Anlaşmalı Boşanma Şartları Nelerdir?

Takip edin

Anlaşmalı boşanma şartları, evliliğin anlaşmalı olarak sona erdirilebilmesi için açılacak anlaşmalı boşanma davasının hakim tarafından kabul edilebilme şartlarıdır.
Bu şartların birinin dahi olmaması halinde eşler anlaşmalı olarak boşanamaz, çekişmeli boşanma davası açmaları gerekir.

Anlaşmalı boşanma şartları şunlardır:

1. Evliliğin en az bir yıl sürmüş olması

Bu şart çok kısa süreli evlilik yapma ve sonra boşanma anlaşması ile hakime başvurmayı engellemek amacıyla konulmuştur.

2. Eşlerin birlikte başvurmaları yahut bir eşin açtığı boşanma davasının diğer eş tarafından kabul edilmesi

3. Eşlerin boşanmaya dair iradelerini hakim huzurunda açıklamaları

4. Tarafların hazırladıkları boşanmanın mali sonuçlarına ve çocukların durumuna ilişkin boşanma protokolünün hakim tarafından onaylanması

Medeni Kanun’un 166/3. maddesinde belirlenmiş olan anlaşmalı boşanma şartları genel ve mutlak boşanma sebebidir, anlaşmalı boşanma şartları gerçekleşmişse hakim tarafların boşanmasına karar verir. Kanun, eşlerin boşanma konusunda anlaşmış olmalarını evlilik birliğinin temelinden sarsıldığına ve bu durumun ortak hayatın devamının beklenemez hale getirdiğine ilişkin bir faraziye olarak kabul etmiştir.

Eşlerin boşanma konusunda anlaşmış olmaları kendiliğinden boşanma sonucunu sağlamamakta, boşanma kararının verilmesi için bir sebep oluşturmaktadır. Boşanma kararının verilebilmesi için yukarıda saydığımız anlaşmalı boşanma şartlarının varlığı gerekir.

Medeni Kanun’un 184/b.3 kuralına göre, hakim tarafların ikrarı ile bağlı değildir. Ancak bu kural anlaşmalı boşanma davasında uygulanmaz. Örneğin zina sebebiyle açılan boşanma davasında zina yapan eşin bunu ikrar etmesi hakimi bağlamaz, fakat aynı davada zina yapan eşin davayı kabul etmesi halinde hakim bununla bağlanır ve boşanmaya karar verir.

Anlaşmalı boşanma şartlarından bir diğeri de tarafların davada bir avukat aracılığıyla temsil edilseler bile, hakimin tarafları huzuruna çağırıp onları dinlemek zorunda olmasıdır. Yine hakim, tarafları başka bir kimseye örneğin mahkeme başkatibi ya da psikoloğa dinletemez. Bu dinlemenin açık celsede yapılması zorunluluğu yoktur, celse dışında da olabilir.Bunun gibi hakim tarafları birarada ya da ayrı ayrı dinleyebilir. Dinleme hakkında zabıt tutulmalıdır.

Boşanmanın çocukların durumuna ve mali sonuçlarına ilişkin olarak hazırlanacak boşanma protokolü de anlaşmalı boşanma şartlarındandır. Hakim düzenlenen anlaşmayı uygun bulursa ya da taraflar hakim tarafından teklif edilen değişiklikleri uygun bulacak olurlarsa başka hiç bir şeye bakılmaksızın – diğer anlaşmalı boşanma şartlarının da varlığı halinde- boşanmaya karar verilir.

Bu yazılarımı da okuyunuz:

Anlaşmalı Boşanma Davası Dilekçesi

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Kadının Boşanma Hakkı

Yorum bırakın

' ALDATMA NEDENİYLE BOŞANMA' ' ANLAŞMALI BOŞANMA' ' ANKARA BOŞANMA AVUKATI' ' BOŞANMA AVUKATI ANKARA' ' EN İYİ BOŞANMA AVUKATI ANKARA' aile boşanma mahkemesi, aile mahkemelerinde görülen davalar, aile mahkemesi boşanma, ankara aile avukatları, ankara boşanma, ankara boşanma davası avukatları, ankara boşanma mahkemeleri, boşanma ankara
BİZE ŞİMDİ ULAŞIN