Anlaşmalı Boşanma

ANLAŞMALI BOŞANMA

anlaşmalı boşanma protokolü, boşanma protokolü, anlaşmalı boşanma ücreti, anlaşmalı boşanma davası, anlaşmalı boşanma şartları, anlaşmalı boşanma süreci, anlaşmalı boşanma protokolü 2020, anlaşmalı boşanma kararı ne zaman kesinleşir, anlasmali bosanma, anlaşmalı boşanma sözleşmesi, anlaşmalı boşanma kaç gün sürer, anlaşmalı boşanma nedir, anlaşmalı boşanmada nafaka, anlaşmalı boşanma ücreti 2020, anlaşmalı boşanma şartları 2020, anlaşmalı boşanma yorumları, anlaşmalı boşanmada mal paylaşımı, anlaşmalı boşanma protokolü geçerlilik süresi, anlaşmalı boşanma avukat ücreti, anlaşmalı boşanma protokol ihlali, boşanma sözleşmesi, anlaşmalı boşanma masrafı, karşılıklı boşanma, anlaşmalı boşanma davası açma,çekişmeli boşanmanın anlaşmalı boşanmaya dönüşmesi, anlaşmalı boşanma protokolüne uyulmaması, anlaşmalı boşanmada nafaka miktarı, anlaşmalı boşanma vekalet ücreti, anlaşmalı boşanmada kadının hakları, anlaşmalı boşanmada tebligat ne zaman gelir, anlaşmalı boşanma avukatı, anlaşmalı boşanmada hakim kararı, anlaşmalı boşanma evrakları, anlaşmalı boşanma davası ücreti, adli tatilde anlaşmalı boşanma, anlaşmalı boşanma protokolü mal paylaşımı, örnek boşanma protokolü, anlaşmalı boşanmanın çekişmeli boşanmaya dönüşmesi, anlaşmalı boşanma işlemleri


Anlaşmalı boşanma, boşanma davalarının en çok görülen şeklidir. Türkiye İstatistik Kurumu’nun yayınladığı verilere göre 2018 yılında evlenen çiftlerin sayısı 2017 yılına göre %2,9 azalarak 553 bin 202 olmuştur. Buna karşın boşanan çiftlerin sayısı %10,7 artarak 128 bin 411’den 142 bin 4482e yükselmiştir.

Adalet Bakanlığı’nın sağladığı istatistiklere göre boşanma davalarının yaklaşık %90’ı anlaşmalı boşanma davası yolu ile karara bağlanmaktadır.

Anlaşmalı boşanmanın bu kadar çok tercih edilmesinin başlıca nedeni, çekişmeli boşanma sürecinin daha uzun zaman almasıdır.

Anlaşmalı Boşanma Ne Zaman Tercih Edilmelidir?

Genellikle eşlerin boşanma davasının uzun sürmesinden çekinmeleri nedeniyle anlaşmalı boşanmayı tercih ettikleri görülmektedir.

Eşlerin;

  • haklarını tam olarak aldığı,
  • paylarına düşen malvarlığının paylaşıldığı, ev eşyalarının, ziynetlerin sahibine verildiği,
  • çocuklarla ilgili velayet, nafaka ve kişisel ilişki günlerinin tam ve yerinde belirlendiği,
  • kusurlu olanın kusurunu kabul ettiği durumlarda anlaşmalı boşanma uygun olabilir.

Bunun yanında açılmış bir çekişmeli boşanma davasının anlaşmalı boşanma davasına dönüştürülmesi de mümkündür.

Anlaşmalı Boşanma Şartları

  • Eşler en az 1 yıldır evli olmalıdır, bu süre düğün tarihinden değil, nikah tarihinden itibaren hesap edilir.
  • İki taraf da boşanmayı kabul etmelidir.
  • Nafaka, velayet, tazminat ve sahip olunan tüm mal varlığı konularında anlaşılması gerekir.

Anlaşmalı Boşanma Davası İçin Gerekli Evraklar

  • TC Kimlik numarasını gösteren nüfus cüzdanı ya da eşdeğer belge 
  • Noterden hazırlatılacak fotoğraflı boşanma için düzenlenmiş avukat vekaletnamesi,
  • Tapuların, araç ruhsatlarının, maaş bordrosu, kira kontratı, banka hesap cüzdanları vb. fotokopisi doğru bir boşanma protokolü hazırlanması için gereklidir.

Anlaşmalı Boşanma Süreci

  • Eşler yukarıda sayılan anlaşmalı boşanma evrakları ile avukattan randevu alır.
  • Avukat, boşanma protokolünü hazırlar, gerekli görülürse, iki taraf da ayrı ayrı avukat tutabilir.
  • Tarafların boşanma protokolünü imzalamasından sonra anlaşmalı boşanma davası açılır.
  • Avukat boşanma için duruşma günü alır. İki taraf da bizzat duruşmada hazır bulunur.
  • Hakim, iki tarafa da serbest iradeleriyle boşanmak isteyip istemediklerini, hazırlanan boşanma protokolünü kabul edip etmediklerini sorar. Kabul ederlerse boşanmaya karar verir. Kabıl etmedikleri takdirde ise anlaşmalı boşanmanın çekişmeli boşanmaya dönüşmesi söz konusu olur.
  • Bu karardan sonra gerekçeli karar yazılır.
  • Avukat gerekçeli kararın kesinleşmesi için gerekli bir takım evrak işlerini takip eder.
  • Boşanma kararının kesinleşmesinden sonra, karar nüfus müdürlüğüne gönderilir ve nüfus kaydına işlenir.
  • Adli tatilde anlaşmalı boşanma nöbetçi aile mahkemelerinde mümkün olur. Bunun için adliyelerin ve çalışma düzenlerinin iyi bilinmesi gerekir.

Anlaşmalı boşanma ne kadar sürer?

  • Anlaşmalı boşanmada tebligat ne zaman gelir: Normal olarak davanın açılmasını takip eden 4 ay içinde duruşmaya çıkılmaktadır.
  • Ancak avukat tutulması halinde, bu süre kısaltılabilmekte ve 1 – 2 hafta içinde duruşma ayarlanabilmektedir.
  • Duruşmadan sonraki 15-30 gün içinde gerekçeli karar yazılmaktadır.
  • Gerekçeli kararın yazılmasından yaklaşık 1 ay sonra boşanma kararı nüfus kayıtlarına işlenmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Taraflar Katılmak Zorunda mıdır?

  • Anlaşmalı boşanma davalarında eşlerin -her iki tarafın avukatı olsa bile- bizzat katılması zorunludur.

Anlaşmalı Boşanmada Avukat Tutmak Gerekli mi?

  • Kişilerin haklarını tam olarak bilmeleri için avukat tutmaları gerekir.
  • Avukatlar dahi çoğu zaman başka bir avukatın yardımını almaktadır.
  • İleride problem yaşanmaması için protokoldeki her bir cümlenin önemi vardır. Bu nedenle avukat tavsiye edilir.

Çocuğun Velayeti Nasıl Belirlenir?

  • Çocukların yaşları, cinsiyetleri, sağlık durumları, kişilik özellikleri dikkate alınarak annede ya da babada kalması konusunda taraflar anlaşırlar.
  • Özellikle, kadının aldatmasının söz konusu olduğu durumlarda, kocanın baskı yaparak çocuğu almaya çalıştığı gözlemlenmektedir. Anlaşmalı boşanmada çocuklar intikam aracı olarak kullanılmamalıdır.
  • Karı-koca arasındaki ilişki ile çocuk-ebeveyn arasındaki ilişki birbirine karıştırılmamalı, boşanma protokolü düzenlenirken çocuğun üstün yararı gözetilmelidir.

Nafaka Konusu Nasıl Hallediledilir?

  • Boşanma protokolü ile birlikte yoksulluk ve iştirak nafakası konusunda da anlaşılması gerekir.
  • Boşanma avukatı, eşlerin ekonomik durumu (maaş, kira, faiz gelirleri, aile katkısı vb.) ile ailenin tüm giderlerini gözönüne alarak nafaka miktarının belirlenmesi konusunda yardımcı olacaktır.

Ev, Araba, Birikmiş Para Nasıl Paylaşılır?

  • Mal paylaşımı, evlilik tarihine, eşler arasında geçerli olan mal rejimi sözleşmesine, eşlerin gelirlerine ve harcamalarına göre hesaplanır.
  • Malların alım-satımı, ödeme şekli, maaş ve diğer kazançlar mal paylaşımının yapılmasında gözönünde bulundurulur.

Eşlerin Borçları Nasıl Bölüşülür?

  • Borcun hangi mal için, nasıl yapıldığı, neden yapıldığına göre borçlar paylaşılır

Ziynet Eşyaları Nasıl Paylaşılır?

  • Düğün takıları, evlilik içinde tarafların birbirlerine aldıkları hediyeler, maaş ve diğer kazançlardan yapılan birikimler kanun ve yargıtay kararları çerçevesinde hesap edilerek paylaşılır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Yapılır?

  • Velayet, nafaka ve mal paylaşımı konularında anlaşma sağlanınca taraflarıın avukatı bu konuda mahkemeye sunulmak üzere bir boşanma protokolü hazırlar. Bu anlaşmalı boşanma protokolünü her iki taraf da imzalar. Mahkemede de bu protokol altındaki imzanın kendilerine ait olduğunu, kendi serbest iradeleri ile anlaşmalı boşanma protokolünde yazılı maddeleri kabul ettiklerini beyan ederler.
  • Anlaşmalı boşanmada protokolün geçerlilik süresi yoktur yani 10 yıl önce de yapılmış olsa anlaşmalı boşanma protokolü geçerli olur, ancak anlaşmalı boşanma protokolü mahkeme önünde tekrar edilip mahkemece de uygunluğunun kabul edilmesi gerekir.
  • Anlaşmalı boşanma protokol ihlali, anlaşmalı boşanma protokolüne uyulmaması hallerinde ise ihlal konusunun özelliğine göre dava açılması gerekir. Bu davanın açılabilmesi için boşanma protokolünün çok iyi hazırlanmış olması gerekir.
  • Örnek boşanma protokolü, boşanma protokolü örnek bizden de sürekli talep edilse de bu boşanma protokolünün her çift için özel olarak hazırlanması gerekir. İnternetten bulunan bedava boşanma protokolü genelde bilgisayarda doldurulmakta ve mahkemede sorun çıkmadan boşanma gerçekleşmektedir; ancak boşanmadan sonra bu protokoller sıkıntı yaratmakta ve çeşitli anlaşmazlıklara ve davalara yol açmaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Ücreti

  • Anlaşmalı boşanma ücreti ve masrafları her yıl tarife ile değişmektedir. Güncel miktarları ofisimizle iletişime geçerek öğrenebilirsiniz.
Bilgi paylaştıkça artar...Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print
error: Content is protected !!
a