Avukat Yasin GİRGİN

Avukat Yasin GİRGİN, 1977 Ankara doğumludur. 1999 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiş ve sonrasında 2 yıl boyunca Özel Hukuk Master programına devam etmiştir. 2004-5 yılları arasında yaptığı hakimlik dönemi dışında 13 Kasım 2000'den bu yana serbest avukatlık faaliyetini icra etmektedir. 2 kitabı ve çok sayıda makalesi bulunan GİRGİN'in 120 köşe yazısı Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanmıştır. GİRGİN, halen superhaber.com'da okur sorularını cevapladığı köşe yazılarını kaleme almaktadır. Çok iyi derecede Almanca ve İngilizce bilen GİRGİN, Alman Uzman Avukatlık Yasası'nı da Türkçe'ye çevirmiştir.

İngiliz ve Türk Miras Hukuku Karşılaştırması

İngiltere ve Türkiye’de Miras Hukuku* Birleşik Krallık’ta vasiyet kuralları, 1926’da Medeni Kanunun Türkiye’de kabulünden bir yıl önce, 1925’ten beri aynıdır. Birleşik Krallık’ta, bağımlı eşler veya diğer akrabalar için adil hükümler sağlamak amacıyla, kurallar 1975 tarihli Miras Yasası, Aile ve Bağımlılar için Hükümler’in isteğe bağlı hükümleriyle desteklenmiştir. Türk Medeni Kanunu’na (TTK) göre mirasçılar, mirasçının altsoyu, mirasçının …

İngiliz ve Türk Miras Hukuku Karşılaştırması Devamı »

Yoksulluk Nafakası Nedir, Nasıl Hesaplanır, Ne Zaman Sona Erer?

4000 TL maaş alan ne kadar nafaka verir, yoksulluk nafakası nasıl hesaplanır, yoksulluk nafakası kaç yıl ödenir, yoksulluk nafakası ne zaman sona erer, nafaka gelirin yüzde kaçı, 5 bin maaş alan ne kadar nafaka verir, asgari ücretle çalışan ne kadar nafaka verir 2021, erkek hangi hallerde nafaka ödemez, boşanma davasında nafaka miktarı neye göre belirlenir, …

Yoksulluk Nafakası Nedir, Nasıl Hesaplanır, Ne Zaman Sona Erer? Devamı »

İşten Çıkarılan İşçinin Yasal Hakları Nelerdir, Nasıl Hesaplanır?

Pandemi sürecinde söz konusu olan fesih yasağının da kalkması ile birlikte iş sözleşmelerinin feshedilmesi ile sıkça karşılaşmaktayız. İşten çıkarılan, işinden istifa eden ya da istifa etmek zorunda kalan bir çalışanın kıdem tazminatı, yıllık izin, fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma, hafta tatili, ikramiye, eva primi, asgari geçim indirimi gibi birçok başlıkta değerlendirilebilecek yasal hakları bulunmaktadır.

Gelini Hakkında Dedikodu Çıkaran Kaynana Tazminat Öder

4. Hukuk Dairesi         2016/11541 E.  ,  2017/886 K. Davacı … vekili Avukat … tarafından, davalı … aleyhine 22/04/2014 gününde verilen dilekçe ile haksız eylem nedeniyle manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın reddine dair verilen 25/05/2016 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik …

Gelini Hakkında Dedikodu Çıkaran Kaynana Tazminat Öder Devamı »

İş Kazası Zamanaşımı Ne Zaman Başlar?

İş Kazası Zamanaşımı Ne Zaman Başlar? Uygulama ve öğretide kabul edildiği üzere, zamanaşımı failin ve zararın öğrenildiği tarihten başlatılmaktadır. Zarar görenin zararı öğrenmesi demek, zararın varlığı, mahiyeti ve esaslı unsurları hakkında bir dava açma ve davanın gerekçelerini göstermeye elverişli bütün hal ve şartları öğrenmiş olması demektir.

Mobbing Nedir? Mobbinge Karşı Yasal Haklarımız Nelerdir?

İşçinin işyerinde Korunmasına Dair Hukuki Düzenleme 11.1.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun “İşçinin kişiliğinin korunması” başlıklı 417.maddesi psikolojik taciz olarak Türkçeleştirilebilecek “mobbing” kavramını düzenlemektedir. TBK madde 417:  “İşveren, hizmet ilişkisinde işçinin kişiliğini korumak ve saygı göstermek ve işyerinde dürüstlük ilkelerine uygun bir düzeni sağlamakla, özellikle işçilerin psikolojik ve cinsel tacize uğramamaları ve …

Mobbing Nedir? Mobbinge Karşı Yasal Haklarımız Nelerdir? Devamı »

Velayetin Babaya Bırakıldığı Örnek Bir Durum

Bana ulaşan maillerde, görüşmelerimde ve sosyal medyada ne şekilde olursa olsun çocukların velayetinin babaya bırakılmadığına ilişkin yakınmaları, şikayetleri sıklıkla dinliyorum. Çocukların ananın şefkatine ihtiyaç duyduğu muhakkaktır, bununla birlikte çocukların velayetinin anneye bırakılması mutlak uygulanan bir kanun değildir. Bu yazıda, her durumda çocuğun anneye bırakılmasının kural olduğunu düşünen ve bu nedenle umutsuzluğa kapılan -ilgili, anlayışlı- babalar …

Velayetin Babaya Bırakıldığı Örnek Bir Durum Devamı »

Terekenin Tespiti Davası Nedir?

Terekenin Tespiti Davası Konusunda Bilinmesi Gerekenler Türk Medeni Kanunu’nun 589. ve devamı maddelerinde yer alan “koruma önlemi” olarak ölüm tarihi itibariyle terekeyi oluşturan unsurları belirlemek, böylece olası ihtilaflarda başvuru kaynağı oluşturmak, bu sayede terekenin içeriği ile ilgili ölüm anındaki durumu öğrenme imkanını elde etmeye yönelik olarak terekede bulunan mal ve hakların tespitine ilişkindir. Koruma önlemi …

Terekenin Tespiti Davası Nedir? Devamı »

0533 483 9313