Boşanma Tazminatı

Avukat Yasin GİRGİN
Takip edin
  • Eşin maddi desteğini yitirmek maddi tazminat gerektirir

“… eş, en azından diğerinin maddi desteğini yitirmiştir”

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2019/15 Karar Numarası: 2019/8487 Karar Tarihi: 10.09.2019

  • Tazminat belirlenirken MK 4 (hakkaniyet ilkesi) ve BK 50-51 uygulanır

“Türk Medeni Kanunu’nun 4. maddesindeki hakkaniyet ilkesi ile Türk Borçlar Kanunu’nun 50. ve 51. maddeleri nazara alınarak daha uygun miktarda maddi tazminata (TMK M.174/1) hükmedilmesi gerekirken”

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2019/1501 Karar Numarası: 2019/8401 Karar Tarihi: 09.09.2019

  • Manevi tazminatın belirlenmesinde ilkeler

“Tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumlarına, paranın alım gücüne, kişilik haklarına, özellikle aile bütünlüğüne yapılan saldırının ağırlığına, manevi tazminat isteyenin boşanmaya yol açan olaylarda ağır ya da eşit kusurlu olmadığı anlaşılmasına nazaran davacı kadın yararına hükmolunan manevi tazminat azdır. Türk Medeni Kanunu’nun 4. maddun 50. ve 51. maddeleri nazara alınarak daha uygun miktarda manevi tazminat (TMK m. 174/2) takdiri gerekirken”

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2019/1501 Karar Numarası: 2019/8401 Karar Tarihi: 09.09.2019

  • Tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumlarına, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur derecelerine, paranın alım gücüne, ihlal edilen mevcut ve beklenen menfaatlerin kapsamına nazaran … manevi tazminat azdır.

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2018/2812 Karar Numarası: 2019/5551 Karar Tarihi: 07.05.2019

“Tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumlarına, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur derecelerine, paranın alım gücüne, ihlal edilen mevcut ve beklenen menfaatlerin kapsamına nazaran …maddi tazminat azdır”

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2017/5866 Karar Numarası: 2019/5139 Karar Tarihi: 30.04.2019

  • Eşit kusurlu eş yararına maddi ve manevi tazminata (TMK m. 174/1-2) hükmedilemez.

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2019/1040 Karar Numarası: 2019/7984 Karar Tarihi: 02.07.2019

  • Manevi tazminat verilmesinin amacı

Boşanmada manevi tazminatın amacı, boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan tarafın, bozulan ruhsal dengesini telafi etmek, manevi değerlerindeki eksilmeyi karşılamaktır. Onun için, kişilik haklarını ihlal eden fiille, tazminat miktarı arasında makul bir oranın bulunması gerekir. Bir tarafın zenginleşmesine yol açacak sonuçlar doğurur miktarda manevi tazminat takdiri, müesseseyi amacından saptırır. Hakim, tazminat miktarını saptarken, bir yandan kişilik hakları zedelenen tarafın, ekonomik ve sosyal durumunu ve boşanmada kusuru bulunup bulunmadığını ve varsa kusur derecesini, fiilin ağırlığını; öbür yandan da, kişilik haklarına saldırıda bulunanın kusur derecesini, ekonomik ve sosyal durumunu göz önünde bulundurmak zorundadır.

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2018/6162 Karar Numarası: 2019/6217 Karar Tarihi: 16.05.2019

2 thoughts on “Boşanma Tazminatı”

  1. evlendikten sonra asla aynı konutta ikamet edilmemişse bu evlilik geçerli midir. ben 2015 yılında bir arkadaşım (kadın) iş yerinden tazminat alabilsin diye onunla evlilik yaptım. evlenmemizde kendi aramızda verdiğimiz tek ‘sözlü’ şart ise 1 yıl sonra “anlaşmalı boşanmak” idi. ancak o bir yıl içerisinde ben maddi olarak ciddi sıkıntılar yaşadım ve masrafları karşılayamadığım için boşanamadım. hasbelkader amerikaya yerleştim. şimdi anlaşmalı boşanma davası açmama rağmen karşı taraf boşanmayı kabul etmiyor ve tazminat talebinde bulunuyor. aynı konutta asla ikamet etmemişsek yine de tazminat ödemek zorunda kalırmıyım. 4 yıldır başka bir ülkede yaşıyorum. burada çocuğum da oldu.

  2. Halime türk

    Aldatma sebebi ile boşanıldığında tazminat alabiliyor muyuz.bir de aldatmayı instegramdaki konuşmalar ve resimler ile ispat olur mu.yani bunlar delil sayılır mı

Yorumlar kapalı.

' ANKARA BOŞANMA AVUKATI' ' BOŞANMA AVUKATI ANKARA' ' EN İYİ BOŞANMA AVUKATI ANKARA'0 533 483 9313