Anlaşmalı Boşanma Örnek Dava Dilekçesi

Takip edin
Avukat Yasin GİRGİN son yazıları (TÜMÜNÜ GÖRÜN)

Aşağıda, benim de anlaşmalı boşanma davası açarken kullandığım şablonu paylaşıyorum. Bu şablon üzerinde ilgili yerlerde değişiklik yaparak kullanabilirsiniz. Anlaşmalı boşanma davaları, şekli davalardır; dava dilekçesi de bu nedenle daha basittir. Çekişmeli boşanma dava dilekçelerindeki detayların bu dilekçede yazılmasına gerek yoktur. Bu yazıdan önce “Boşanma Davası Nasıl Açılır?” başlıklı yazımı okumanızda fayda olacağını düşünüyorum.


 

İstanbul Anadolu Nöbetçi Aile Mahkemesi’ne,

Davacı            : Nalan A…N

TC Kimlik No: 123456…..

Adresi            : Caferağa Mah. Moda caddesi …. Kadıköy İstanbul

Vekili           : Av.Yasin GİRGİN

-e tebligat-

Davalı            : Fahri A…N

TC Kimlik No:123456…..

Adresi.           :Osmanağa Mah.Canan Sokağı …. Kadıköy İstanbul

D.Konusu.     : Anlaşmalı boşanma dava dilekçesidir.

Açıklamalar. :

1.Taraflar 2015 yılında evlenmiş olup, evliliklerinde 1 yıllık süreyi doldurmuş bulunmaktadırlar.

2.Taraflar, ekte sonulan anlaşmalı boşanma protokolü ile evlilik birliğini anlaşmalı olarak sona erdirme konusunda anlaşmışlardır. Taraflar yine bu protokol ile velayet, nafaka, maddi-manevi tazminat, ev eşyaları, kişisel mallar ve evlilik içinde edinilmiş olan mallarla ilgili olarak da anlaşmaya varmışlardır.

3.Sayın Mahkeme’ye bu dilekçe ile, evlilik birliğinin sona erdirilmesine karar vermek üzere başvurulmuştur.

Deliller : Tarafların nüfus kaydı

Cevap Süresi : 2 hafta

Hukuki Sebep: 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 166/3 maddesi ve ilgili yasa

Talep Sonucu : Yukarıda belirtilen ve re’sen tespit edilecek nedenlerle tarafların anlaşmalı olarak boşanmalarına karar verilmesini; Ek’te sonulan anlaşmalı boşanma protokolünün onaylanmasını; yargılama giderlerinin ve avukatlık ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep ederim.

Saygılarımla,

Davacı Nalan A…N

Vekili Av.Yasin GİRGİN

 

Ekleri:

1.Noterde düzenlenmiş boşanma vekaletnamesi

2.Anlaşmalı boşanma protokolü

 

1 thought on “Anlaşmalı Boşanma Örnek Dava Dilekçesi”

Yorumlar kapalı.

' ANKARA BOŞANMA AVUKATI' ' BOŞANMA AVUKATI ANKARA' ' EN İYİ BOŞANMA AVUKATI ANKARA'