Aile konutundaki ipoteğin kaldırılması

Av.Yasin GİRGİN

Av.Yasin GİRGİN

1999 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Av.Yasin GİRGİN yaklaşık 1 yıl hakimlik döneminin dışında 2000 yılından bu yana boşanma, velayet, nafaka ve mal paylaşımı gibi aile hukuku alanında avukatlık yapmaktadır. 120 köşe yazısı Hürriyet Gazetesi'nde de yayınlanan Yasin GİRGİN'in "Boşanma Davaları El Kitabı" ve "Evlilik Birliğinin Sona Ermesi" isimli iki kitabı da bulunmaktadır.
Av.Yasin GİRGİN'e 0850 840 0442 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.
Av.Yasin GİRGİN

“Aile konutu niteliğindeki gayrimenkulün üzerine banka borcu nedeniyle ipotek konulması için eşten alınan muvafakat altındaki imzaya itiraz edilmesi halinde bilirkişi incelemesi yaptırılır”

Mahkemece davacı kadın eşin rızası alınmadan davalı erkek eş adına tapuda kayıtlı olan ve aile konutu niteliğindeki taşınmaza davalı banka tarafından ipotek konulduğu belirtilerek davanın kabulü ile ipoteğin kaldırılmasına ve taşınmaz üzerine aile konutu şerhi konulmasına karar verilmiştir.

Hüküm, davalı banka tarafından temyiz edilmiştir. Aile konutu üzerinde lehine ipotek tesis edilen davalı bankanın, ipotek tesisine ilişkin işlemden önce, konut üzerinde hak sahibi olan davalı erkek eşten, eşinin işleme rızasının gerektiğini bildirerek, bu rızayı gösteren yazılı belge istediği, konut üzerinde hak sahibi olan davalı erkek eşin de, eşinin ipotek tesisine rızası bulunduğuna dair imzalı muvafakatname sunduğu, buna dayanılarak ipotek tesisinin gerçekleştirildiği yapılan soruşturma ve toplanan delillerden anlaşılmaktadır.

Malik olmayan davacı eşin açık rızasına ilişkin davalı banka tarafından ibraz edilen muvafakatname altındaki imzanın davacı kadının eli mahsulü olmadığı davacı eş tarafından usulüne uygun şekilde ileri sürüldüğüne göre, muvafakatnamedeki imzanın davacıya ait olup olmadığı hususunda bilirkişi incelemesi yaptırılmadan, eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırıdır.

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2014/15026

 

Bilgi paylaştıkça artar...Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir