Avukat Yasin GİRGİN

Avukat Yasin GİRGİN, 1977 Ankara doğumludur. 1999 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiş ve sonrasında 2 yıl boyunca Özel Hukuk Master programına devam etmiştir. 2004-5 yılları arasında yaptığı hakimlik dönemi dışında 13 Kasım 2000'den bu yana serbest avukatlık faaliyetini icra etmektedir. 2 kitabı ve çok sayıda makalesi bulunan GİRGİN'in 120 köşe yazısı Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanmıştır. GİRGİN, halen superhaber.com'da okur sorularını cevapladığı köşe yazılarını kaleme almaktadır. Çok iyi derecede Almanca ve İngilizce bilen GİRGİN, Alman Uzman Avukatlık Yasası'nı da Türkçe'ye çevirmiştir.

Boşanma davası – boşanma sebepleri

DAVA : Taraflar arasındaki davanın birleştirilerek yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: KARAR : 1- Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davalı-davacı kadının tüm, davacı-davalı kocanın aşağıdaki bent kapsamı dışındaki diğer temyiz …

Boşanma davası – boşanma sebepleri Devamı »

Boşanma davası – şiddetli geçimsizlik nedeni

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2006/1924 K. 2006/9478 T. 14.6.2006 • BOŞANMA ( Kocanın Penil Protez Taktırmasının Taraflar Arasında Ortak Hayatı Temelinden Sarsacak Derecede ve Birliğin Devamına İmkan Vermeyecek Nitelikte Bulunması ) • ORTAK HAYATIN TEMELİNDEN SARSILMASI ( Kocanın Penil Protez Taktırmasının Birliğin Devamına İmkan Vermeyecek Nitelikte Bulunması – Boşanmaya Karar Verilmesi Gereği ) …

Boşanma davası – şiddetli geçimsizlik nedeni Devamı »

Boşanma Sebepleri

BOŞANMA SEBEPLERİ ve TÜRK HUKUKU’NDA YERİ Boşanma sebepleri 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiştir. Boşanma sebepleri, kanuna göre iki şekilde incelenebilir. Buna göre boşanma sebepleri konularına göre özel boşanma sebepleri ve etkilerine göre mutlak boşanma sebepleri ve nisbî boşanma sebepleri olarak ayrımlanmaktadır. Boşanma sebepleri, her ülkenin kültürüne göre değişiklikler göstermektedir, evrensel geçerliliği olan ilkeler değildir. …

Boşanma Sebepleri Devamı »

Boşanma Nedenleri

BOŞANMA NEDENLERİ ve MEDENİ KANUNDAKİ AYRIMLAR Boşanma nedenleri 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiştir. Boşanma nedenleri, kanuna göre iki şekilde incelenebilir. Buna göre boşanma nedenleri konularına göre özel boşanma nedenleri ve etkilerine göre mutlak boşanma nedenleri ve nisbî boşanma nedenleri olarak ayrımlanmaktadır. Boşanma nedenleri, her ülkenin kültürüne göre değişiklikler göstermektedir, evrensel geçerliliği olan ilkeler değildir. …

Boşanma Nedenleri Devamı »

Yargıtay 4.Hukuk Dairesi Esas: 2008/13455 Karar: 2009/1921 Karar Tarihi: 10.02.2009

Aldatılan eşin öteki kadından tazminat isteme hakkını incelediğim yazıda, davanın ilk açıldığı Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararına karşı başvurulan temyiz yolunda Yargıtay’ın bozma kararını sizler için yayınlıyorum: ÖZET: Dava dilekçesinde davalıların evlilik dışı birlikteliğinin resmi nikahlı eş olan davacının kişilik değerlerine zarar verdiği iddiası ile manevi tazminat istenilmiştir. Davalılar arasında uzun süredir devam ettiği anlaşılan evlilik …

Yargıtay 4.Hukuk Dairesi Esas: 2008/13455 Karar: 2009/1921 Karar Tarihi: 10.02.2009 Devamı »

5237 Sayılı TÜRK CEZA KANUNU (TCK)

KANUN NO: 5237 TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (*) Kabul Tarihi: 26 Eylül 2004 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 12 Ekim 2004 – Sayı: 25611 _____ (*) Bu Kanun’un Yürürlüğe Konulması ve Uygulama Şekline İlişkin Usul ve Esaslar ile ilgili olarak, 13.11.2004 tarih ve 25642 sayılı R.G.’de yayımlanan, 4.11.2004 tarih ve 5252 sayılı Kanunu inceleyiniz. …

5237 Sayılı TÜRK CEZA KANUNU (TCK) Devamı »

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu Aile Hukuku Kitabı (2.Kitap)

KANUN NO: 4721 TÜRK MEDENİ KANUNU Kabul Tarihi: 22 Kasım 2001 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 8 Aralık 2001 – Sayı: 24607 İKİNCİ KİTAP AİLE HUKUKU BİRİNCİ KISIM EVLİLİK HUKUKU BİRİNCİ BÖLÜM EVLENME BİRİNCİ AYIRIM NİŞANLILIK A. Nişanlanma MADDE 118.- Nişanlanma, evlenme vaadiyle olur. Nişanlanma, yasal temsilcilerinin rızası olmadıkça küçüğü veya kısıtlıyı bağlamaz. B. …

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu Aile Hukuku Kitabı (2.Kitap) Devamı »

Çocuk Haklarının Kullanılmasına Dair Avrupa Sözleşmesi

Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi Sözleşme Numarası: – Sözleşme Tarihi: 25.01.1996 Strazburg, 25.1.1996 Önsöz Avrupa Konseyi’nin üye Devletleri ve bu Sözleşmeyi imzalayan diğer Devletler, Avrupa Konseyi’nin amacının, üyeleri arasında daha sıkı bir birlik kurmak olduğunu gözönüne alarak, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesini ve özellikle, bu Sözleşme’nin Taraf Devletlerin yasal, idari ve Sözleşme ile tanınan …

Çocuk Haklarının Kullanılmasına Dair Avrupa Sözleşmesi Devamı »

0533 483 9313