Boşanmada Bankadaki Para

Takip edin

Boşanmada Banka Hesaplarındaki Paraların Paylaşımı Nasıl Olur?

banka kredisi boşanma, boşanma banka hesabı, boşanma banka hesapları, boşanma banka para, boşanma davası banka hesabı, boşanma davası banka hesabı tedbir, boşanma davasında banka hesabına tedbir, boşanma davasında banka hesapları, boşanma davasında banka kredili ev durumu, boşanma durumunda banka hesapları, boşanmada banka borcu, boşanmada banka hesabı, boşanmada banka hesabına tedbir, boşanmada banka hesapları, şahsi banka hesabı boşanma

boşanmada bankadaki paraların paylaşılması
boşanmada bankadaki paraların paylaşılması

Boşanmada Bankadaki Parada Diğer Eşin Hakkı

Evlilik içinde 01.01.2002 tarihi sonrası eşlerden biri adına edinilen mal varlığı üzerinde diğer eşin Yasa’dan kaynaklanan artık değerin yarısı oranında katılma alacağı isteme imkanı bulunmaktadır ( TMK’nın 231, 236/1. m. ).

TMK’nın 222. maddesi gereğince, belirli bir malın eşlerden birine ait olduğunu iddia eden kimse iddiasını ispat etmekle yükümlüdür. Bir eşin bütün mallarının aksi ispat edilinceye kadar edinilmiş mal olarak kabul edilmesi gerekir.

Çalışmayan Eşin Bankadaki Paralarda Hakkı Var mı

Katılma alacağı bakımından talepte bulunan eşin çalışıp çalışmaması veya herhangi bir katkıda bulunup bulunmamasının bir önemi de yoktur. Katılma alacağı Yasa’dan kaynaklanmaktadır.

Eşlerin hakkı nasıl hesaplanır?

Bu tür davalarda, eklenecek değerlerden ( TMK. m. 229 ) ve denkleştirmeden ( TMK. m. 230 ) elde edilen miktarlar da dahil olmak üzere edinilmiş malın ( TMK. m. 219 ) toplam değerinden mala ilişkin borçlar çıkarıldıktan sonra kalan artık değerin ( TMK. m. 231 ) yarısı üzerinden ( TMK. m. 236/1 ) tarafların kazanılmış hakları da dikkate alınarak katılma alacağının hesaplanması gerekir.

0533 483 9313