Boşanma ve Tazminat Hakkı

Av.Yasin GİRGİN
Takip edin

Boşanma Maddi ve Manevi Tazminat

Boşanmada Maddi Tazminat:

Boşanma davalarında kanunun tanımına göre, mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz ya da daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir miktarda maddi tazminat isteyebilir. ( 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu madde 174/1)

Boşanmada Manevi Tazminat:

 

Boşanma davalarında, boşanmaya sebep olan olaylar nedeniyle kişilik hakları saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan taraftan manevi tazminat olarak uygun bir miktarda para ödemesini de isteyebilir. (4721 sayılı Türk Medeni Kanunu madde 174/2)

Boşanmada Maddi ve Manevi Tazminat İstemenin Şartları:

Boşanmada maddi tazminat istemenin şartları

Boşanmada maddi tazminat istenebilmesi için, maddi tazminat isteyen eşin, diğer eşten daha az kusurlu olması gerekir.

Bunun yanında diğer eşin, kusurlu olması da gerekir.  Yani aleyhine boşanma davası açılan eşin bir kusuru yoksa maddi tazminat ödemeye mahkum edilmez. Örnek olarak, evlilik birliğinin devamı eşler açısından mümkün olamayacak derecede sarsılmış olabilir. Bu durumda da boşanmaya karar verilebilir, ancak iki tarafa da maddi tazminat verilmeyebilir.

Yine, davacı eşin kusuru, davalı eşin kusurundan daha fazlaysa, bu durumda da maddi tazminat alamaz.

Boşanmada Manevi Tazminat İstemenin Şartları

Boşanma davasında manevi tazminat istenilmesi için de:

 • Davalı tarafın kusurlu olması,
 • Tazminat isteyen tarafın kişilik haklarının boşanmaya neden olan olaylar nedeniyle zedelenmiş olması şartlarına bağlıdır.

Kişilik haklarının zedelenmiş olması, boşanmaya sebep olan olayların ağırlığına, talepte bulunan tarafın duyduğu üzüntüye göre belirlenir.

Boşanmada Maddi ve Manevi Tazminat Miktarı Nasıl Belirlenir?

 

Medeni Kanun’un maddi tazminatı anlatırken kullandığı “mevcut menfaat” kavramı ile eğer boşanma gerçekleşmemiş olsaydı kusursuz ya da daha az kusurlu olan eşin evlilik birliğinden sağlamaya devam edeceği yararlar işaret edilmektedir.

Boşanma nedeniyle bir işletmenin tasfiye edilmesi, ya da sermayenin geri verilmesi gibi durumlar örnek olarak verilmektedir.

Evlenme sırasında yapılan masraflar, verilen hediyeler bu maddi tazminat kapsamına girmez, bu türlü alacaklar için aile mahkemesinde değil genel mahkemelerde dava açılabilir.

“Beklenen menfaat” ise eğer boşanma gerçekleşmemiş olsaydı, kusursuz yahut daha az kusurlu olan eşin evlilik birliği içinde gelecekte sağlayacağı yararlar anlatılmaktadır. Örneğin sigortadan doğacak alacak ya da eş dolayısıyla bağlanacak aylık gibi.

Boşanmada maddi ve manevi tazminat miktarı belirlenirken:

 • Toplumun genel yapısı ve yaşam koşulları,
 • Eşlerin evlilik birliği içindeki durumları ile sahip oldukları olanakları, ekonomik güçleri,
 • Oturulan evin bulunduğu yer ve özellikleri,
 • Aile bireylerinin barınma-beslenme, eğitim gibi yaşam özellikleri,
 • Eşlerin çalışıp çalışmadıkları, eşin çalışmasına izin verilip verilmediği,
 • Ortak malların idare ediliş biçimi,
 • Boşanma nedeniyle eşin, diğer eşin sosyal güvenlik kuruluşu olanaklarından yoksun kalması,
 • Eşin işyerinde çalışılıyor ise boşanma nedeniyle işsiz kalınması,
 • Eşin kocasına güvenerek öğreniminden ve işinden ayrılmış olması,
 • İstenilen boşanmada maddi ve manevi tazminatın başka bir yerden karşılanması olanağının bulunup bulunmadığı,
 • Eşin yeniden evlenme şansı ile tarafların ve boşanmaya neden olan olayların diğer özellikleri gözönüne alınmalıdır.

Boşanmada Maddi ve Manevi Tazminat Ne Kadar Tazminat Alırım?

Boşanma davası ile birlikte hükmedilecek maddi ve manevi tazminat miktarları yukarıdaki ilkelere göre belirlenmektedir.

Bu miktarlar ortalama olarak 10 bin TL‘den başlar, tarafların ekonomik durumuna göre 1 milyon TL’ye kadar yükselebilmektedir.

Maddi ve Manevi Tazminatın İstenmesinde Zamanaşımı Süresi:

Boşanmada maddi ve manevi tazminat talebi genellikle boşanma davası ile birlikte talep edilmektedir. Bu talep yapılmamışsa, boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren 1 yıllık süre içinde dava açılabilir. Bu sürenin dolmasından sonra açılan davaya zamanaşımına uğradığı itirazı yapılabilir.

Boşanmada Maddi ve Manevi Tazminat Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Boşanma davasından sonra açılacak boşanmada maddi ve manevi tazminat davasında da görevli mahkeme Aile Mahkemesidir.

Bilgi paylaştıkça artar...Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print
Call Now ButtonAnk ve İst için şimdi arayın
error: Content is protected !!
a