep etmiş yani kendisi boşanmak istiyor bende evime yuvama dönmek istiyorum ne karar verilir bana yardımcı olursanız çok memnun olurum saygılarımla arz ederim iyi akşamlar dilerim cevabınızı bekliyorum yasin bey inşallah bana müjdeli haber verirsiniz

 23. Syn. Avk.Yasin Bey Eşim 2014 Aralık ayında evi terk etti Bende 2016 da Mahkemeye verdim ancak İhtar çekmedim Aile mahkemesine evi terk den dolayı verdim aile mahkemesi tedbir amaçlı 300 tl nafaka bağlayacak bunu yapa bilirlermi ben bu durumda ne yapacağım?

 24. Eşim Evi terk etti boşanma davası aç diyor sebebi sevmiyormuş 3sene çıktık 4aylık evliyiz en yakın Nasıl boşanabilirim ve nafaka isteyebilirmi

 25. Eşim beni aldatmakla kalmayip kadından 3 çocuk yaptı şuan onunla yaşıyor haklarim neler öğrenmek istiyorum maddi ve manevi yönden zarar gördüm benimde eşimden 3 çocuğum var hiçbirinin masraflariyla ilgilenmiyor bu durumda mahkemeye başvursam alacagim nafaka nedir? Haklarım nelerdir ogrenmek istiyorum

 26. İyi günler. Ben 2013 yazında evlendim yaklaşık 15 aylık bir beraberlikten sonra evden ayrılarak boşanma davası açtım.Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle açtığım davayı hakim yaklaşık 1 buçuk yıldır ayrı yaşamamıza rağmen reddetti. Ben de temyiz ettim. Bu süreçte bana terk tebligatı geldi. 2 ay içinde eve dönmemem halinde terk davası açılacağını dile getirilen bir ihtar. Ben eve dönmedim. Anlaşma gerçekleşmesi için avukatıyla görüştüm. Bütün altınlar,eşyalar ve herşeyi bırakmama rağmen benden 30 bin lira talep ediyorlar. Ne yapmalıyım?

 27. Sn. Avukat eşimle 8 aylık evli iken evi haksız yere terk etti. hiçbir şekilde dövme, geçimsizlik, yüz kızartıcı hareket vs. olmadı. annesi ve babasının lafları ile evi terk etti. Haksız yere terk eden eşime ithar yolladım. Lakin sonuç alamadım. Şimdi 2 ay sürenin bitmesine az kaldı. Kendisi kusurlu olduğu için boşanma davası açmıyor. Açarsam da elde etmek istediği nafakayı almış olacak. Yani sizin anlaycağınız iki türlü işine geliyor. Mağdur olan benim boşanma olmadığı için ve eve gelmediğinden dolayıda elim kolum bağlı duruyorum. Ne yapmalıyım? Boşanma davası açarsam kusurlu olduğunu ispatladığım zaman yine nafaka öder miyim?

 28. Esimin sorumsuzlugu evine bakmayisi ve hakaretleri yuzunden evi terk ettim .soyle birsey duydum ben dava acarsam.esime tazminat odermsm.dogrumu sizce.ama benim hakli sebeblerim var.nasil olacak lutfen cevap verin

 29. Merhaba,
  2. evliliğimi 8 ay önce yaptım.8 aylık evliyim ve eşim her tartışmamızda ilk eşinden olan oğlunu alıp annesine gidiyor.ayın 20 gününü annesinde 10 gününü evde geçiriyor.Ben aramaz isem asla arayıp sormuyor geri gelmiyor.Ben yapıcı olmak için defalarca aradım çağırdım.geldi fakat her tartışmada yine sonuç aynı.Ve olayın tuhaf tarafı çalışan bir bayanım evden oğlunun ve kendinin eşyalarını yavaş yavaş taşıması.Evlenmeden önce kredi çekerek ev almıştık ve bu krediyi ben ödüyorum.Evin her türlü giderini ben karşılıyorum evlendiğimiz günden buyana.Bu durumda ne yapabilirim.Nasıl bir süreçle karşı karşıyayım.Haklarım neler olabilir.

  1. Sevcan Hanım,
   Boşanma davalarında eşlerden birinin evlilik vazifelerini yerine getirmemek amacıyla müşterek konutu terk etmiş olması, boşanma nedeni olarak kabul edilmektedir. Ancak, bu maddenin uygulamasında oldukça dikkatli olunması gerekiyor. Çünkü yapılacak bir yanlışlıkta dava reddediliyor ve bu nedenle boşanmayı isteyen taraf zaman ve masraf kaybına uğruyor.
   Bu nedenle avukata başvurmanızı tavsiye ederim.

 30. Bir tanıdığım var. Eşi 4 ay gibi bir süredir eve gelmiyor başka biriyle ilişkisi var deniyor. Fakat boşanmak istemiyor. Bu şekilde mahkemeye gittiğinde nafaka vb para alması mümkün olur mu?

 31. 5 aylik hamile esini evden atmaya calisan kocanin alicagi caza nedir? Hamile kadinin haklari nedir ?

 32. Hayirli sabahlar avukat bey amcamin esi evi 2 2.5 aydr evi terk etti ve cocuklarini bu surecte hic bir sekilde aramadi ve kizin nisanina dahi gelmedi amcam bosanma davasi acmak istiyor sizce suanda acabilir mi ve hakli gozukur mu cocuklarda anneye kizgn aramadigi icin terk ettigi icin ihtarname suanda yollamali miyiz ne yapmaliyiz

 33. Merhaba yasin bey erkek kardesimin esi evi ya annen ya ben diyerek terk etti ve sonrasinda kardesim isteyken gelip evdeki buzdolabina varana kadar almis evi yagmalamislar bosanmadan boyle bir hakka sahip midir yoksa sadece ceyizinde geyirdiklerini alip mahkemede mal paylasimi yapilmasini mi beklemesi lazim

 34. Merhaba ben şiddetli gecimsizlikten dolayı cocugumu akrabama bıraktım ve gittim sole ki eşim sürekli huzursuzluk cikartip hastalıklarımla dalga geçiyor ve beni sürekli asaliyordu nitekim kendime zarar vermemek için cocugumu düşündüğüm için 40 gün bi akrabama sigindim şimdi dava açıldı ama bana cocugumu göstermiyor ve elinde bir belge dahi yok velayet bana vermiyor ve avukatida banada kalicak dio sonuç ne olur sadece 40 gün olmadığım için çocuğumu alabilirmiyim sizce

  1. Pardon velayetini benden almak istiyor dava yeni açıldı bu sebepten dolayi cocugumu alabilirmi benden 6 yasinda erkek çocuğu ve suan kaciriyor çocuğu benden

 35. Merhaba yasin bey ben eşimi bazı tattismalarimizds evden koydum fakat en Son kavramından 2 ay sonra eşimin ailesi geldi benimde onlara kırgınligim vardi bende onlara fazla yuz vermedim bunun sonucunda esimi ve evdeki 10.000 tl lik altinlarimi alip gittiler bu olay olali 15 gun oldu nasil bir hukuki surec izlemeliyim ayrica kendisiyle 9 aylik evliyiz ve esim su an 7 aylik hamile

 36. Merhaba yasin bey ben eşimi bazı tattismalarimizda evden kovdugum oldu sinirlenince fakat en Son kavramından 2 ay sonra eşimin ailesi geldi benimde onlara kırgınligim vardi bende onlara fazla yuz vermedim bunun sonucunda esimi ve evdeki 10.000 tl lik altinlarimi alip gittiler simdi hic bir sekilde konusmuyoruz daha evvelde ayni seyleri 3 kez yapmisti her seferinde gidip getirdim ben kendisi benim aileme saygi gostermiyordu bende kendisi gibi davrandim yani bu olay olali 15 gun oldu nasil bir hukuki surec izlemeliyim ayrica kendisiyle 9 aylik evliyiz ve esim su an 7 aylik hamile

 37. Eşim 6 yıl önce yurtdışına gitti ve geri dönmedi arkasında bana borc ve iki cocuk bıtaktı biri 7 digeri 13 yaşında ve 6 sene boyunca maddi manevi hicbir yardımı olmadı 1 ay önce beni aradı cocuklarını istedigini ve durumunun cok iyi oldugunu söyledi ama bu adam bana boşanma davasını benim acmamı ve kendisinden navaka ve para istememi söyledi. Bende araştırdım iş yerleri araaları calışanları oldugunu ögrendim durumu cok iyi şimdi ben dava acsam navaka ve para talep edebilirmiyim edersem kazanma ihtimalim yüzde kaç tşkler.

 38. İkimiz de emekli öğretmeniz. Ben 38 yıl sonra dayanamadım artık Evi terk ettim. 8aydır ayrı yaşıyorum. Anlaşmalı ayrılık teklif ettim kabul etmiyor. Onun üzerinde iki ev bende bir yazlık ve otomobil bar. Değerleri bakımından onda iki kat daha fazla. Boşanma davasında benden daha fazla mal alma hırsına düşmüş bu mümkün müdür? Dava açmadım daha açmak da istemiyorum

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir