Zaten Evli Olan Bir Kişi Yeniden Evlenirse Ne Olur?

Av.Yasin GİRGİN

Av.Yasin GİRGİN

1999 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Av.Yasin GİRGİN yaklaşık 1 yıl hakimlik döneminin dışında 2000 yılından bu yana boşanma, velayet, nafaka ve mal paylaşımı gibi aile hukuku alanında avukatlık yapmaktadır. 120 köşe yazısı Hürriyet Gazetesi'nde de yayınlanan Yasin GİRGİN'in "Boşanma Davaları El Kitabı" ve "Evlilik Birliğinin Sona Ermesi" isimli iki kitabı da bulunmaktadır.
Av.Yasin GİRGİN'e 0850 840 0442 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.
Av.Yasin GİRGİN

Yeniden evlenmek isteyen kimse, önceki evliliğinin sona ermiş olduğunu ispat etmek zorundadır.[1] Evlenme sözleşmesi yapıldığı sırada eşlerden biri zaten evli ise, yapılmış olan bu ikinci evlenme mutlak butlanla sakattır.[2] İkinci eşin iyiniyetli olması da sonuç değişmez.[3] Ancak, geçersiz olan ikinci evlilik devam ederken önceki evliliğin ortadan kalması durumunda ikinci evlenmede yeni eş iyiniyetli olduğu takdirde mutlak butlanla sakatlanmış olan bu evlenmenin iptaline karar verilemez.[4]

Önceki evlilik, ölüm, boşanma veya iptal sebebiyle sona erebilir. Bunun yanında, iyiniyetli yeni eş de yanılma sebebiyle mutlak butlan davası açarak ikinci evliliği ortadan kaldırabileceği doktrinde kabul edilmektedir.[5] [6]

 


[1] TMK 130

[2] “Eşlerden birinin evlenme sırasında evli bulunması mutlak butlan sebeplerindendir. ( MK.md.145/2 ) Evli iken yeniden evlenen bir kimsenin önceki evliliği mutlak bultan kararı verilmeden önce sona ermişse ve ikinci evlenmede diğer eş iyiniyetli ise, bu evlenmenin butlanına karar verilemez. ( MK. md.147/son ) Evlenmenin butlanını dava etme hakkı mirasçılara geçmez ise de, mirasçılar açılmış olan davaya devam edebilirler. ( MK. md. 159 )

Davalı Sefer’in ilk eşi olan Kıymet davadan önce 26.3.2000 de ölmüştür.Dava Cumhuriyet Savcısı tarafından açılmıştır.Mahkemece husumetin Sefer ve Kıymet’ten olma çocukları Güner, Erdoğan ve Elmas ile Sefer’in Necla’dan olma çocuğu Mehmet’e yöneltilmesi, gösterdikleri takdirde delillerinin toplanması, sonucu uyarınca karar verilmesi gerekir. Açıklanan husus üzerinde durulmadan eksik hasımla işin esasının incelenmesi usul ve yasaya aykırıdır.” YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ 2003/ 1677 E. 2003/ 2836 4.3.2003 T.

[3] “Dava, eşlerden O. N. Y.’nin akit tarihinde evlenmeye engel olacak derecede akıl hastası olması sebebiyle, evlenmenin mutlak butlanla iptali ( TMK. m. 145/3. ) isteğine ilişkindir. Türk Medeni Kanununun 147/3. maddesi gereğince evlenen eşin iyiniyetli olması, evliyken yeniden evlenen kimsenin önceki evliliğinin butlan kararı verilmeden önce sona ermiş olması halinde söz konusudur. Mutlak butlan davasının “evliyken yeniden evlenme” sebebine dayanmadığı bu sebeple Türk Medeni Kanununun 147/son maddesi koşullarının bulunmadığı düşünülmeksizin yazılı olduğu gibi davalı Tuncay’ın iyiniyetli olduğunun tespitine karar verilmesi doğru görülmemiştir.” YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ 2008/ 11077 E. 2008/ 14262 30.10.2008 T.

[4] TMK 147/3

[5] Akıntürk,Aile s.211

[6] “Eşlerden birinin evlenme sırasında evli bulunması mutlak butlan sebeplerindendir. ( MK.md.145/2 ) Evli iken yeniden evlenen bir kimsenin önceki evliliği mutlak bultan kararı verilmeden önce sona ermişse ve ikinci evlenmede diğer eş iyiniyetli ise, bu evlenmenin butlanına karar verilemez. ( MK. md.147/son ) Evlenmenin butlanını dava etme hakkı mirasçılara geçmez ise de, mirasçılar açılmış olan davaya devam edebilirler. ( MK. md. 159 )

Davalı Sefer’in ilk eşi olan Kıymet davadan önce 26.3.2000 de ölmüştür.Dava Cumhuriyet Savcısı tarafından açılmıştır.Mahkemece husumetin Sefer ve Kıymet’ten olma çocukları Güner, Erdoğan ve Elmas ile Sefer’in Necla’dan olma çocuğu Mehmet’e yöneltilmesi, gösterdikleri takdirde delillerinin toplanması, sonucu uyarınca karar verilmesi gerekir. Açıklanan husus üzerinde durulmadan eksik hasımla işin esasının incelenmesi usul ve yasaya aykırıdır.”  YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ 2003/ 1677 E. 2003/ 2836 4.3.2003 T.

Bilgi paylaştıkça artar...Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir