Araç Değer Kaybı Nasıl Alınır?

Av.Yasin GİRGİN
Takip edin

sigorta davaları, sigorta şirketine dava açma süresi, sigorta şirketine dava açma, kasko şirketine dava, sigorta şirketi dava açabilir mi, sigorta şirketine dava, sigorta şirketine tazminat davası, sigorta şirketine açılan tazminat davası, kaskoya dava açma


Araç değer kaybı başvurusu için bizi arayabilirsiniz

Bilindiği üzere kasko sigortası ve trafik sigortası olmak üzere iki türlü sigorta karayollarında seyreden motorlu araçlar için yapılmaktadır.

Trafik sigortası zorunlu olarak yapılmaktadır, yine araç sahipleri dilerlerse ayrıca kasko sigortası da yaptırabilirler.

Yargıtay’ın yerleşik içtihatları ile trafik kazası sonrasında hasara uğrayan araçta oluşan hasar bedeli zararu da gerçek zarar kalemleri arasında kabul edilmiş ve bu zararın da zorunlu trafik sigortası tarafından karşılanması gerektiğine hükmedilmiştir.

Yargıtay’ın bu yerleşik kararları doğrultusunda araç sahibinin aracında trafik kazası nedeniyle bir değer kaybı zararı oluşmuşsa bu zararın zorunlu trafik sigiortası teminatı kapsamında sigorta şirketi tarafından araç sahibine ödenmesi gerekir.

Trafik sigortası (Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası) poliçesi kapsamında olan iki aracın karıştığı maddi zararlı trafik kazalarında öncelikle sigorta şirketine başvuru yapılarak zararın giderilmesi talep edilir.

Sigorta şirketinin bu zararı gidermemesi halinde, zararın karşılanması talebi ile Sigorta Tahkim Komisyonu’na avukat aracılığı ile başvuru yapılır.

Sigorta Tahkim Komisyonu’na yapılacak başvuruya:

  • sigorta şirketine başvuru dilekçesi,
  • başvurunun iletildiğine dair evraklar,
  • araç ruhsat belgesinin fotokopisi,
  • hasarlı araç fotoğrafları,
  • var ise ekspertiz raporu ve ücreti ile
  • gerekli görülecek diğer evraklar eklenir.

Sigorta Tahkim Komisyonu, bu başvuru üzerine dosyayı sigorta hakemlerinden birine gönderir. Bu sigorta hakemi, dosyayı evrak üzerinde inceler ve gerekli görürse hasar bedelinin tespiti için bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verir.

Sigorta şirketi avukatı, yapılan başvuru dosyasından kendisine gönderilen başvuru dilekçesine, süresi içinde bir cevap sunar. Bu cevaplarında genellikle kusur durumuna ve hasar bedeline ilişkin savunma yapıldığı görülmektedir.

Sigorta hakemi, başvuran (araç sahibi) ile sigorta şirketi arasındaki uyuşmazlığı 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Trafik Sigortası Genel Şartları çerçevesinde çözüme kavuşturur.

Bu itibarla, trafik kazasının gerçekleşmesinde başvuruyu yapan aracın sürücüsü ile sigorta şirketinin müşterisi olan araç sürücüsünün kusuru hesaplanır. Bilirkişi tarafından hesaplanan raporda tespit edilen araçtaki değer kaybı bu kusur oranına göre hesaplanarak başvuru sahibinin alacağı miktar hesaplanarak ödenmesine karar verilir.

Bu değer kaybının yanında TTK 1426. maddesi hükmü gereği sigortacının tazminatın veya bedel ödeme borcunun kapsamının belirlenmesi amacıyla yapılan makul giderlerin, bunlar faydasız kalmış olsa dahi ödeneceği düzenlenmiştir. Bu madde kapsamında sigortalı tarafından değer kaybı zararının tespiti için yapılan ekspertiz masrafı da TTK 1426 kapsamında ödenmesi gereken bir alacak kalemi olarak değerlendirilmektedir.

Sigortacının zarar gideri yükümlülüğünü düzenleyen Karayolları Trafik Kanunu’nun 98/1 ve 99/1 maddeleri hükümlerinde sigortacının gerek bedensel gerekse eşyaya gelen zararları ödeme yükümlülüğünün durumunun sigortacıya ihbarından itibaren sekiz iş gününde
ödenmesi gerekir. Bu nedenle sigorta şirketi, bu süre içinde ödemediği değer kaybı alacağını yasal faiziyle birlikte ödemelidir.

Bilgi paylaştıkça artar...Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print

Yazar: Av.Yasin GİRGİN

1999 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Av.Yasin GİRGİN yaklaşık 1 yıl hakimlik döneminin dışında 2000 yılından bu yana boşanma, velayet, nafaka ve mal paylaşımı gibi aile hukuku alanında avukatlık yapmaktadır. 120 köşe yazısı Hürriyet Gazetesi'nde de yayınlanan Yasin GİRGİN'in "Boşanma Davaları El Kitabı" ve "Evlilik Birliğinin Sona Ermesi" isimli iki kitabı da bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir