Boşanmalarda Babanın Çocuğu Görme Süreleri

Av.Yasin GİRGİN
Takip edin

Av.Yasin GİRGİN

1999 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Av.Yasin GİRGİN yaklaşık 1 yıl hakimlik döneminin dışında 2000 yılından bu yana boşanma, velayet, nafaka ve mal paylaşımı gibi aile hukuku alanında avukatlık yapmaktadır. 120 köşe yazısı Hürriyet Gazetesi'nde de yayınlanan Yasin GİRGİN'in "Boşanma Davaları El Kitabı" ve "Evlilik Birliğinin Sona Ermesi" isimli iki kitabı da bulunmaktadır.
Av.Yasin GİRGİN
Takip edin

Boşanmalarda babanın çocuğu görme süreleri belirlenirken en önemli kriterlerin başında çocuğun yaşı gelmektedir. Boşanma davalarında davanın açılması ile çocuğun hangi ebeveynin yanında kalacağı ile ilgili bir karar verilir. Bu karar ile verilen velayete geçici velayet adı verilir.

Geçici velayet kararı mahkemece SİR raporu alınması, tanıkların dinlenilmesi gibi delillerin toplanmasına kadar çocuğun velayetinin muallakta kalmaması için davanın açılması ile alınmaktadır. Bu geçici velayet kararı dosyaların hemen tamamında ilk başta anne lehine kurulmaktadır. Geçici velayet kararının baba lehine kurulduğu uygulamada çok ama çok az görülmektedir.

Geçici velayetten sonra normal şartlarda velayetin bırakılmadığı diğer ebeveyn lehine de çocukla görüş günlerini tespit edecek bir kişisel ilişki kararı kurulmalıdır. Ancak bu karar çoğunlukla kurulmamakta ve kurulması diğer ebeveynin (babanın) talebine bırakılmaktadır.

Hemen belirtmek gerekir ki ele aldığım davaların önemli bir kısmında hem geçici velayetin bırakıldığı taraf hem de diğer tarafla çocuk arasındaki kişisel ilişki süresi olayın özelliğine uymamakta, çocuğun yararı sağlanamamaktadır.

Oysa, hem velayetin bırakılacağı ebeveynin tayin edilmesinde, hem nafaka miktarının belirlenmesinde hem de diğer ebeveyn ile çocuk arasındaki kişisel ilişki süresinde önemli olan çocuğun yararının gözetilmesidir.

Çocuk hangi ebeveyn tarafından bakıldığında daha iyi olacaksa o tarafta kalmalıdır.

Boşanmalarda babanın çocuğu görme süreleri belirlenirken yukarıda da değindiğim gibi ilk ve en önemli kriter çocuğun yaşıdır.

Dr. Richard Ferber’in Solve Your Child’s Sleep Problem (Çocuğunuzun Uyku Sorununun Çözümü) isimli kitabında yer alan yukarıdaki tabloda da görüldüğü üzere 1 haftalık bebeğin günlük 16,5 saat kadar uykuya ihtiyacı varken 6 yaşındaki bir çocuğun 11 saate yakın uykuya ihtiyacı bulunmaktadır.

Bebekler ilk 1 ay sadece beslenir ve uyurlar.

Uyumanın yanında bebeklerin beslenmesi de ilk 6 ay için anne sütü ile bu yetmediği takdirde takviye gıdalarla yerine getirilmelidir. Beslenme de gün ve gece boyu sürmekte sık aralıklarla yapılmaktadır.

Yenidoğan emzirme sıklığı günde 8-12 kez olabilir ve öğünlerin arası 6-8 hafta sonra açılmaya başlayabilir. Emzirme aralarının 3 saati geçmemesi önemlidir.

Bu nedenle yenidoğan bebekler ile babanın kişisel ilişki süresi 1 (bir) saati aşmamalıdır. Kanaatimce, bu süre babanın talebine göre haftanın bir kaç günü olacak şekilde kurulabilir.

Bir aylık gelişimini tamamlayan bebeğini günde 7-8 kez emzirilmesi yeterli olur. Emzirme sayısı 3. ayın sonuna kadar biraz azalır, günde 5-6’ya iner. Üçüncü aydan 6. ayın sonuna kadar da emzirme sayısı 4-5 olacak şekilde devam eder.

Altıncı ay tamamlandığında da ek gıdaya geçiş süreci başlar. Emzirme sayısı 3-4’e iner, diğer öğünler ek gıda ile desteklenir.

6.ayını doldurmuş bebek ile babanın kişisel ilişki süresi bu nedenle artırılabilir. Uygulamada 2 saat – 4 saat arasında (haftada 1 gün) kişisel ilişki kurulduğu görülmektedir. Kanaatimce haftada birkaç gün (birkaç= 1’den fazla 4’ten az anlamına gelir) kişisel ilişki kurma hakkı babaya tanınmalıdır.

Bebeklerde 0-3 yaş arasında kişisel ilişki baba ile yatılı olacak şekilde kurulmamalıdır.

0-3 yaşın tamamlanmasından sonra, yatılı olacak şekilde kişisel ilişki kurulabilir. Bu durumdaki kişisel ilişki süresi ise babalık duygusunu tatmin edecek düzeyde olmalıdır. Uygulamada genellikle iki haftada 1 gün Cumartesi sabah 10’dan Pazar akşamı saat 16’ya kadar kişisel ilişki kurulabildiği görülmektedir. Bence 3-6 yaş arasındaki çocuklarda iki haftada 1 yerine haftada 1 gün 10:00- 18:00 saatleri arasındaki bir kişisel ilişki daha uygun olmaktadır.

Kişisel ilişki süresi, her çocuğun uyku düzeninin birbirinden farklı olması gibi, her ana-babaya ve çocuğa göre uyarlanabilmelidir. Ana-babanın çalışma saatleri, çocuğun okula gidip gitmediği, oturdukları yerlerin birbirine uzaklığı, ekonomik imkanları, çocuğun bakımına yardımcı olabilecek kişilerin varlığı gözönüne alınarak kişisel ilişki süresi belirlenmelidir.

Boşanmalarda babanın çocuğu görme süreleri belirlenirken özellikle okula giden çocuklarda 1 hafta baba ile diğer hafta ise anne ile vakit geçirebilmesine imkan tanınmaya çalışılmaktadır. Her hafta babanın çocuklarla vakit geçirebilmesi imkanı tanındığında anne ile çocuğun haftasonu bir plan yapması engellenmiş olmaktadır, bu nedenle iki haftada bir gece yatılı kalacak şekilde kişisel ilişki kurma süresi belirlenmektedir.

Lütfen:

Bu konudaki sizin görüşlerinizi, yazıda değinilmemiş noktaları, kalıcı olması için lütfen yorumlara yazın. Hem anne hem de babanın bu konudaki tecrübelerini paylaşmasına ihtiyacımız var.

Bilgi paylaştıkça artar...Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someonePrint this page