Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı Boşanma Nedir?

anlasmali-bosanmaBoşanma davalarının en çok görülen şekli anlaşmalı boşanmadır. İstatistiklere göre boşanmaların yaklaşık %90’ı anlaşmalı olarak sona ermektedir. Anlaşmalı boşanmanın bu kadar çok tercih edilmesinin başlıca nedeni, çekişmeli boşanma sürecinin daha uzun zaman almasıdır.

Ne Zaman Anlaşmalı Boşanma Tercih Edilmeli?

Anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanmaya göre daha kısa sürede sonuçlanır.
Anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanmaya göre daha kısa sürede sonuçlanır.

Genellikle eşlerin boşanma davasının uzun sürmesinden çekinmeleri nedeniyle anlaşmalı boşanmayı tercih ettikleri görülmektedir.

Eşlerin;

 • haklarını tam olarak aldığı,
 • paylarına düşen malvarlığının paylaşıldığı, ev eşyalarının, ziynetlerin sahibine verildiği,
 • çocuklarla ilgili velayet, nafaka ve kişisel ilişki günlerinin tam ve yerinde belirlendiği,
 • kusurlu olanın kusurunu kabul ettiği durumlarda anlaşmalı boşanma uygun olabilir.

Anlaşmalı Boşanma Şartları

 • Eşler en az 1 yıldır evli olmalıdır, bu süre düğün tarihinden değil, nikah tarihinden itibaren hesap edilir.
 • İki taraf da boşanmayı kabul etmelidir.
 • Nafaka, velayet, tazminat ve sahip olunan tüm mal varlığı konularında anlaşılması gerekir.

Gerekli Evraklar

 • Anlaşmalı boşanma evrakları avukatlar tarafından hazırlanmaktadır.
  Anlaşmalı boşanma evrakları avukatlar tarafından hazırlanmaktadır.

  TC Kimlik numarasını gösteren nüfus cüzdanı ya da eşdeğer belge

 • Noterden hazırlatılacak fotoğraflı boşanma için düzenlenmiş avukat vekaletnamesi,
 • Tapuların, araç ruhsatlarının, maaş bordrosu, kira kontratı, banka hesap cüzdanları vb. fotokopisi doğru bir boşanma protokolü hazırlanması için gereklidir.

Anlaşmalı Boşanma Süreci

 • Anlaşmalı boşanma süreci, bazı durumlarda hızlandırılabilmektedir.
  Anlaşmalı boşanma süreci, bazı durumlarda hızlandırılabilmektedir.

  Eşler yukarıda sayılan anlaşmalı boşanma evrakları ile avukattan randevu alır.

 • Avukat, boşanma protokolünü hazırlar, gerekli görülürse, iki taraf da ayrı ayrı avukat tutabilir.
 • Tarafların boşanma protokolünü imzalamasından sonra anlaşmalı boşanma davası açılır.
 • Avukat boşanma için duruşma günü alır. İki taraf da bizzat duruşmada hazır bulunur.
 • Hakim, iki tarafa da serbest iradeleriyle boşanmak isteyip istemediklerini, hazırlanan boşanma protokolünü kabul edip etmediklerini sorar. Kabul ederlerse boşanmaya karar verir.
 • Bu karardan sonra gerekçeli karar yazılır.
 • Avukat gerekçeli kararın kesinleşmesi için gerekli bir takım evrak işlerini takip eder.
 • Boşanma kararının kesinleşmesinden sonra, karar nüfus müdürlüğüne gönderilir ve nüfus kaydına işlenir.

Anlaşmalı boşanma ne kadar sürer?

 • Normal olarak davanın açılmasını takip eden 4 ay içinde duruşmaya çıkılmaktadır.
 • Ancak avukat tutulması halinde, bu süre kısaltılabilmekte ve 1-2 hafta içinde duruşma ayarlanabilmektedir.
 • Duruşmadan sonraki 15 gün içinde gerekçeli karar yazılmaktadır.
 • Gerekçeli kararın yazılmasından yaklaşık 1 ay sonra boşanma kararı nüfus kayıtlarına işlenmektedir.

Duruşmaya Taraflar Bizzat Katılmak Zorunda mı

 • Anlaşmalı boşanma davalarında eşlerin -her iki tarafın avukatı olsa bile- bizzat katılması zorunludur.

Avukat Tutmak Gerekli mi?

 • Anlaşmalı boşanma duruşmasında iki tarafın da hazır olması gerekir. Avukat tutmak şart olmasa da işlemlerin doğru yapıldığından emin olmak için tavsiye edilmektedir.
  Anlaşmalı boşanma duruşmasında iki tarafın da hazır olması gerekir. Avukat tutmak şart olmasa da işlemlerin doğru yapıldığından emin olmak için tavsiye edilmektedir.

  Kişilerin haklarını tam olarak bilmeleri için avukat tutmaları gerekir.

 • Avukatlar dahi çoğu zaman başka bir avukatın yardımını almaktadır.
 • İleride problem yaşanmaması için protokoldeki her bir cümlenin önemi vardır. Bu nedenle avukat tavsiye edilir.

Çocuğun Velayeti Nasıl Belirlenecek?

 • Anlaşmalı boşanmanın şartlarından biri de çocuğun velayeti konusunda anlaşılmasıdır.
  Anlaşmalı boşanmanın şartlarından biri de çocuğun velayeti konusunda anlaşılmasıdır.

  Çocukların yaşları, cinsiyetleri, sağlık durumları, kişilik özellikleri dikkate alınarak annede ya da babada kalması konusunda taraflar anlaşırlar.

 • Özellikle, kadının aldatmasının söz konusu olduğu durumlarda, kocanın baskı yaparak çocuğu almaya çalıştığı gözlemlenmektedir. Anlaşmalı boşanmada çocuklar intikam aracı olarak kullanılmamalıdır.
 • Karı-koca arasındaki ilişki ile çocuk-ebeveyn arasındaki ilişki birbirine karıştırılmamalı, boşanma protokolü düzenlenirken çocuğun üstün yararı gözetilmelidir.

Nafaka Konusu Nasıl Halledilecek?

 • Nafaka miktarı protokolde mutlaka yazılmalıdır.
  Nafaka miktarı protokolde mutlaka yazılmalıdır.

  Boşanma protokolü ile birlikte yoksulluk ve iştirak nafakası konusunda da anlaşılması gerekir.

 • Boşanma avukatı, eşlerin ekonomik durumu (maaş, kira, faiz gelirleri, aile katkısı vb.) ile ailenin tüm giderlerini gözönüne alarak nafaka miktarının belirlenmesi konusunda yardımcı olacaktır.
Bilgi paylaştıkça artar...Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someonePrint this page