Çocukların Velayeti

1.Yedi aylık erkek bebeğim var. Eşim velayetini alabilir
mi? Çalışmama engel oldu onun üzerinde ev var, çalışıyor kendi çocuğumu alabilir miyim? Bana şiddet uyguluyor elinde hiçbir delil yok.

Pınar / İSTANBUL

Pınar Hanım, 7 aylık bir bebeğin annesinin ilgi ve bakımına muhtaç olması sebebiyle boşanma halinde velayeti anneye bırakılacaktır.

 

2.Evlilik dışı bir yaşında oğlum var. Velayeti bende, benim
maddi durumum olmadığı için velayeti babaya vermek istiyorum. Baba da almak istiyor ne yapmalıyım?

Canan / KAHRAMANMARAŞ

Canan Hanım, velayet konusunda hakim çocuğun üstün yararını gözeterek karar verecektir.  Türk hukuku uygulamasına bakıldığında 1 yaşındaki çocuğun velayetinin annede kaldığı görülür. Babaya karşı nafaka davası açılabilir.

Velayet değişikliği davası açılabilir. Velayet değişikliği için söz konusu davayı yalnızca velayet sahibi olmayan kişi değil çocuğun velayetine sahip kişi de açabilir.

 

3.Merhabalar. Eşimden boşanalı 4 ay oldu anlaşmalı boşandık. 11 yaşında kızım var. Velayeti anlaşarak ben aldım. Eşim beni eve erkek almakla, verdiği tazminatı erkeklerle yemekle, boşanmadan önce otel kayıtları olduğunu elinde fotoğrafların olduğunu aileme kızınıza sahip çıkın orada benim
kızım var şeklinde mesajlar attığına dair sms var. Babası görüş günü dışında çocuğu  istediği sürece izin veriyorum. Kızıma nasıl baktığımı çevrem bilmekte, haysiyetsiz yaşam yaşıyorsam neden çocuğumun velayeti tarafıma verildi.
Eşim bana müdahale edebilir mi? Aldattığı için yollarımızı ayırdık. Sadece kızımı istedim ondan ve aldım bu konuda dava açmak için ne yapmalıyım? Gerizekalı diyor susuyorum şuan tehdit,şantaj var mesaj içeriğinde. Ne yapmalıyım, iyi günler…

Perihan / İSTANBUL

Perihan Hanım, tehdit ve şantaj içerikli mesajlar için savcılığa şikayette bulunabilirsiniz.

Çocuğun velayeti, kamu düzenine ilişkin olduğu için verilen karar maddi anlamda kesin hüküm teşkil etmez.
Her zaman koşulların değişmesi nedeniyle, yeniden gözden geçirilmeleri mümkündür. Dava açıldığı takdirde hakim mevcut koşulları göz önünde bulundurarak karar verecektir.

 

4.Eşim 8 haziran 2014’te yurt dışına gitti ve bu tarihten
sonra ülkeye hiç dönmedi.3 çocuğumla mağdur durumundayım. Hiçbir sebep yokken evine hala dönmedi. Bu durumda ne yapabilirim. Boşanmak istemiyorum. Evine çocuklarının başına dönmesi için ne yapabirim? Boşanma dilekçesi mi vermem gerekiyor ihtar alması için?

Nurhan / KOCAELİ

Nurhan Hanım, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla evi terk eden eşe, terke dayalı boşanma davası açılabilmesi için öncelikle eve dönmesi için ihtarda bulunulur. İhtarın yapılması herhangi bir mahkemeden istenebilir, yetki kuralı aranmaz.

 

5. 2.evliliğimizde birlikte edindiğimiz mallar eşlerden
birisinin vefatında nasıl paylaşılır? Ortak çocuk yok ilk
evliliklerimizden olan çocuklarımız var.

Meral / ANKARA

Meral Hanım, eşler arasındaki mal rejiminin sona erme sebeplerinden biri de eşlerden birinin ölümüdür. Mal rejiminin sona ermesi ile birlikte mal rejimi tasfiyesi gerçekleştirilir. Eğer bir mal rejimi sözleşmesi yapmamış iseniz yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılım rejimine göre tasfiye gerçekleştirilecektir.

 

 

6.”Ses kaydı delil olarak kullanılabilir mi?” başlıklı
yazınızı okudum,tebrik ederim. ancak 2007 tarihinde Yargıtay’ın verdiği kararın(eşler arasında gizli alanının sınırları) esas ve karar tarihini belirtmemişsiniz. Mümkünse belirtebilir misiniz? Şimdiden teşekkür ederim.

Hatice / İSTANBUL 

Merhabalar Hatice Hanım. Bahsi geçen karar;

T.C YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2007/17220  K.2008/13614   T. 20.10.2008

 

7. Çekişmeli boşandık kızım 2002, oğlum 2001 doğumlu. Ne zamana kadar nafaka ödeyeceğim? Şuan 550 tl ödüyorum.

Özcan / ANKARA

Özcan Bey, 18 yaşının tamamlanmasından sonra iştirak nafakası kendiliğinden sona erer. Bu durumda eğitimine devam eden çocuklar için kanun özel bir hüküm getirmiş ve yardım nafakası adı altında çocuğa yapılacak ödemeyi düzenlemiştir.

8. Merhaba Yasin bey, yazınızdaki (https://www.yasingirgin.av.tr/icrayla-cocuk-alma-donemi-bitiyor/) söz konusu yasa bugün
itibari ile yürürlükte mi?

Aile mahkemesi ilamı ile istinaf arasındaki zaman diliminde, istinaf sonucu beklenmeden, yeni doğmuş şartlar çerçevesinde velayetin değiştirilmesi esası ile dava açılabilir mi?

Zinnur / MARDİN

Merhaba Zinnur Hanım, bahsi geçen tasarı yasalaşmadı ve haliyle günümüz itibariyle uygulaması söz konusu değil.

Açılacak dava ortada henüz kesin bir karar olmadığı için, derdestlik nedeniyle usulden reddedilecektir.

Mal Rejiminin Tasfiyesinde Edinilmiş Mallar

1.Oğlum 2012’de evlendi benimle beraber oturdu ve
çalışmıyordu. 2015’te askere gitti, askerdeyken kaza geçirdi bilinci yok %100 engelli kaldı. 7 ay yoğun bakımda kaldı hastaneden ayrılırken gelin bizimle eve gelmedi vasiliğini baba aldı bir miktar tazminat ödendi şimdi eşi boşanma davası açmış ve tazminattan hak istiyor. Ödenen parayla ev aldık ve tedavisine harcıyoruz gazi sayılmadığı için yeşil kart çıkarttım. Genelde tedavisini özelden yaptırıyorum. Oğlumla
ilgilenmiyor, gelip görmüyor ve hak iddia ediyor. Teşekkürler.

Sultan / ADANA

Sultan Hanım, boşanmanın hukuki sonuçlarından biri de mal rejiminin tasfiyesidir. Eşler, sözleşme ile kanunda belirtilen mal rejimlerinden herhangi birini benimsemedikleri takdirde, haklarında edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanacaktır. Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar da edinilmiş mal kabul edilir. Diğer eşin edinilmiş mallar üzerinde katılma alacağı hakkı vardır.

2.Eşim boşanma davası açtı, ben boşanmak istemesem ne
olur?

Baran / BURSA

Baran Bey, boşanma davaları davacı, davalı ile birlikte çocuk,geniş aile ve hatta toplumu da ilgilendiren davalardandır. Bu sebeple boşanma davalarındaki birçok konu hakkında mahkeme re’sen düşünmek ve karar vermektedir. Eşler karşılıklı olarak boşanmak istediklerinde şartları mevcutsa anlaşmalı boşanma söz konusu olabilecektir. Aksi halde çekişmeli boşanma davası açılır. Sizin boşanmak istememeniz durumunda da karşı taraf iddiasını ispat etmek zorundadır.

3.Kardeşler arasında malları bölüştük herkes imzayı attı.
Hepsini aldım parasıyla. Sorun çıkartmak istiyorlar böyle bir hakka sahipler mi? S
onuçta parasıyla aldım.

Ahmet / TEKİRDAĞ

Ahmet Bey, miras kalan malvarlığında birden çok kişi hak sahibiyse tereke elbirliği mülkiyetine geçer. Bu durumda herkes tereke üzerinde hak sahibidir fakat kişisel tasarruf yapma yetkileri yoktur.

Miras taksim sözleşmesi; mirasın mirasçılar arasında nasıl ve ne şekilde paylaşılacağını belirten özel bir sözleşme şeklidir. Bu sözleşme ile paydaşlar mirasın nasıl paylaşılacağını özgür iradeleri ile belirler. Miras taksim sözleşmesinin geçerli olabilmesi için bütün mirasçıların ilgili kanun hükümlerinin dışında mirastan kimin ne kadar alacağını ve nasıl paylaşılacağını özgür iradeleriyle baskı ya da zorlama altında kalmadan belirlemesi ve bunu kabul etmesi gerekmektedir. Sözleşme açısından tüm mirasçıların olması geçerlilik şartıdır.

Aynı zamanda sözleşme kesinlikle yazılı olmalı ve tüm yasal mirasçıların sözleşmedeki paylaşımı kabul ettiklerine dair sözleşmenin altında imzalarının olması zorunludur.

Miras taksim sözleşmesinin, esaslı hata olması halinde iptali ya da geçersiz sayılması mahkemeden istenebilir. Burada esaslı hatadan kasıt tarafların sözleşmeyi imzalarken yaptıkları irade sakatlıklarıdır. Taraflar sözleşmeyi imzalarken sözleşmenin esasına ilişkin hataya düşmüş , yanılmış veya bilerek hataya düşürülmüş olabilirler. Bunun dışında sözleşme taraflara zorla, korkutularak ya da tehdit edilerek imzalatılmış olabilir. Bu durumlarda taraflar mahkemeye başvurup sözleşmenin iptalini ya da bu sebeplerden dolayı geçersiz sayılmasını isteyebilirler. Ancak bu sebepler dışında terekenin eşit paylaştırılmaması kanunda eşit paylaştırılacağına dair hüküm bulunmadığından ötürü iptal veya geçersizlik sebebi sayılmamıştır.

4.Çocuk için nafaka parası kaldırılır mı?

Kürşat / ESKİŞEHİR

Boşanma davası sonucunda, çocuğun bakımı ve yetiştirilmesi ödevi velayet hakkı kendisine bırakılmış olan ana ya da babaya verilmiş olur. Velayet kendisine bırakılmayan diğer taraf bu bakım ve yetiştirme görevinin gerektirdiği giderlere mali gücü doğrultusunda katılmakla yükümlüdür. Bu katılma borcu gereğince mahkemenin velayet kendisine bırakılmamış taraf aleyhine takdir ettiği ödeme borcuna iştirak nafakası adı verilir.

İştirak nafakası, çocuğun veya nafaka ödemekle yükümlü olan kişinin ölümü, çocuğun reşit olması gibi hallerde sona erer. Bununla birlikte velayeti elinde bulunduran kişinin nafakadan vazgeçmesi ile sona erebilir.

5. Tapu iptal davası açmakla tenkis hakkım kaybolur mu?

Osman / İZMİR

Osman Bey, tapu iptal davası açmanız durumunda, tenkis davası açma hakkınız ortadan kalkmaz. Hatta tapu iptal davasını, kademeli olarak tenkis talebi ile açmanızda yarar vardır. Eğer tapu iptal talebiniz reddedilirse, 2.aşamada tenkis iddiası incelenir.

6.Eşim, velayeti eski eşinde olan kızını icra yoluyla görebilmek için tebligatta bulundu. Tebligat eski eşe ulaşmış fakat çocuğu görebilmek için işlem yapılabilmesi için 7 günlük ihtar süresini beklemek gerekiyor diyor icra müdürü. Bu süre beklenirse eşimin çocuğu görmesi için verilen görüş günü geçecek. İlla bu süre beklenmeli mi ne yapılabilir?

Teşekkürler…

Ömer / İSTANBUL

Ömer Bey, tarafların yükümlülüklerini kendi istekleri ile yerine getirmemesi halinde icra yoluna başvurulmaktadır.

Çocuk teslimine ilişkin ilam, icra dairesine verilince icra müdürü bir icra emri tebliği suretiyle borçluya yedi gün içinde çocuğu teslimini emreder. Borçlu bu emri tutmazsa çocuk nerede bulunursa bulunsun, ilam hükmü zorla icra olunur. Bu durumda ne yazık ki 7 günlük sürenin geçmesi beklenmektedir.

7.Benim resmi nikahım İstanbul’da kıyılmış. Bakü’de boşanma
davası açsam İstanbul’da tanınacak mı? 2 çocuk da var.

Gülay / BAKÜ

Gülay Hanım, yurt dışındaki yetkili mahkeme yalnızca boşanma kararı vermişse tanıma, boşanmanın yanında ayrıca velayete, nafakaya, tazminata ilişkin karar vermişse tenfiz davası açılır.

29.04.2017 tarihinde çıkarılan 690 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yurtdışında verilen boşanma kararlarının dava açmaya gerek kalmadan tanınmasına olanak verilmiştir. https://www.yasingirgin.av.tr/category/yurtdisinda-bosanma/

 

 

Nafakanın Kaldırılması

1. Merhaba. 22.06.2016 tarihinde boşanma davam sonuçlandı ama karşı taraf temyiz kağıdı gönderdi. Haziran ayında 2 sene olacak ama hala açıklanmadı, ne yapmam lazım?

Sevim/GAZİANTEP

Merhabalar. Maalesef yargılamalar uzun sürebilmekte ve bunu düzenleyici belirli bir süre bulunmamaktadır.

2.Eski eşimden artık nafaka almak istemiyorum ne yapmam
gerekir?

Lale / İSTANBUL

Yoksulluk nafakası, tedbir nafakasından farklı olarak taleple bağlılık ilkesine tabidir. Yani, yoksulluk nafakasına hükmedilebilmesi için lehine yoksulluk nafakasına karar verilmesini isteyen tarafın bu yönde bir talepte bulunması gerekir.

Eski eşinizin açacağı nafakanın kaldırılması davasını kabul ederseniz, nafaka kaldırılır.

3.Eşim terk etti beni. Evine gel diyorum  gelmiyor, haberim
yokken bir de arkamdan dava açmış. Ben de boşanmak istemiyorum, ne yapmam lazım?

Okan / KOCAELİ

Boşanmak istemeyen eş, ileri sürülen delillerin, somut vakıa ve olguların gerçekleşmediğini ve boşanma sebebinin mevcut olmadığını ispat etmeye çalışmalıdır.

4. Mirasta analık hakkı nasıl haktır? Babadan kalan
hakları verildi kızlara. Analık davası açılarak herhangi bir hak iddia edilir mi? Söz konusu mirasın 3. kişilere satışı yapılmış.

Hasan / ADIYAMAN 

Miras hukukunda ”analık hakkı” adlı bir düzenleme bulunmamaktadır. Sağ kalan eş ve çocuklar yasal mirasçılardandır. Miras yalnızca çocuklar arasında paylaştırılarak sağ kalan eşin saklı payının ihlali halinde tenkis/denkleştirme davası açılabilir.

5.İcraya verdim ve bu icra ne kadar sürer. 29 Aralık’ta verdim haciz için ne kadar süre gerekir?

Esra / SAMSUN

Alacaklının haciz talebi üzerine, haczi, icra müdürü bizzat yapabileceği gibi, icra müdür yardımcısına veya icra dairesindeki katiplerden birine de yaptırabilir. İcra dairesine haciz talebinde bulunulmuş ve gerekli giderler de yatırılmış ise, en geç 3 gün içinde haczin yapılması gerekir. Bu 3 günlük süre içinde hacze başlanmış olması gerekmekle birlikte, haczin 3 günlük süreden daha uzun sürmesi de mümkündür. Bu yüzden bu 3 günlük süre hak düşürücü nitelikte bir süre değildir.

6.Çocuğa nafaka ödemesi yapacağım, çocuğun adına hesap
numarası yollamış bu hesap olur mu yoksa annesinin hesabına mı yollamam gerek nafakayı şimdiden teşekkürler.

Yavuz / KONYA

Nafaka ödemesini çocuğunuzun hesabına da nafakaya ilişkin olduğuna dair bir beyanla yapabilirsiniz.

 

Eşin Borçlarından Sorumluluk

1.Nişanlım yaklaşık 3-4 yıl önce banka kredisi çekmiş ve ödeyememiş. Şuan çalışmıyor kendisi fakat çalıştığı
zaman maaşının 1/4 ine haciz konulacağını biliyorum ve bütçemizin yettiği kadar da ödeme yapmaya çalışacağız. Sorum şu biz evlilik hazırlığındayız şuan fakat benim tereddütlerim var evlendiğim vakit evime eşyalarıma takılarıma maaşıma bu borçtan dolayı el koyulabilir mi?

Kübra / İSTANBUL

Kübra Hanım, nişanlınızın kredi borcundan dolayı oturduğu eve ve şahsi malvarlığına icra takibi yapılabilir. Bu takiplerin takılarınız ve kendi maaşınız üzerinde bir etkisi olmayacaktır, çünkü bunlar sizin şahsi malvarlığınızı oluşturmaktadır. Kanunumuz her bir eşin kendi borçlarından bütün malvarlığı ile sorumlu olmasını kabul etmiştir. Yani eşin borçlarından diğer eş sorumlu değildir. Ancak oturduğunuz eve gelecek hacizden etkilenmeniz olasıdır.

2. Ben eşimi 92 yılında bırakıp yurt dışına kaçtım. Benim eşim
esrar işleriyle uğraşıyordu ve biz sürekli kavga ediyorduk. Ben yurt dışında olduğundan dava açmadım ve eşim şimdi dava açtı. Acaba ben mahkemeye gitmezsem dava süreci ne kadar zaman alır? Bilgi verirseniz sevinirim, selamlar.

Emine / İSVEÇ

Emine Hanım, boşanma davasının hangi sebeple açıldığı ve davayı açan tarafın sunduğu deliller dava süreci bakımından etkili olacaktır. Bu nedenle bir belirliliği yoktur.

3. Merhaba kolay gelsin. Benim 8 aylık bir bebeğim var,
eşim ceza evinde ilk girişi değil. Her suçtan girmiş bulunmakta. Eşimin bir avukatı var, eşimin
babası emekli ve evleri var. Ben ise şu anda annemle kalıyorum ve benim eskiden uyuşturucu kullanmaktan evden kaçmaktan kavgadan falan olaylarım var ama hiç ceza evine girmedim. Şu anda denetim falan göreceğim, benim
bebeğim daha bir aylık bile yokken eşim bana psikolojik şiddet uyguladı ve ben de intihar ettim ama polis kayıtlarında yok ve kayın babam da bunu mahkemede iki şahitle kullanacakmış. Bir şey olur mu ve ben çocuğumu alabilir miyim? Bilgilendirir misiniz lütfen çok zor durumdayım.

Elif / SAMSUN

Elif Hanım, hakim velayetin kimde kalacağına karar verirken çocuğun üstün yararını gözetir. Normal koşullarda 8 aylık bir bebeğin annesinin ilgisine muhtaç olması göz önünde bulundurularak; velayeti anneye bırakılır. Ancak mevcut durumunuzun velayete engel olacağı bir raporla tespit edilirse, baba da cezaevinde bulunduğundan bir vasi atanması söz konusu olabilecektir.

4. 8 yaşında kız çocuk annesiyim. Eşim ve ben asgari
ücretle çalışıyoruz boşanma durumunda velayeti kimde
kalır? Teşekkürler.

Elif / ZONGULDAK

Elif Hanım, 6-12 yaş okul çağında olan çocukların velayetinin belirlenmesinde tarafların çocuğa sunabilecekleri maddi imkanlar önem arz eder. Sosyal hizmet uzmanlarının bu konuda düzenleyeceği rapor hakimi bağlamasa da genellikle bu rapor doğrultusunda karar verildiği görülmektedir. Yani çocuğa daha iyi bir eğitim ve gelecek sağlayabilecek eş bir adım daha öne geçmiş olur.

 

5. 3 yıllık evliyim 2 yaşında oğlan çocuğum var. Eşim
ile geçinemiyoruz her gün kavga gürültü vs. Artık kendime hakim olamıyorum. Zaten borca battım param pulum da kalmadı babasının evine yeni döndü eşim. İlerde daha şiddetli kavgalarda kendime hakim olamamaktan korkuyorum. Aylık 2 binden fazla ödemem gereken borçlar var. Bu durumda boşanma sürecinde nafaka söz konusu mudur?

Onur / BALIKESİR

Onur Bey, nafaka, boşanma davası sürerken ya da boşanma davasının sona ermesinden sonra maddi olarak zorluğa düşecek olan kişiye bağlanan ve her ay ödenmesi gereken para olarak ifade edilebilir. Her nafaka türü için farklı şartlar gerekir. Boşanma sonrası ve boşanma davası sürerken alınabilecek 3 farklı nafaka türü (tedbir, iştirak ve yoksulluk nafakası) bulunmaktadır.

Şartları mevcut ise nafakaya hükmedilir ancak nafaka miktarının tayin ve takdiri bakımından, tarafların ekonomik ve sosyal durumları, ihtiyaçları, gelir ve giderleri gereği gibi araştırılmalıdır.

 

 

Boşanma Davasında Nafaka Artırımı

1. 460 tl olan nafaka, tefe tüfe oranında artış olursa
2018’de ne kadar olur?

Menekşe / HATAY

Nafaka miktarı, tarafların mali durumunun değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği durumlarda nafakanın artırılmasına ya da azaltılmasına hatta kaldırılmasına karar verilebilir.

Kararda nafakanın TEFE-ÜFE oranında artırılacağı belirtilmişse, 2018 yılı için(henüz ilan edilmedi) Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirlenen oranlara göre hesaplama yapılacaktır.

 

2. Evli bi kadın bekar bir erkekle kaçarsa kocasından nasıl
boşanır, ceza alır mı? Boşanma ne kadar sürer?

Erol / HATAY

 

Medeni Kanunumuz boşanmaya imkan veren sebepleri 6 maddede düzenlemiştir. Bu nedenler özel ve genel nedenler olmak üzere 2’ye ayrılır. Özel nedenler; zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk ve akıl hastalığıdır. Genel nedenler ise evlilik birliğinin temelden sarılması, anlaşmalı boşanma ve fiili ayrılık nedeniyle boşanmadır.

Eşlerden birinin evlilikten doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek için eşini terk etmesi ve haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmemesi halinde belirli sürelerin geçmiş olması halinde terk edilen eş boşanma davası açabilecektir. Eşin başka bir erkekle yaşamaya başlaması halinde zinaya dayalı boşanma davası açılması da mümkün olabilir.

Boşanma davaları boşanma sebeplerine ve olaya göre farklılık arz etmektedir.

3.  2007 yılında iş kazası geçirdim SSK’dan bana 147 lira
maaş bağlandı. Bunu yükseltme şansımız var mı? Maddi sıkıntılar yaşıyorum,iş bulamıyorum. Bana yardımcı olun haklarım hakkında hiç bir bilgim yok şimdiden teşekkürler.

Ahmet / GÜMÜŞHANE

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan hastalık ve özürler nedeniyle Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurulları tarafından verilen raporlara istinaden Kurum Sağlık Kurulunca meslekte kazanma gücü en az % 10 oranında azalmış bulunduğu tespit edilen sigortalı, sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu  gelir ve aylıkların düzeltilmesi, yükseltilmesi, alt sınırı, ödenmesi ve yoklama işlemlerini 55.maddesinde düzenlemiştir.

Bu kanuna göre gelir veya aylık bağlanan sigortalı
ile hak sahibi kişilerin durumlarının, kendilerine veya başka
hak sahiplerine bağlanmış bulunan gelir veya aylık tutarının düzeltilmesini gerektirir bir şekilde değişmesi halinde gelir veya aylık tutarları, değişikliğin meydana geldiği tarihten sonraki ödeme
dönemi başından başlanarak yeni duruma göre düzeltilir.

4. Eşim beni eski eşinden olan çocukları yüzünden boşamak
istiyor. Biz hep bu yüzden sorunlar yaşadık ve şiddete maruz kaldım. Benim de bir bebeğim var. Ben evimdeyim  eşim benden ayrı yaşıyor uzaklaştırma verdim beni dövdüğü için. Şimdi ne yapmalıyım? Ayrıca benim canımı
yaktı ve bende ona birkaç laf söyledim onlarda telefonla kayıt etmiş hep sesimi kayıt almış bu süreçte lütfen bana yardımcı olur musunuz?

Reyhan / İZMİR

Evlilik birliğinin sona ermesi, günümüzde sıkça karşılaştığımız tatsız durumlardan biridir.

Evlilik birliği, müşterek hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa eşlerden her biri boşanma davası açabilir. Diğer boşanma sebeplerine dayalı olarak da boşanma davası açılabilmesi mümkündür.

Boşanma davaları özel yaşama dair olduğundan kullanılan deliller de bu kapsamda olacaklardır. Bu anlamda, ses kayıtları boşanma davasında ispat aracı olarak kullanılabilir.

 

5. Eşim çocuklarımla birlikte evi terk ederek İstanbul’a
babasının evine gitti ve çekişmeli boşanma davası açtı. Dava
dilekçesindeki bahsettiği konular hiç de aslına uygun değildir.
Arzuhalcinin klişeleşmiş yazısıdır hiç bir kanıtı ve belgesi de
yoktur,dava nasıl sonuçlanır hakim davayı reddeder mi? Teşekkür ederim.SAYGILARIMLA İYİ ÇALIŞMALAR DİLERİM.

Ahmet / ANKARA

Boşanma süreci açısından en önemli unsurlardan birisi de hukuki boşanma sebepleri olmaktadır. Boşanma davası açılırken öne sürülecek boşanma nedenleri doğru seçilmelidir

Boşanma davalarında sebep, doğru seçilmediği ve öne sürülen boşanma nedeni ispat edilemediği zaman boşanma davası reddedilir. Boşanma nedenleri ispat yükümlülüğü davayı açan kişiye aittir ve gerekli ispatın yapılamadığı durumda boşanma davası reddedilir.

6. Biz eşimle 2015 aralık ayında boşandık. Evliliğimiz
içinde bir ev aldık. Mahkemece evin satılması halinde yarı yarıya pay edilmesi karardır. Nafaka olarak da  borç ödediği için 
kızımıza 250 tl nafaka biçtirdi. Ancak ben ayrılma esnasında eşimden 15.000 tl kredi çekmesini istedim,o da çekti verdi borç kaydıyla. Ben de ev satılsın borcumu ödeyeceğim dedim. Ve eski eşim borç ödüyorum diye nafakasını vermedi ben de zor durumda kalmasın diye istemedim. Ancak şu an halen satılık olan evimiz satılamadı. Şimdi ben ne yapabilirim?

Emine / İSTANBUL

Nafaka, hakim tarafından tarafların mali gücü dikkate alınarak belirlenir. Bu yüzden ödenmeyen nafaka alacaklarınız için eski eşinize olan kendi borcunuzu ödemeden icra dairesinde takip başlatabilirsiniz.

 

 

7. Merhaba. Ankara’da bir siteden ev aldım. Almış
olduğum ev kooperatif üyesine ait bir evmiş. Fakat ben alırken herhangi bir bilgim olmadan aldım. Tapusu vs var ve hiçbir
kooperatif üyeliği almadım. Sözleşme yapmadım,sadece sitede yönetim olmadığı  için toplantılarına  çağırıldım  ve katıldım bugün benden kooperatif üyesi olarak para talep ediyorlar hatta icra takibi yapacaklarını söylüyorlar. Sadece toplantı katılım formlarında imza var sizce toplantıya katılmak ile üye sayılır mıyım? Ödeme yapmalı mıyım?

Serkan / ANKARA 

Merhaba. Kooperatif üyeliğini devralmadığınız için  kooperatif üyeliğinden doğan borçları ödemeniz gerekmez.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi de bir kararında;  Dairemizin yerleşmiş uygulamasına göre, yapı kooperatiflerinde, ortağa intikal eden taşınmazın yanında, ayrıca ortaklık payının da devri yapılmadığı taktirde, eski ortağın kooperatif ortaklığı devam edeceğinden, kooperatife karşı borçlu olan, konutun devir edildiği kişi olmayıp eski ortak olacaktır. demiştir.