Arabuluculuk Görüşmesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Arabuluculuk görüşmesinde dikkat edilmesi gerekenler, arabuluculuk görüşmesi telekonferans, arabuluculuk toplantısı nerede yapılır, arabuluculuk süresi, arabuluculuk yönetmeliği, arabuluculuk yorumlar, arabuluculuk süreci ne kadar sürer, arabuluculuk toplantısına katılmama, arabulucu ilk kimi arar

Arabuluculuk Görüşmesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu 6325 numarasıyla 7 Haziran 2012 tarihinde kabul edilmiş ve 22 Haziran 2012 tarihli 28331 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. (Arabuluculuk Kanunu’nu buradan indirebilirsiniz)

Herşeyden önce belirtmek gerekir ki kısaca arabuluculuk kanunu, sadece tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde uygulanır.

Kanuna göre özellikle “aile içi şiddet iddiasını içeren uyuşmazlıklar” arabuluculuğa elverişli olmayacağı kabul edilmiştir.

Arabuluculuk Kanunu ilk yayımlandığında, arabulucuya başvurmanın gönüllülük esasına göre olması kabul edilmişti. Ancak aradan 6 yıl geçmesine karşın istenildiği kadar başvuru olmayınca bu sefer 6 Aralık 2018 tarihinde yapılan değişiklikle bazı davalar yönünden arabulucuya başvuru zorunlu hale getirildi.

Bununla birlikte, halen arabulucuya başvuru, bazı davalar yönünden zorunlu olsa da tarafların süreci devam ettirmesi, sonuçlandırması yahut arabuluculuk süresinden vazgeçmeleri mümkündür. Yani arabulucuya başvurulmuş olması anlaşmanın da yapılacağı anlamına gelmemektedir.

Nitekim, Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nın istatistiklerine göre başvuruların büyük oranda anlaşamama ile sonuçlandığını gözlemlemekteyim. Anlaşma ile sonuçlanan uyuşmazlıkların da zaten daha önce yargı önüne gelmeyen inşaat şirketlerinin şantiye kapama tutanağı olduğunu uygulamada görmekteyiz. İnşaat şirketleri bir şantiyeyi kapadıklarında, bordrolarında görünen 300-500 işçiyi birden, çoğu zaman da arabulucunun da dahil olmadığı bir süreçte muhasebecilerinin imzaladığı tutanaklara imza attırarak anlaşma tutanağı hazırlamaktalar. Maalesef bu durum yargı kararlarına da yansımış durumda ve bu arabuluculuk tutanakları mahkemeler tarafından geçersiz kabul ediliyor.

Arabuluculuk sürecinde önemli bir nokta da şu: taraflar, arabulucu veya arabuluculuğa katılanlar da dahil 3. kişiler uyuşmazlıkla ilgili olarak hukuk davası açıldığında ya da tahkim yoluna başvurduklarında bu süreçteki bilgi, teklifler konusunda tanıklık yapamıyor yahut bunlar delil olarak kullanılamıyor. Yani, “sen arabuluculuk görüşmesinde şunu söylemiştin, haksız olduğunu kabul etmiştin ya da şunu teklif etmiştin” diyemiyorsunuz.

Arabuluculuk Görüşmesi Nerede Yapılır? Arabuluculuk Görüşmesi Telekonferansla Yapılır mı?

Uygulamada, arabuluculuk görüşmesi, özellikle 2. toplantılar telekonfrasla yapılıyor. Zaten kanuna göre arabulcunun tarafların herbiri ile aynı anda ve aynı yerde görüşmeleri de zorunlu tutulmamış. Bu nedenle arabuluculuk görüşmesi için arabulucunun işyerinde, tarafların birinin hazırlayacağı yerde yapılması mümkün olduğu gibi fiziksel katılım olmadan telefonla da görüşmenin yapılması mümkün. Ancak ilk toplantıya katılmanın zorunlu olması, katılım tutanağının da ıslak imza ile imzalanması gerekiyor.

Taraflar arabuluculuk görüşmelerine isterlerse bizzat ya da avukatları aracılığıyla katılabiliyorlar.

Arabuluculuk Süresi

Arabuluculuk süreci, dava açılmadan önce arabulucuya başvuru halinde, tarafların ilk toplantıya davet edilmeleri ve taraflarla arabulucu arasında sürecin devam ettirilmesi konusunda anlaşmaya varılıp bu durumun bir tutanakla belgelendirildiği tarihten itibaren işlemeye başlar.

Dava açılmasından sonra arabulucuya başvuru hâlinde ise bu süreç,
mahkemenin tarafları arabuluculuğa davetinin taraflarca kabul edilmesi veya tarafların arabulucuya başvurma konusunda anlaşmaya vardıklarını duruşma dışında mahkemeye yazılı olarak beyan ettikleri ya da duruşmada bu beyanlarının tutanağa geçirildiği tarihten itibaren
işlemeye başlar.

Taraflar dava açılmadan önce veya davanın görülmesi sırasında
arabulucuya başvurma konusunda anlaşabilirler. Mahkeme de tarafları arabulucuya başvurmak konusunda aydınlatıp, teşvik edebilir. Aksi kararlaştırılmadıkça taraflardan birinin arabulucuya başvuru teklifine otuz gün içinde olumlu cevap verilmez ise bu teklif reddedilmiş sayılır. Dava açıldıktan sonra tarafların birlikte arabulucuya başvuracaklarını beyan etmeleri hâlinde yargılama, mahkemece üç ayı geçmemek üzere ertelenir. Bu süre, tarafların birlikte başvurusu üzerine üç aya kadar uzatılabilir.

Arabulucu, seçildikten sonra tarafları en kısa sürede ilk toplantıya davet eder.

Uygulamada, arabulucunun ilk toplantısı ilk 3 hafta içinde yapılmaya çalışılmaktadır. Bundan sonraki süreç taraflara bağlıdır. Yani arabuluculuk süreci ortalama olarak 1 ay içinde sonuca bağlanabilmektedir.

Arabuluculuk Toplantısına Katılmama

Taraflardan birinin geçerli bir mazeret göstermeksizin ilk toplantıya katılmaması sebebiyle arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi  durumunda toplantıya katılmayan taraf, son tutanakta belirtilir ve bu
taraf davada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulur. Ayrıca bu taraf lehine vekâlet ücretine hükmedilmez. Her iki tarafın da ilk toplantıya katılmaması sebebiyle sona eren arabuluculuk faaliyeti üzerine açılacak davalarda tarafların yaptıkları yargılama giderleri kendi üzerlerinde bırakılır.

Arabuluculuk Ücreti

Arabuluculuk Ücreti, Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesinin İkinci Kısmına göre eşit olarak kararlaştırılır. (2019 yılı Arabuluculuk Ücret Tarifesi için buraya tıklayınız) Yani arabuluculukta, davalardan farklı olarak masrafları iki taraf ödemektedir.

Örneğin 50.000,00 TL‘lik bir alacak için arabulucuda anlaşma yaptığınızda 2.850,00 TL arabuluculuk ücreti ödemek zorunda kalırsınız.

Tarafların anlaşamaması halinde ise arabulucuya 2 saatlik ücretleri Adalet Bakanlığı’nca ödenmektedir.

Arabuluculuk Görüşmesinin Avukatla Yapılmasının Önemi

Arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılması halinde, üzerinde anlaşılan konularda daha sonra dava açılamaz. Bu nedenle arabuluculuk görüşmelerine gitmeden önce dosyanın muhakkak bir avukat tarafından etraflıca hazırlanması gerekmektedir.

Avukat, dosyadaki tüm alacak kalemlerini hesaplar, karşı tarafın ödeme gücünü, tahsil kabiliyetini düşünerek buna göre bir plan yapar. Karşı tarafı, arabulucuda anlaşılamazsa, davada nasıl sıkıştırabileceğini öngörmeye çalışır. Hangi yönlerden zayıf ve hangi taleplerde güçlü olduklarını dosyayı hazırlarken görecek ve tespit edecektir.

Arabulucuya gidilirken avukat yardımı alınmaması halinde, bu görüşmenin anlaşma ile sonuçlanması zayıf bir ihtimaldir. Anlaşmaya varılması halinde ise büyük tavizler vermek gerekebilir. Her halükarda, avukat desteği için ödenecek ücretten daha fazla zarara uğramak söz konusudur.

Arabuluculuk Görüşmelerinde Avukatlık Ücreti Nedir?

Arabuluculuk görüşmelerinde avukatlık ücreti 2.750,00 TL’dir. Görüşmenin başarı ile sonuçlanması halinde ise kanuni tarifelerden aşağı olmamak üzere, arabuluculuk tarifesindeki miktarlar üzerinden ayrıca ödeme yapılmaktadır.

Yayınlayan

Avukat Yasin GİRGİN

Avukat Yasin GİRGİN, 1977 Ankara doğumludur. 1999 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiş ve sonrasında 2 yıl boyunca Özel Hukuk Master programına devam etmiştir. 2004-5 yılları arasında yaptığı hakimlik dönemi dışında 13 Kasım 2000'den bu yana serbest avukatlık faaliyetini icra etmektedir. 2 kitabı ve çok sayıda makalesi bulunan GİRGİN'in 120 köşe yazısı Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanmıştır. GİRGİN, halen superhaber.com'da okur sorularını cevapladığı köşe yazılarını kaleme almaktadır. Çok iyi derecede Almanca ve İngilizce bilen GİRGİN, Alman Uzman Avukatlık Yasası'nı da Türkçe'ye çevirmiştir.

Bir yanıt yazın

Şimdi arayın: 0533 483 9313