Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Evlilik birliğinin sona ermesi talebiyle başvurulan boşanma davası, hukuki bir süreci ifade eder. Boşanma davası nasıl açılır sorusuna yönelik cevaplar arayan taraflar, anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davası olmak üzere iki farklı seçenekle karşılaşırlar. Hangi tip davaya yönelik bir tercih yapılacağına bağlı olarak, bu davaları başlatmak için farklı prosedürler izlenir. Ancak, her iki durumda da aile mahkemesinde görülür; aile mahkemesi bulunmayan bölgelerde ise asliye hukuk mahkemesinde açılır.

Evlilik birliğinin resmi olarak sona ermesi, mahkeme kararının kesinleşmesine bağlıdır. Boşanma davası açmak isteyen taraf, aile mahkemesinde veya aile mahkemesi olmayan yerlerde asliye hukuk mahkemesinde iki nüsha dava dilekçesi, eklemek istediği belgeler ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile başvuruda bulunur. Boşanma davası dilekçesi, hukuki süreci anlamak ve başlatmak isteyen taraflara rehberlik etmek üzere şu unsurları içermelidir:

 1. İleri sürülen boşanma sebepleri,
 2. Boşanma sebeplerinin ispat yöntemleri,
 3. Tanıkların adı, soyadı ve adres bilgileri,
 4. Belirli kurumlarda bulunan, mahkeme tarafından talep edilen belgelere ve kayıtlara dair açıklamalar.
 5. Boşanma davası sürecinin başarılı bir şekilde ilerlemesi için bu unsurların dikkatlice ele alınması önemlidir.

Boşanmada mal paylaşımı davası hakkında bilgi edinmek için bu yazımızı okuyabilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma davası, tarafların uygun gördükleri herhangi bir adliyenin aile mahkemesinde başlatılabilir. Bu davada kilit nokta, taraflar arasında kararlaştırılan anlaşmalı boşanma protokolüdür. Zira, aile mahkemesi, taraflarca kabul edilen ve mahkemeye sunulan anlaşmalı boşanma protokolünü temel alarak boşanma kararı verir. Hukuki detayları içeren ve hatalı ya da ihmali bir düzenleme nedeniyle telafisi güç kayıplara yol açabilecek olan boşanma protokolü, deneyimli bir boşanma avukatı tarafından düzenlenmelidir.

Anlaşmalı boşanma davası, Türk Medeni Kanunu’nun 166/3. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; en az bir yıl süren evlilik birliğinde, tarafların ortak başvurusu veya bir tarafın açtığı davayı diğer tarafın kabul etmesi durumunda, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı kabul edilir. Bu durumda, mahkeme boşanma kararı verebilmesi için tarafların bizzat hakim tarafından dinlenmesi, iradelerini özgürce ifade etmeleri ve protokolün uygun bulunması gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma davası şartları şunlardır:

 1. Evlilik birliği en az bir yıl sürmelidir.
 2. Taraflar birlikte aile mahkemesine başvurmalı veya bir tarafın açtığı davayı diğer taraf kabul etmelidir.
 3. Eşler, hakim huzurunda boşanma iradelerini bizzat açıklamalıdır.
 4. Hakim, anlaşmalı boşanma protokolünü uygun bulmalıdır.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Çekişmeli boşanma davası, tarafların boşanma sebeplerinde anlaşmazlık yaşadığı hukuki bir süreçtir. Bu dava, Türk Medeni Kanunu’nun 4721 sayılı 161. ve 166. maddeleri arasında düzenlenen boşanma sebeplerinden en az birine dayanılarak açılır. Genel boşanma sebepleri ve özel boşanma sebepleri olmak üzere iki kategori altında incelenen boşanma sebepleri, kanun tarafından belirlenmiştir. Özel boşanma sebepleri ise şunlardır:

 1. Zina (aldatma) | TMK m.161,
 2. Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış | TMK m.162,
 3. Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme | TMK m.163,
 4. Terk | TMK m.164,
 5. Akıl hastalığı | TMK m.165.
 6. Şiddetli geçimsizlik | TMK m.166

Bu özel sebeplere dayalı çekişmeli boşanma davasında, davacı taraf sadece ileri sürdüğü boşanma sebebini ispatla yükümlüdür; davalı taraf ise kusurlu olduğunu ispat etmekle yükümlü değildir. Genel boşanma sebepleri ise sınırlı sayıda düzenlenmemiş olup, şiddetli geçimsizlik, güven sarsan davranışlar, evlilik yükümlülüklerine yerine getirememe gibi nedenleri içerebilir.

Çekişmeli boşanma davasında, sadece boşanma nedenleri üzerinde değil; aynı zamanda nafaka, velayet, maddi ve manevi tazminat, ev eşyalarının paylaşımı ve tarafların kusurlarının değerlendirilmesi gibi konularda da anlaşmazlıklar ortaya çıkabilir.

Zina Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Zina nedeniyle boşanma davası, evlilik birliğinde bir eşin diğer eşiyle zina yapması durumunda açılan bir hukuki süreçtir. Türk Medeni Kanunu’nda, zina nedeniyle boşanma davası, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasını gerekçe gösterir.

Zina, evlilik birliğinde sadakat ve güvenin temel taşlarından biridir. Zina durumunda, mağdur eş, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını savunarak boşanma talebinde bulunabilir. Ancak, bu davada zina iddiasını ispat etmek, hukuki açıdan dikkatlice yönetilmesi gereken bir süreçtir.

Zina nedeniyle boşanma davası, Türk Medeni Kanunu’nun 161. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, bir eşin zina yapması, diğer eşin boşanma davası açabilmesi için yeterli bir sebep olarak kabul edilmiştir. Ancak, yine de mahkemeler, bu iddiayı ispat etmek ve evlilik birliğinin gerçekten temelinden sarsıldığını belirlemek adına detaylı bir inceleme yapar.

Boşanma davası sürecinde, zina iddiasını ispat etmek önemlidir ve bu genellikle tanıklar, deliller veya diğer kanıtlarla desteklenmelidir.

Terk Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Terk nedeniyle boşanma davası, bir eşin evlilik birliğini terk etmesi ve bu terk nedeniyle diğer eşin boşanma davası açması durumunda ortaya çıkan hukuki süreçtir. Türk Medeni Kanunu’nda, terk nedeniyle boşanma sebeplerinden biri olarak düzenlenmiştir.

Terk nedeniyle boşanma davası açabilmek için aşağıdaki temel unsurların mevcut olması gerekmektedir:

 1. Terk İddiası: Davayı açan eş, diğer eşin evlilik birliğini terk ettiğini iddia etmelidir. Terk, eşler arasındaki fiziksel ayrılığı ifade eder.
 2. Belirli Bir Süre: Türk Medeni Kanunu’na göre, terk nedeniyle boşanma davası açabilmek için terk süresi belirli bir zaman dilimini içermelidir. Bu süre, kanunda belirtilen koşullara göre değişiklik gösterebilir.
 3. Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması: Mahkeme, terk nedeniyle boşanma davasını değerlendirirken evlilik birliğinin temelinden sarsıldığına kanaat getirmelidir. Yani, terk edilen eşin, terk nedeniyle boşanma talebini haklı kılacak yeterli bir neden olmalıdır.
 4. Deliller ve İspat: Terk nedeniyle boşanma davasını desteklemek için, deliller ve ispat unsurları önemlidir. Bu, tanıkların ifadeleri, yazılı belgeler, fotoğraflar veya diğer kanıtları içerebilir.

Terk nedeniyle boşanma davası süreci, mahkeme tarafından dikkatlice incelenir ve tarafların hakları gözetilir.

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Akıl hastalığı nedeniyle boşanma, bir eşin akıl hastalığı yaşaması durumunda, diğer eşin bu sebep üzerinden boşanma davası açması anlamına gelir. Türk Medeni Kanunu’nda, akıl hastalığı nedeniyle boşanma, özel boşanma sebeplerinden biri olarak düzenlenmiştir.

Akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası için temel unsurlar şunlardır:

 1. Akıl Hastalığı İddiası: Davayı açan eş, diğer eşin akıl hastalığı yaşadığını iddia etmelidir. Bu iddia, akıl hastalığına dair belirgin belirtiler veya tıbbi raporlarla desteklenebilir.
 2. Akıl Hastalığının Evlilik Birliğini Temelden Sarsması: Akıl hastalığı, evlilik birliğini temelden sarsan bir durum olarak kabul edilmelidir. Mahkeme, akıl hastalığının evlilik birliğini devam ettirmeyi zorlaştıran ve dayanılmaz kılan bir durum olduğuna kanaat getirmelidir.
 3. Tıbbi Raporlar ve İspat: Akıl hastalığı iddiasını desteklemek için tıbbi raporlar ve diğer ispat unsurları önemlidir. Bu raporlar, bir uzman doktor tarafından yapılmış ve akıl hastalığının varlığını belgelemelidir.
 4. Mahkeme İncelemesi: Mahkeme, tarafların beyanlarını, sunulan delilleri ve tıbbi raporları dikkate alarak akıl hastalığı nedeniyle boşanma davasını değerlendirir. Mahkeme, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığına ve boşanmanın haklı bir sebep olduğuna kanaat getirirse, boşanma kararı verebilir.

Boşanma Davası Nerede Açılır?

Yetkili ve Görevli Mahkeme Boşanma davası, hem anlaşmalı hem de çekişmeli boşanma davalarında aile mahkemesinde, aile mahkemesi olmayan yerlerde ise asliye hukuk mahkemesinde açılır. Ancak, çekişmeli boşanma davasında yetkili mahkeme belirli kurallara tabidir:

 1. Davalının yerleşim yeri mahkemesi,
 2. Davacının yerleşim yeri mahkemesi,
 3. Tarafların son altı aydan beri ikamet ettikleri yer mahkemesi.

Çekişmeli boşanma davasının açılacağı mahkemeyi belirlerken bu yetki kuralları dikkate alınmalıdır.

Yorum bırakın

Ankara Danışma / Randevu : 0533 483 9313