Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Avukat Yasin GİRGİN
Takip edin

BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR?

Boşanma davası nasıl açılır? Evli çiftlerin bu evliliklerini devam ettirmek istememeleri halinde ayrı yaşamaları ile evlilik kendiliğinden sona ermez. Bu evliliğin mahkemeye başvurularak usulüne uygun bir şekilde sona erdirilmesi gerekir.

Boşanma davası nasıl açılır? başlıklı yazımda tarafların bu evliliği nasıl sona erdireceklerine dair bir yazı hazırlayarak yardımcı olmaya çalıştım.

Boşanma davaları hukukumuzda 4721 sayılı Medeni Kanun, HMK, Borçlar Kanunu, İcra ve İflas Kanunu ile Şirketler Hukuku alanlarındaki kanunlarla düzenlenmiştir.

Yine boşanma davalarındaki eşlerin birbirlerine karşı olan fiilleri, özel hayatın gizliliği, hakaret, tehdit, yaralama, mala zarar verme, huzur ve sükunu bozma gibi birçok kanun maddesi yoluyla Türk Ceza Kanunu’nun da uygulama alanı bulduğu dava türüdür. Aşağıda bu davalardan boşanma davasının açılması ile ilgili süreci anlaşılır bir dille paylaşmaya çalıştım. Yararlı olması dileğiyle, iyi okumalar;

Birinci Adım: Anlaşmalı mı olacak yoksa çekişmeli mi?

Evliliğin sona erebilmesi için açılacak boşanma davasında iki ayrı yol mevcuttur. Bunlardan birincisi anlaşmalı boşanma davası, ikincisi ise çekişmeli boşanma davasıdır. Eşler, durumlarına göre bu iki durumdan birine karar vererek boşanma davasını açabilirler. Peki ama, boşanma davasının anlaşmalı mı yoksa çekişmeli mi olacağına nasıl karar verilir?

Bunun için anlaşmalı boşanma davası ile çekişmeli boşanma davasının arasındaki farkların bilinmesi gerekir:

Anlaşmalı Boşanma ile Çekişmeli Boşanma Arasındaki Farklar

 ANLAŞMALI BOŞANMAÇEKİŞMELİ BOŞANMA
EVLİLİĞİN SÜRESİAnlaşmalı boşanma davasının açılabilmesi için eşlerin en az 1 yıldır evli olmaları gerekir. Örneğin 1 Şubat 2020 tarihinde evlenmiş olan taraflar, 1 Şubat 2021 tarihinden önce anlaşmalı boşanma davası açarak boşanamazlar.Çekişmeli boşanma davasının açılabilmesi için evliliğin yapılmış olması yeterlidir. Yani 1 Şubat 2020 tarihinde evlenmiş olan bir kişi, hemen ertesi gün çekişmeli boşanma davası açmak için mahkemeye başvurabilir.
DAVAYI KİM AÇMALI?Anlaşmalı boşanma davasını eşlerden herhangi biri açabileceği gibi, iki tarafın birlikte açması da mümkündür. Davayı kimin açtığının önemi yoktur.Çekişmeli boşanma davasını boşanmayı isteyen taraf açar. Boşanmak istemeyen tarafın açılan boşanma davasına itiraz hakkı vardır.
ÇOCUKLAR KİMDE KALIR?Anlaşmalı boşanma davasında çocukların kimde kalacağı konusunda tarafların anlaşmalı gerekir. Çocuklar konusunda mahkeme derin bir inceleme yapmaz.Çekişmeli boşanmada, çocukların kimde kalacağına mahkeme tarafından karar verilir. Mahkeme tarafların iddialarına, mahkemenin sosyal inceleme uzmanı raporuna göre çocukların hangi ebeveynde kalmasının çocuğun daha menfaatine olduğuna karar vermeye çalışır.
KADIN İÇİN YOKSULLUK NAFAKASI Anlaşmalı boşanmada kadın lehine yoksulluk nafakasının verilip verilmeyeceğine ve verilecekse ne miktarda ve ne şekilde verileceğine dair tarafların anlaşmalı gerekmektedir. İki tarafın anlaşamaması halinde davaya çekişmeli olarak devam edilir.Çekişmeli boşanmada kadın lehine tedbir nafakası ve davanın sonucunda kadının kusurunun erkekten daha ağır olmaması halinde yoksulluk nafakası verilmesine mahkeme karar verir. Nafakanın miktarı, tarafların ekonomik ve sosyal durumlarına göre değişiklik gösterir. Asgari ücretle çalışan bir koca ile şirketler sahibi bir kocanın ödeyeceği nafaka miktarı arasında 10-20 kat fark olabilir.
ÇOCUK İÇİN İŞTİRAK NAFAKASIÇocuklar için harcanacak miktar, eşlerin ikisinin de gelirinin bulunması durumunda ihtiyaç miktarının gelirlere oranlanarak belirlenmesi makul bir anlaşma şeklidir. Bu durumda çocuğun yanında kalacağı ebeveyne biraz daha toleranslı yaklaşılabilir.Çekişmeli boşanma davasında, davanın açılması ile birlikte talep varsa mahkeme, çocuk için tedbir nafakasını belirler. Genel olarak bu belirlemede çocuğun yaşı, gittiği okul, varsa özel ihtiyaçları, sağlık harcamaları dikkate alınmalıdır. Bunların dikkate alınması için dava dilekçesine ilgili delillerin eklenmesi gerekir.
DAVA SÜRESİAnlaşmalı boşanma davasının açılmasından sonra ortalama 1 ay ile 3 ay arasında duruşma günü verilir. Avukatla takip edilen dosyalarda daha kısa duruşma günü verildiği görülmektedir. Duruşmanın yapılmasından sonra gerekçeli kararın yazılması 15 gün - 1 ay sürmektedir. Boşanma kararının kesinleşmesi ortalama 3 ayı bulmaktadır. Çekişmeli boşanma davasında davanın açılmasından sonra dilekçeler aşamasının tamamlanması ortalama 4 ayı, ilk duruşmaya girilmesi ise 6-8 ayı bulmaktadır. Sonrasında toplam 4 celsede ilk derece mahkemesi safhası tamamlanır.
İSTİNAF ve TEMYİZ HAKKIAnlaşmalı boşanma davasında verilen karar, taraflardan biri ya da ikisi birden, incelenmek üzere istinaf mahkemesine başvurulması mümkündür.Çekişmeli boşanma davasında, taraflardan biri ya da ikisi birden istinafa taşınabilir. İstinaftan sonra temyiz süreci ve hatta karar düzeltme aşamaları da söz konusu olabilir.
AVUKAT TUTULMASIAnlaşmalı boşanmada avukat tutulması zorunluluğu yoktur. Çekişmeli boşanma davasında avukat tutulması zorunluluğu yoktur.
KUSUR KİMDE?Anlaşmalı boşanmada iki tarafın da mahkeme önünde boşanmak istediklerini söylemeleri halinde kimin kusurlu olduğu taraflara sorulmaz.Çekişmeli boşanma davasında taraflar, boşanma davasının açılmasına karşı tarafın kusurlu davranışlarının neden olduğunu tanık ve diğer delilleriyle ispatlamak zorundadırlar.
BOŞANMA TAZMİNATIAnlaşmalı boşanmada taraflar birbirlerinden maddi ve manevi tazminat isteyecekler mi, isteyeceklerse bunun miktarı ne kadardır; bu konuda anlaşarak mahkemeye gelmek zorundadırlar.Çekişmeli boşanma davasında, maddi ve manevi tazminat miktarı, tarafların kusur durumuna göre mahkeme tarafından belirlenir.
EŞYALAR KİMDE KALIR?Anlaşmalı boşanma davasında taraflar ev eşyalarının kimde kalacağı konusunda anlaşmalıdırlar.Çekişmeli boşanma davasında, taraflar karşı tarafta kalan kişisel mallarını hakim kararıyla alabilrler. Edinilmiş malları için ise dava açıp bedelinin yarısını isteyebilirler.
MAHKEME MASRAFLARIAnlaşmalı boşanmada mahkeme masrafları genellikle yapan tarafın üstünde kalır.Çekişmeli boşanma davasında avukatlık ücreti, yargılama harçları gibi masraflar kusurlu tarafın üzerinde kalır; kusurlu tarafın bu meblağı karşı tarafa ödemesine karar verilir.
EV-ARABA NASIL PAYLAŞILIR?Anlaşmalı boşanmada taraflar bu konuda anlaşmak zorunda değildir. Eğer doğru bir anlaşma protokolü hazırlamışlarsa, önce boşanmayı sağlayıp daha sonrasında mal varlığının paylaşılması için dava açılabilir. Genellikle eşlerden birinin diğerinden mal kaçırdığı dosyalarda bu taktik uygulanır. Bunun yanında eşler, mal varlığının paylaşılması konusunda da anlaşarak bir protokolle bunu mahkemenin onayına sunabilirler.Çekişmeli boşanma davasında mal varlığının tasfiyesi ile ilgili bir karar verilmez. Mal varlığının tasfiyesi için ayrı bir dava açılması gereklidir.
DAVA NEREDE AÇILIR?Anlaşmalı boşanma davası Türkiye'nin her yerinde açılabilir. Tarafların oturdukları yerde açılması şartı yoktur.Çekişmeli boşanma davası, davacının oturduğu yerde, davalının oturduğu yerde ve tarafların son 6 aydır oturdukları yerde açılabilir. Başka bir yerde açılması halinde karşı tarafın itiraz etmesi mümkündür.
ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ SÜRESİAnlaşmalı boşanma davasında çocukla kişisel ilişki süresi mahkemenin kabul edeceği şekilde yazılmalıdır. Mahkemeler, çocukla kişisel ilişkiyi Yargıtay kararları çerçevesinde belirlemektedir, ancak protokol hazırlanırken çocuğun yaşı, tarafların yaşayacakları şehir gibi birçok durum gözetilmelidir.Çekişmeli boşanmada kişisel ilişki süresi ve şekli çocuğun yaşı, cinsiyeti, tarafların yaşadıkları şehir gibi kriterler dikkate alınarak mahkeme tarafından belirlenmektedir.

İkinci Adım: Boşanma Davası Başvurusunun Yapılması

Yukarıda saydığım duruma göre boşanma davasının anlaşmalı mı yoksa çekişmeli mi olacağına karar verdikten sonra, boşanma dava dilekçesi üç nüsha halinde hazırlanır. Bu nüshalardan biri davacıda kalır, ikincisi mahkemeye verilir, üçüncüsü ise karşı tarafa tebliğe çıkarılır.

Anlaşmalı boşanma için hazırlanacak dava dilekçesi, çekişmeli boşanma için hazırlanması gereken dava dilekçesinden çok daha kolaydır. Aşağıdaki bağlantıdan anlaşmalı boşanma için hazırladığım örnek bir dilekçeyi okuyabilir, bilgisayarınıza indirebilirsiniz:

Anlaşmalı Boşanma Örnek Dava Dilekçesi

Anlaşmalı boşanma davalarında mahkemeye başvururken bir de boşanma protokolünün hazırlanıp, imzalanıp mahkemeye sunulması gereklidir. Bu aslında uzmanlık konusudur, her davada olduğu gibi anlaşmalı boşanmada da gerek hazırlık gerekse yargılama safhasında sıkıntılar çıkabilir; bu problemlerin çözülebilmesi için işin detayını bilmek gerekir. Örneğin nafakaların ödenmesinde, eşlerden birinin mal kaçırdığının çok sonra anlaşılmasında, taraflardan birinin gizli ilişkisinin ortaya çıkmasında, çocukla kişisel ilişki sürelerinde dava aşamasında düşünülmeyen ya da akla gelmeyen sorunlar sonradan ortaya çıkabilir. Avukatınız tecrübesiyle bu sorunları en aza indirmek için size yol gösterecektir.

Yine de bir fikir vermesi açısından benim de şablon olarak kullandığım bir anlaşmalı boşanma protokolünün linkini aşağıya bırakıyorum. Bu protokolü okuyabilir ya da bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği 

Çekişmeli boşanma davalarında ise dava dilekçesinin mahkemeye sunulmasından sonra, karşı tarafa tebliği beklenir. Karşı taraf (davalı) 2 haftalık süre içinde bu dava dilekçesine cevaplarını hazırlayarak verir.

Cevap Dilekçesinin verilmesinden sonra davacının bu cevap dilekçesine karşı bir Cevaba Cevap Dilekçesi verme ve davalının da Cevaba Cevaba Cevap Dilekçesi sunma hakkı bulunmaktadır. Hukukta bu iki dilekçeye replik ve düplik dilekçeleri adı verilir.

Davanın açılması ile mahkeme, taraflara, dosyanın mahkemenin esas defterine kaydedildiğine ve ilk olarak yapmaları gereken talimatları içeren bir yazı gönderir. Bu yazıya tensip zaptı adı verilir.

Çekişmeli boşanma davasında taraflar, delillerini, tanıklarını delil dilekçesi ile mahkemeye sunarlar. Ancak anlaşmalı boşanmada tarafların ayrıca bir delil sunmasına gerek yoktur.

Üçüncü Adım: Duruşmaya Girilmesi

Anlaşmalı boşanmada, tarafların mutlaka mahkemeye gelip hakim önüne çıkmaları ve hiçbir baskı altında kalmadan, tehdit, hata, hile olmadan boşanmak istediklerine dair iradelerini belirtmeleri gerekir.

Çekişmeli boşanmada ise böyle bir zorunluluk yoktur. Tarafların avukatlarının bulunması halinde avukatlar davayı, taraflar adına takip edecektir.

Boşanma davalarında, taraflar hakim karşısına çıktıklarında davacı olan taraf (kadın ya da erkek değil davayı açan taraf) hakimin sağ kolunun tarafında durur. Davalı taraf ise hakimin sol kolu tarafına geçer. Tarafların varsa avukatları da hemen yanlarında yer alır.

Boşanma davası nasıl açılır? Anlaşmalı boşanma davaları genellikle, ilk duruşmada tarafların beyanlarının alınması ile sona erer; çok nadiren ikinci bir celseye ertelendiğine tanık oluruz. Tarafların anlaştıkları kimi konularda hazırladıkları protokolün mahkemece kabul edilmemesi halinde, taraflara protokolü yeniden düzenlemeleri ya da duruşmada ortaya çıkan anlaşmazlıkların giderilmesi için süre verilerek duruşma ertelenir.

Boşanma davası nasıl açılır? Çekişmeli boşanma davasında ise, ilk duruşma ön inceleme duruşmasıdır. Ön inceleme duruşmasında tarafların dilekçeleri ve talepleri özetlenir; eksik delillerinin sunulması istenir ve varsa tanıklarının, getirtilecek delillerinin ilgili yerlerden getirtilmesi için müzekkere yazılmasına karar verilerek tahkikat aşamasına geçilir. Tahkikat aşaması delillerin toplandığı aşamadır.

Tanıkların dinlenilmesinin ve delillerin toplanmasının tamamlanmasından sonra sözlü yargılamaya geçilir; sözlü yargılama yerine taraflar esas hakkında beyanlarını bir dilekçe ile mahkemeye sunabilirler. Bu son duruşma ile mahkeme boşanmaya ilişkin talepler hakkındaki kararını açıklar. Bu, duruşmada açıklanan karara kısa karar adı verilir.

Dördüncü Adım: Gerekçeli Kararın Yazılması

Duruşmada verilen kısa kararın ardından mahkeme, gerekçeli bir karar hazırlar; bu kararın hazırlanması ortalama 30 günlük bir süre alabilir.

Gerekçeli kararın taraflara tebliğinden sonra taraflar kararın incelenmesi için 2 haftalık sürede istinaf yoluna başvurabilirler ya da kararın kesinleşmesini talep edebilirler. Kesinleşme halinde boşanma gerçekleşmiş olur, istinaf yoluna başvurulması halinde boşanma henüz gerçekleşmiş sayılmaz; taraflar bu süre içinde birbirlerinin eşi sayılmaya devam ederler. Halen birbirlerine karşı sadakat yükümleri vardır; ancak boşanma davasının açılmasıyla malvarlığı ayrılmış olur; boşanma davasının açılmasından sonra edindikleri mallara eşler ortak olmazlar.

Taraflar avukata noterden düzenleme yolu ile verecekleri bir vekaletname ile yetki verirler. Noterler bu işlem için 175,00 TL ücret almaktadır. Bu işlemin e-devlet üzerinden yapılabilmesininin mümkün olduğunu düşünüyorum. Siz de aynı düşüncedeyseniz şu tweet’imi RT yaparak fikrimizin yayılmasına destek olabilirsiniz:

Tarafların bu aşamaları avukat aracılığıyla takip etmiş olmaları halinde kendilerine tebligat yapılmaz, yetkilendirdikleri avukatlarına tebligat yapılır. Taraflar bu süreci Vatandaş Portal adresinden çok rahatlıkla takip edebilmektedirler. Boşanma davasının açılması, takip edilmesi konusunda ofisimize ulaşabilirsiniz.


açılır, anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır ankara, anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır, avukatsız anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır 2023, avukatsız çekişmeli boşanma davası nasıl açılır, aile mahkemesine boşanma davası nasıl açılır, aldatma boşanma davası nasıl açılır, adli yardım talepli boşanma davası nasıl açılır, boşanma davası nasıl açılır nereye başvurulur, başka şehirden boşanma davası nasıl açılır, bireysel boşanma davası nasıl açılır,  boşanma davası nasıl açılır bilgi, cezaevinden boşanma davası nasıl açılır, çekişmesiz boşanma davası nasıl açılır, çağlayan adliyede boşanma davası nasıl açılır, boşanma davası nasıl açılır e devletten, boşanma davasında tazminat davası nasıl açılır,  boşanma davası karşı dava nasıl açılır, boşanma davası dava nasıl açılır, boşanma davası nasıl açılır e devlet, en kolay boşanma davası nasıl açılır, en erken boşanma davası nasıl açılır, e devlet üzerinden boşanma davası nasıl açılır, en hızlı boşanma davası nasıl açılır, boşanma davası nasıl açılır ekşi, boşanma davası nasıl açılır forum, farklı illerde boşanma davası nasıl açılır, adliyede gidip boşanma davası nasıl açılır, boşanma davası nasıl açabilirim, boşanma davası nasıl açılır, ücretsiz hızlı boşanma davası nasıl açılır, nasıl boşanma davası açılır, ilk boşanma davası nasıl açılır, boşanma davası nasıl açılır kadınlar kulübü, karşı boşanma davası nasıl açılır, kadın boşanma davası nasıl açılır, boşanma davası nasıl açılır, anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır, e devletten boşanma davası nasıl açılır, avukatsız boşanma davası nasıl açılır, çekişmeli boşanma davası nasıl açılır, ücretsiz boşanma davası nasıl açılır, tek taraflı boşanma davası nasıl açılır, avukatsız anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır, uyap boşanma davası nasıl açılır, internetten boşanma davası nasıl açılır, boşanma davası nasıl açılır,  avukatsız boşanma davası nasıl 

 

 

12 thoughts on “Boşanma Davası Nasıl Açılır?”

 1. Melek Çogalan

  İki çocuğum var eşim sürekli küfür hakaret ve şiddet uygulayan bir adam daha once hic karakolluk olmadik ama eşiğinden döndük polis memurunun iyi niyetinden ikna etti beni ve şikayetçi olmadım defalarca vucudumda morluklar parmaklarimda doku zedelenmesi oldu en son iki gün önce dar edildi hem kendime hemde aileme hakaret ve küfür etti çocuklarında bu durumdan dolayi etkileniyor cocuklarimi ona vermek istemiyorum sürekli tehdit ettigi için çocukları kacirmasi muhtemel ne yapabilirim nasıldır yol izlemeliyim

 2. Melek Çogalan

  İki çocuğum var eşim sürekli küfür hakaret ve şiddet uygulayan bir adam daha once hic karakolluk olmadik ama eşiğinden döndük polis memurunun iyi niyetinden ikna etti beni ve şikayetçi olmadım defalarca vucudumda morluklar parmaklarimda doku zedelenmesi oldu en son iki gün önce dar edildi hem kendime hemde aileme hakaret ve küfür etti çocuklarında bu durumdan dolayi etkileniyor cocuklarimi ona vermek istemiyorum sürekli tehdit ettigi için çocukları kacirmasi muhtemel ne yapabilirim nasıldır yol izlemeliyim

 3. selamünaleyküm nasılsınız eşim ayrılmak istedigi için ayrılmak istiyorum dava acmış avukat tutmuş avukata yetki verecekmiş bir ev var onun üstüne fakat ev biz evliyken benim ailem bana verdi bende eşime verdim birde kredi kullanılarak alınan bir başka ev 17 ay ödedim yeni 120 aylıgına cektim ödemekde cok zorlanıyorum cocuklar bende kalmak istiyor oglum 12 bitti kızım 10 bitti yaşında 13 yıllık evliyiz şuan aynı evde kalıyoruz konu zina kendi agzıyla aldatdıgını söyledi cocuklar eşime ev vermemi istemiyor bende eger tl dökümü cıkarsa ve aldattıgını ses kaydına kendi agzından cekersem ve cocuklarda bazı konularda bu konuyla ilgili şahitlik yapmak isterler ben hiçbir hak vermeden maddi manevi tazminat alıp yollarımı ayırabilirmiyim ..sormak istediginiz birşeyler varmı teşekkür eder sevgiler sunarım

 4. Geri bildirim: Kişisel Eşya Alacağı Davası Ne Zaman Açılabilir? | GİRGİN & GİRGİN AVUKATLIK BÜROSU

 5. Yasin bey,
  3 aylık evli olmama rağmen 2 gün önce eşimin bana saldırması ve dövmesiyle polislerin gelip beni kurtarmasıyla 4320 ailenin korunması kanunu çerçevesinde eşimden şikayetçi oldum. Yaşadığım o anı unutamıyor ve eşimden boşanmak istiyorum,çünkü tekrar kendisiyle aynı evde yaşamaktan korkuyorum,evlenmemizden önce bana ağzıma içki sürmem dediği halde bu olayı kendisi alkollüyken(183 promil alkol) yaşadım.
  Kendisinden boşanmak için hangi yolu izlemeliyim, çalışıyorum ama işimden aldığım parayla avukat tutabilmem pek mümkün görünmüyor (avukatlık ücretlerini internette gördüğüm zaman),sizden bu konuda yardım istiyorum.

 6. Geri bildirim: Boşanma Avukatı Ankara Avukat Yasin Girgin » Yardım Nafakası Nedir?

 7. Geri bildirim: Boşanma Avukatı Ankara Avukat Yasin Girgin » Velayet Nedir?

 8. Geri bildirim: Boşanma Avukatı Ankara Avukat Yasin Girgin » Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi

 9. slm abim eşi tarafından boşanma davası açtı dava sürdü nafaka istedi mahkeme abimden mal varlığı olmadını birşey taleb edemeceni eşine söyledi alamazsın dedi eşi imza atmadı atsa dava bitecekti temmiz gitmesini istedi nezaman karar döner buişin sonu ne olur abim davanın hemen bitmesini istiyor bana cv söylerseniz şimdiden tşk ederim

 10. bosanma davası sonucu reddedıldı ama temmız yolu acık.yargıtaydan sonucun gec cıkacagını dusunuyoruz yenıden bır dava acma hakkımız bulunmaktamıdır.cevaplandırırsanız sevınıcem.tesekkur ederım.

Yorum bırakın

' ANKARA BOŞANMA AVUKATI' ' BOŞANMA AVUKATI ANKARA' ' EN İYİ BOŞANMA AVUKATI ANKARA'0 533 483 9313