Boşanma davasını kim açmalı

BOŞANMA DAVASINI KİM AÇMALI?

boşanma davasını kim açarsa avantajlı olur, boşanma davasını kadın açarsa ne olur, boşanma davasını ilk kim açmalıdır, boşanma davasını hangi tarafın açtığı önemli midir, boşanma davasını önce kim açmalıdır.

Bana gelen sorulardan önemli bir kısmında aşağıdakine benzer ifadelerle karşılaşıyorum:

“Eşimle uzun süredir şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşıyoruz. Boşanmaya karar verdik ancak henüz ikimiz de davayı açmadık. Boşanma davalarında davayı ilk açan kişinin daha avantajlı olduğu doğru mu?”

Boşanma davasını kimin açtığının önemli olup olmadığı sorusunun cevabı, açılacak olan davanın türüne göre değişiklik gösterir. Bilindiği üzere, iki türlü boşanma davası açılabilmektedir. Bunlardan birincisi olan anlaşmalı boşanma davası, ikinci tür ise çekişmeli boşanma davasıdır.

Anlaşmalı boşanma davasını hangi tarafın açtığı önemli değildir, bu davayı kadın ya da erkek açabileceği gibi, uygulamada hiç görülmemekle birlikte, iki tarafın birlikte açması da mümkündür.

Ancak çekişmeli boşanma davası açılacaksa işler değişir:

Türk Hukuk Sistemi’nde boşanma, kusur esasına göre düzenlenmiştir. Buna göre eşlerden biri tarafından açılan davada boşanma kararı verilebilmesi için karşı tarafın az da olsa bir kusurunun bulunması ve bu kusur nedeniyle ortak hayatın sürdüremeyecek hale geldiğinin ispat edilmesi gerekir. Boşanma davasını açan taraf dava dilekçesi adı verilen dilekçe ile karşı tarafın kusurlarını ortaya koyar; delilleri ile de bu iddialarının gerçekliğini ispat etmeye çalışır. Karşı taraf ise cevap dilekçesi ile bu iddialara karşı kendisini savunur ve anlatılan olayları kendi bakış açısından mahkemeye sunar. Karşı taraf da eğer boşanma arzusunda ise kendi iddialarını ortaya koyarak bir karşı boşanma davası açabilir. Tüm sistem, iddia edenin iddiasını ispat etmesi üzerine kurulmuştur.

Yukarıdaki nedenlerle boşanma davasının, boşanmak isteyen taraf tarafından açılması gereklidir.

Boşanma sebepleri bulunmasına karşın bu davanın zamanında açılmamış olması halinde, daha sonra çok geç açılacak bir boşanma davası af nedeniyle reddedilebilir. Yine bazı nedenlere dayalı olarak açılacak boşanma davaları süreye bağlanmıştır. Bu sürelerin geçirilmesinden sonra açılacak olan boşanma davaları da reddedilme tehlikesi ile karşı karşıya kalacaktır.

Boşanma davasının açılmaması halinde, ihtiyaç halindeki tarafa, tedbir nafakası da bağlanamayacaktır, bu durumda mağduriyet de söz konusu olabilecektir.

Diğer yandan boşanma davası açılmadıkça eşlerin birlikte yaşamaları gerekmektedir. Boşanma davası açmaksızın, evin terk edilmesi halinde, terk eden eşin kusurlu sayılması da söz konusu olabilmektedir.

Kısaca özetlemek gerekirse, boşanma davasını kimin açmalı sorusu önemli bir sorudur, ne zaman açıldığı, hangi sebeplerle önemlidir. Boşanma davası açılmasında geç kalınması halinde zamanında açmama nedeniyle mağduriyetler doğabilmektedir.

' ANKARA BOŞANMA AVUKATI' ' BOŞANMA AVUKATI ANKARA' ' EN İYİ BOŞANMA AVUKATI ANKARA'