Aile Konutu Üzerindeki İpoteğin Kaldırılması Harç Miktarı

Av.Yasin GİRGİN

Av.Yasin GİRGİN

1999 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Av.Yasin GİRGİN yaklaşık 1 yıl hakimlik döneminin dışında 2000 yılından bu yana boşanma, velayet, nafaka ve mal paylaşımı gibi aile hukuku alanında avukatlık yapmaktadır. 120 köşe yazısı Hürriyet Gazetesi'nde de yayınlanan Yasin GİRGİN'in "Boşanma Davaları El Kitabı" ve "Evlilik Birliğinin Sona Ermesi" isimli iki kitabı da bulunmaktadır.
Av.Yasin GİRGİN'e 0850 840 0442 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.
Av.Yasin GİRGİN

Boşanma davalarında boşanma avukatına en çok sorulan sorulardan biri de ailenin yaşamını sürdürdüğü konutun üzerindeki ipotek nedeniyle icra veya başka yollarla satılıp satılamayacağıdır.

Yargıtay’da aile konutu üzerine konulan ipoteğin kaldırılmasına ilişkin dava hakkında verilen karar incelenmiştir.

Bu davada davacı, ipoteğin kaldırılması için açtığı davada harcı eksik yatırmıştır.

İpoteğin kaldırılması talebi ipotek bedeli üzerinden nispi harca tabidir. İpotek bedelinin tamamı üzerinden Harçlar Kanunu 30-32. maddesi gereğince eksik olan nispi peşin harç tamamlattırılmadan, eksik yatırılan harç yeterli görülerek yargılamaya devamla işin esası hakkında karar verilmesi usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.

İstek aile konutu üzerine konulan ipoteğin kaldırılmasına ilişkin olup bu istek, nispi harca tabidir.

İpoteğin kaldırılmasına ilişkin davada, davanın değeri ipotek miktarı, olduğundan bu bedel üzerinden nispi harç tamamlattırılmadan müteakip işlemler ve harca mevzu işlem yapılamaz. ( Harçlar K.md.30-32 ).

Açıklanan nedenlerle ipotek miktarı olan 100.000 TL üzerinden nispi peşin harç noksanlığı tamamlattırılmadan maktu harç alınarak davaya devam edilerek işin esasının incelenmesi doğru görülmemiş ve verilen karar bozulmuştur.

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2015/7841

Bilgi paylaştıkça artar...Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir