Boşanma Dilekçesi Örneği 2024

Boşanma davasının başlangıcı, boşanma dilekçesidir. Boşanma davası için hazırlanan dilekçe, ya anlaşmalı boşanma dilekçesi ya da çekişmeli boşanma dilekçesi olarak kaleme alınır. Boşanma davası dilekçesinin anlaşmalı mı, çekişmeli mi olacağı, eşlerin boşanma konusundaki anlaşma veya anlaşmazlıklarına bağlı olarak belirlenir.

Anlaşmalı boşanma dilekçesi nasıl yazılır?

Anlaşmalı boşanma davasına geçilebilmesi için, evlilik en az bir yıl boyunca sürmüş olmalıdır. Bu koşul, tarafların birbirlerini yeterince tanımadan hızlı bir boşanmanın önüne geçilmesini amaçlar. Temelde, aile birliğinin korunması esastır.

Evliliğin bir yılını tamamladıktan sonra, eşlerin ortak bir kararla veya bir eşin açtığı boşanma davasının diğer eş tarafından kabul edilmesi durumunda, dava anlaşmalı boşanma şeklinde ilerler.

Anlaşmalı boşanma protokolü, 3 nüsha olarak düzenlenmelidir. Nüshalardan biri her eşte kalırken, diğeri mahkemeye sunulur. Protokol ile birlikte anlaşmalı boşanma davası dilekçesi hazırlanır ve bu dilekçeden en az bir eş tarafından imzalanması gerekmektedir. En az 2 örneği bulunan dilekçe, UYAP üzerinden tarama şeklinde dava dosyası oluşturulan adliyelerde tek nüsha olarak yeterli olabilir. Boşanma davasının ekindeki anlaşmalı boşanma protokolünde, her iki eşin ıslak imzası yer almalıdır.

Anlaşmalı boşanma davası dilekçesinde, eşler arasında anlaşmaya varılan konulara dair detaylar önemli bir yer tutar. Bu konular arasında nafaka, ödenecek maddi ve manevi tazminat ile varsa çocuğun velayeti gibi hususlar bulunur. Anlaşmalı boşanma davası açılırken, bu dilekçenin yanı sıra eşlerin imzaladığı bir anlaşmalı boşanma protokolü de dosyalanmalıdır.

Anlaşmalı boşanma protokolü, eşlerin anlaştığı ve yazılı olarak belirttiği konuları içerir. Özellikle nafaka, tazminat ve çocuğun velayeti gibi meselelere dair detayları içeren bu protokol, boşanma sürecini daha düzenli ve sorunsuz hale getirir. Protokol, her iki eş tarafından imzalanmalı ve dava dosyasına eklenmelidir.

Anlaşmalı Boşanma dilekçesi örneği ile ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak için, ilgili makalemizi inceleyebilirsiniz.

Ancak, eşler arasında boşanmanın hukuki sonuçları konusunda anlaşma sağlanamazsa veya bir eş boşanmak istediğinde diğer eş buna karşı çıkarsa, çekişmeli boşanma durumu ortaya çıkar.

boşanma dilekçesi nasıl yazılır
boşanma dilekçesi nasıl yazılır

Çekişmeli boşanma dilekçesi nasıl yazılır?

Çekişmeli boşanma davası, tek taraflı olarak açılır; davacı eş, boşanma davasını başlatmak için yazılı dilekçesini yetkili Aile Mahkemesine sunar.

Boşanma davası dilekçesi, eşlerin mahkemeye sunduğu resmi bir yazılı belgedir. Bu dilekçede tarafların bilgileri, iddia ve delilleri, bir eşin diğerinden talepleri ve daha birçok konu detaylı bir şekilde yer alır. Boşanma dilekçesi, Aile Mahkemesine sunulmasıyla birlikte boşanma davası resmi olarak açılmış olur.

Boşanma sürecine başlamak istiyorsanız ve bu konuda nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız, “Boşanma Davası Nasıl Açılır?” başlıklı makalemizi incelemenizi öneririz. Ayrıca, boşanma avukatı ücretleri ve boşanma davası açma maliyetleri hakkında daha fazla bilgi almak için ilgili bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.

Çekişmeli boşanma dilekçesi, boşanmaya sebep olan vakıalara ve davadaki taleplere özgü olarak şekillenir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na (HMK) göre, boşanma dava dilekçesi içerisinde her vakıanın boşanmaya etkisi, vakıaların ispatı için kullanılacak deliller, diğer eşten talep edilen hususlar gibi konulara dair açık ve net ifadeler bulunmalıdır.

Bu dilekçe, çekişmeli bir boşanma davasının başlangıcıdır ve mahkemeye sunulan resmi bir belgedir. Dilekçede yer alan detaylı bilgiler, mahkemenin dava sürecini daha iyi anlamasına ve adil bir karar vermesine yardımcı olur. Çekişmeli boşanma dilekçesi, HMK’nın belirttiği şartlara uygun olarak hazırlanmalıdır.

Çekişmeli boşanma davası dilekçeleri genellikle olayların karmaşıklığı ve taraflar arasındaki çeşitli anlaşmazlıklar nedeniyle farklılık gösterir. Her boşanma olayı kendine özgüdür ve bu nedenle matbu bir çekişmeli boşanma dilekçesi oluşturmak genellikle hukuken uygun değildir. Çünkü davaya konu olan olaylar, deliller ve talepler davanın özelliğine göre şekillenir.

Çekişmeli boşanma davaları genel olarak şiddetli geçimsizlik nedeniyle açılır, ancak özel sebepli davalar da sıkça görülebilir. Özel sebeplerle ikame edilen boşanma davalarının daha sıkı şekil kuralları ve ispata tabi olması, bu tür davaların daha özenli bir şekilde hazırlanmasını gerektirir.

çekişmeli-boşanma-dilekçesi-nasıl-yazılır
çekişmeli-boşanma-dilekçesi-nasıl-yazılır

Boşanma dilekçesini kim hazırlar?

Anlaşmalı boşanma dilekçesi, bir avukat tarafından yazılabileceği gibi boşanma davasını açmak isteyen eş tarafından da yazılabilir. Boşanma dilekçesinin avukat tarafından yazılma zorunluluğu bulunmamakla birlikte, boşanma avukatı tutmanın eşin lehine olduğu ifade edilebilir. Özellikle anlaşmalı boşanma dilekçesi ve buna eklenmesi gereken anlaşmalı boşanma protokolü önemlidir; çünkü bu protokolde yazılmayan veya eksik yazılan bir husus, boşanma sonrasında eşlerin tekrar birbirine karşı dava açmasına neden olabilir. Hatta, mahkeme kararı kapsamına alınmayan protokol maddelerinin düzeltilmemesi durumunda hukuki komplikasyonlar ortaya çıkabilir.

Boşanma dilekçesinde hangi bilgiler bulunmalıdır?

HMK m. 119 kapsamında, boşanma dilekçesi içerisinde aşağıdaki hususlar özetle bulunmak zorundadır:

 1. Mahkemenin adı.
 2. Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri.
 3. Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası.
 4. Varsa, davacı avukatının adı, soyadı ve adresi.
 5. Davanın konusu ve/veya dava değeri.
 6. Davacının iddiasının dayanağı olan tüm vakıa ve olayların açık ve net özetleri.
 7. İddia edilen her bir vakıanın hangi deliller ile ispat edileceği.
 8. Dayanılan hukuki sebepler.
 9. Açık bir şekilde davadaki talepler.
 10. İmza.
  Bu unsurlar, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 119. maddesi çerçevesinde boşanma dilekçesinde yer alması gereken temel bilgileri içermektedir.

Boşanma dilekçesi hazırlanırken izlenecek adımlar nelerdir?

Boşanma dilekçesi mahkemeye sunulurken aşağıdaki adımları takip etmek genellikle gereklidir:

 1. Dilekçenin Hazırlanması:
  • Boşanma dilekçesi, belirtilen bilgileri içermeli ve gerekli başlıklara uygun olarak düzenlenmelidir. Avukat yardımı alınması önerilir.
 2. Eklerin Hazırlanması:
  • Deliller, tanık ifadeleri, uzman raporları gibi ekler dilekçeye eklenir.
 3. Yetkili Mahkemenin Belirlenmesi:
  • Medeni Kanun m. 168’e göre, boşanma davasında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya boşanma davasının açılmasından önce son altı aydır birlikte yaşadıkları yer mahkemesidir.
 4. Dilekçenin Yetkili Mahkemeye Sunulması:
  • Dilekçe, yetkili Aile Mahkemesinin bulunduğu adliyedeki tevzi bürosuna sunulur. Anlaşmalı boşanmalarda eşler diledikleri herhangi bir Aile Mahkemesinde davayı açabilirler.
 5. Harç ve Giderlerin Ödenmesi:
  • Mahkemeye sunulan dilekçe ile birlikte belirlenen harç ve giderlerin vezneye yatırılması gerekir.
 6. Davanın İkame Edilmesi:
  • Harç ve giderler ödendikten sonra, dilekçe mahkeme tarafından kabul edilir ve dava resmen ikame edilmiş olur.
 7. Davaya İlgili Tarafların Tebligatı:
  • Mahkeme, dava açıldıktan sonra ilgili taraflara tebligat yapar ve duruşma tarihi belirlenir.

Bu adımlar, boşanma dilekçesini mahkemeye sunma sürecini genel hatlarıyla özetlemektedir. Ancak hukuki süreçler karmaşık olabilir ve profesyonel yardım almak bu noktada önemlidir.

Boşanma dilekçesi ücreti 2024 yılında ne kadar oldu?

2024 yılı itibarıyla belirtilen ücret bilgileri, genel bir bilgi sağlamak amacıyla sunulmuştur ve zaman içinde değişebilir. Avukatlık ücretleri, birçok faktöre bağlı olarak değişkenlik gösterebilir, bu nedenle kesin ücretler avukat ile görüşülerek belirlenmelidir.

Özellikle büyük şehirlerdeki avukatlık ücretleri genellikle daha yüksek olabilir. Ankara Barosu’nun 2024 Ücret Tarifesi de buna örnektir. Her avukatın ücretlendirmesi kendi belirlediği kriterlere göre değişebilir.

Adli Yardım talebi, maddi durumu zayıf kişilere hukuki yardım sağlamak amacıyla sunulan bir imkandır. Adli Yardım talebinde bulunan kişilere, belirli bir maddi sınıra göre ücretsiz avukat temini sağlanabilir. Ancak bu durum, kişinin maddi durumunu değerlendiren bir süreci içerir ve başvuru yapan kişinin durumuna bağlı olarak değişebilir.

Boşanma dilekçesi hazırlatmak isteyen kişiler, yerel Baro’ya başvurarak Adli Yardım imkanlarını değerlendirebilir ve durumlarına uygun bir çözüm bulabilirler.

boşanma dilekçesi ücreti
boşanma dilekçesi ücreti

Sıkça Sorulan Sorular

Boşanma dilekçesi

Boşanma başvurusu, evlilik birliğinin sona ermesini talep eden tarafların mahkemeye sunduğu yazılı bir belgedir. Bu belgede, tarafların kişisel bilgileri, iddiaları, delilleri ve eşin diğer eşten talepleri gibi birçok detay yer alır. Boşanma başvurusuna karşı taraf, genellikle bir cevap dilekçesi sunar.

Boşanma davası dilekçe ücreti 2024 ne kadar?

2024 yılı için avukatlık ücretleri ve tarifeleri değişebilir. Ancak, verdiğiniz bilgiler doğrultusunda 2024 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne göre herhangi bir dilekçe yazım ücretinin en az 3.600 TL + KDV olduğunu belirtiyorsunuz. Bu ücret, genel bir ücret tarifesi olup, boşanma davası için dilekçe yazımı gibi hizmetler için ödenecek asgari ücreti temsil eder.

Ancak, her avukat kendi ücret politikasını belirleyebilir ve mesai, dosyanın karmaşıklığı, yerel piyasa koşulları gibi faktörlere bağlı olarak ücretler değişebilir. Bu nedenle, özel bir durumda net bir ücret öğrenmek için doğrudan bir avukatla iletişime geçmek en doğrusudur.

Tek taraflı boşanma dilekçesi nasıl yazılır?

Tek taraflı boşanma dilekçesi, çekişmeli boşanma sürecinde kullanılır ve bir eşin mahkemeye başvurarak evlilik birliğini sona erdirmek istediğini beyan ettiği bir belgedir.

Boşanma davası dilekçesi elle yazılır mı?

Boşanma davası dilekçesi ister bilgisayarda, ister elle yazılır. El yazısı ile hazırlanması halinde okunaksız olursa mahkemenin dilekçeyi değerlendirmesi güçleşir. Ayrıca bilgisayar (daktilo) çıktısı şeklinde sunulan dilekçe daha özenli görüneceğinden mahkeme üzerinde iyi bir intiba oluşturacaktır.

Avukatsız boşanma dilekçesi yazılır mı?

Avukatsız boşanma dilekçesi yazmak mümkündür ancak Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun öngördüğü şartlara uygun olmalıdır. Aksi takdirde hak kaybına neden olabilir. Avukatsız yazılan dilekçelerde dava şartlarına ve delil sunumuna dikkat edilmelidir.

Boşanma dilekçesi nasıl verilir?

Boşanma davası dilekçesi imzalanarak adliyelerdeki aile mahkemesi ön bürosuna bizzat teslim edilebilir veya avukat aracılığıyla mahkemeye sunulabilir.

Boşanma dilekçesi verdikten kaç gün sonra mahkeme olur?

Boşanma dilekçesinin mahkemeye verilmesini takiben dilekçenin diğer tarafa tebliği genellikle 10-12 gün sürer. Karşılıklı dilekçelerin verilmesi işlemi tamamlandıktan sonra mahkeme duruşma günü belirler, bu duruşma genellikle boşanma dilekçesinin verilmesinden 4-5 ay kadar sonra gerçekleşir.

1 thought on “Boşanma Dilekçesi Örneği 2024”

 1. Geri bildirim: Boşanma Dilekçesi Örneği | Avukat Yasin GİRGİN | AVUKAT YASİN GİRGİN

Yorum bırakın

0 533 483 9313