Türkiye’nin 2015 Evlenme ve Boşanma İstatistikleri

Av.Yasin GİRGİN

Av.Yasin GİRGİN

1999 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Av.Yasin GİRGİN yaklaşık 1 yıl hakimlik döneminin dışında 2000 yılından bu yana boşanma, velayet, nafaka ve mal paylaşımı gibi aile hukuku alanında avukatlık yapmaktadır. 120 köşe yazısı Hürriyet Gazetesi'nde de yayınlanan Yasin GİRGİN'in "Boşanma Davaları El Kitabı" ve "Evlilik Birliğinin Sona Ermesi" isimli iki kitabı da bulunmaktadır.
Av.Yasin GİRGİN'e 0850 840 0442 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.
Av.Yasin GİRGİN

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan derlemeye göre,

Genel olarak Türkiye’de 2015 yılında evlenen çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre %0.5 artarak 2015 yılında 602 bin 982 oldu. Kaba evlenme hızı ise binde 7.71 olarak gerçekleşti. (Kaba evlenme hızı: Bir yıl içinde gerçekleşen tüm evlenmeler / O yıl kayıtlara geçen toplam nüfus * 1000)

2015 yılında boşanan çiftlerin sayısı ise bir önceki yıla göre %0.7 artarak 131 bin 830 oldu. Kaba boşanma hızı binde 1.69 olarak gerçekleşti.

Kaba evlenme hızının 2015 yılında en yüksek olduğu il, binde 9,84 ile Kilis oldu. Kilis’i binde 9,40 ile Aksaray, binde 9,33 ile Ağrı izledi. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 5,87 ile Kastamonu oldu. Kastamonu’yu binde 5,92 ile Gümüşhane, binde 5,94 ile Tunceli izledi.

Kaba evlenme hızı, 2015

kaba evlenme hızı 2015
Görsel: TÜİK

Ortalama ilk evlenme yaş farkının en yüksek olduğu il, 4,9 yaş ile Kars oldu.

Ortalama ilk evlenme yaşı, 2015 yılında erkekler için 27, kadınlar için 23,9 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 3,1 yaş olarak gerçekleşti. Ortalama ilk evlenme yaş farkının en yüksek olduğu il 4,9 yaş ile Kars oldu. Kars’ı 4,8 yaş ile Ardahan, 4,3 yaş ile Ağrı ve Iğdır izledi. Ortalama ilk evlenme yaş farkının en düşük olduğu il ise 2,5 yaş ile Kastamonu oldu. Kastamonu’yu 2,6 yaş ile Ankara, Karabük, Şırnak ve Zonguldak izledi.

Yabancı gelinler arasında Suriyeli gelinler ilk sırada yer aldı

Yabancı gelinlerin sayısı 2015 yılında 18 bin 814 olup toplam gelinlerin %3,1’ini oluşturdu. Yabancı gelinler uyruklara göre incelendiğinde, Suriyeli gelinler (3 bin 569 kişi) %19 ile birinci sırada yer aldı. Suriyeli gelinleri %14,3 ile Alman gelinler (2 bin 695 kişi) ve %8,8 ile Azerbaycanlı gelinler (bin 653 kişi) izledi.

Yabancı damatlar arasında Alman damatlar ilk sırada yer aldı

Yabancı damatların sayısı 2015 yılında 3 bin 566 olup toplam damatların %0,6’sını oluşturdu. Yabancı damatlar uyruklara göre incelendiğinde, Alman damatlar (bin 368 kişi) %38,4 ile birinci sırada yer aldı. Alman damatları %7,9 ile Avusturyalı damatlar (282 kişi) ve %6,8 ile Suriyeli damatlar (241 kişi) izledi.

Kaba boşanma hızının en yüksek olduğu il, binde 2,77 ile İzmir oldu

Kaba boşanma hızının 2015 yılında en yüksek olduğu il, binde 2,77 ile İzmir oldu. İzmir’i binde 2,75 ile Antalya, binde 2,55 ile Muğla izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,17 ile Hakkari oldu. Hakkari’yi binde 0,22 ile Şırnak, binde 0,23 ile Bitlis izledi.

Yapılan istatistik incelemesinden hareketle boşanma oranının en yüksek olduğu bölge Ege Bölgesi iken en düşük olduğu bölge Güneydoğu Anadolu Bölgesi’dir.

Boşanma oranını etkileyen en önemli iki sebep kuşkusuz kültür ve sosyal çevre ile kadının ekonomik bağımsızlığıdır.

Boşanmaların %39,3’ü evliliğin ilk beş yılı içinde gerçekleşti

Boşanmaların 2015 yılında %39,3’ü evliliğin ilk 5 yılı, %21,5’i ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleşti.

Evlilik süresine göre boşanmalar, 2014-2015

tuik-003
Görsel : TÜİK

Evliliklerin 3.yılı boşanmalar bakımından 1.barajdır. Boşanmaların yoğunlaştığı ilk dönem 3.yıldır ve bu barajda boşanma talepleri ağırlıklı olarak kadınlardan gelmektedir.

Erkeklerin boşanma talebi 16-19 yaş grubunda, ki bu evliliklerin ilk yılıdır, kadınlara oranla yaklaşık 10 kat düşük yani 1/10 (bu dönemde 10 kadına karşılık 1 erkek boşanma talebinde bulunuyor) iken, kadınların boşanma talebindeki ağırlık her geçen yıl biraz daha azalarak, oran 20-24 yaş grubunda (3 kadına karşılık 1 erkek boşanma talebinde bulunarak) oran 1/3’e yükselmektedir.

16-29 yaş döneminde kadınların boşanma talebi, azalan bir trendle, yüksek olmakla birlikte, 29 yaşına kadar bu fark her yıl dengeli olarak azalmaktadır. 25-39 yaş diliminde ise erkek ve kadın birbirine iyice yaklaşmakta, özelikle 30-34 yaş diliminde, boşanma talebinde bulunma hususunda erkek ve kadın hemen hemen birbirine eşitlenmektedir.

30 yaşına kadar boşanma talebi ağırlıklı olarak kadınlardan gelmektedir. Bunun değişik sosyal-kültürel-ekonomik-duygusal nedenleri olabilir. Ağırlıklı olarak duygusal gerekçelerin öne çıktığı değerlendirilmektedir. Zira arkadaşlık, söz ve nişanlılık dönemlerinde eşler birbirini iyi tanıyamamakta, burada yanıltıcı grubun erkekler olduğu düşünülmektedir.

29 yaşına kadar boşanma talebinde kadınlar her yaş diliminde önde iken, 30 yaşının üzerindeki gruptaki boşanma talebinde erkekler öne geçmektedir. Yani 30 yaşından sonraki ayrılıklarda, ağırlıklı olarak ayrılık talebi ve başvurusunda erkekler kadınların önüne geçmektedir.

30-75 yaş arasında boşanma talebinde erkekler kadınların önüne geçmekte, oransal olarak özellikle 45-49 döneminden sonra erkeklerin boşanma talebinin kadınlara oranla giderek 3 katına kadar (yani 1 kadına karşılık 3 erkeğin boşanma talebinde bulunması noktasına) ulaştığı görülmektedir.

Çocukların olması ile birlikte kadın açısından aile bağları artmakta, kadının evliliği sürdürme mecburiyet ve talebini artırmakta, kadınların bu gerekçeyle boşanma talebinde bir düşüş görülmektedir.

Boşanma sebepleri baz alındığında Türkiye’deki boşanma davalarında, birincil boşanma sebebi şiddetli geçimsizliktir. İkinci yaygın sebep terk sebebiyle boşanmadır. Üçüncü ana sebebi ise aldatılmadır. Son yıllarda bu sebeple boşanma davalarının artış gösterdiği istatistiklere yansımaktadır. Ancak delil yokluğu veya ispat zorluğu gibi sebepler yanında tarafların çevrelerinden çekinerek şiddetli geçimsizlik gibi başka sebepler gösterdiği görülmektedir.

Bilgi paylaştıkça artar...Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someonePrint this page