Kategori arşivi: BLOG

Birlikte Yapılan Yatırımlar Diğer Eşe Bağış Kabul Edilemez

mal rejiminin tasfiyesinde bağış, eşler arası bağış eşler arası bağış, bağış edinilmiş mal mıdır bağış edinilmiş mal mıdır, evlendikten sonra miras veya bağış yoluyla geçen mallar

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 285.maddesine göre bağışlayanın sağlararası sonuç doğurmak üzere, malvarlığından bağışlanana karşılıksız olarak kazandırma yapması olarak tanımlanmıştır: Birlikte Yapılan Yatırımlar Diğer Eşe Bağış Kabul Edilemez yazısına devam et

Yargıtay’ın Kafası Karıştı: Yatakları Ayıran Erkek Manevi Tazminat Öder mi Ödemez mi?

Boşanma davalarında Medeni Kanun’un 174. maddesinin 2. fıkrasına göre, boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevî tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebileceği hükme bağlanmıştır. Yargıtay’ın Kafası Karıştı: Yatakları Ayıran Erkek Manevi Tazminat Öder mi Ödemez mi? yazısına devam et

Babasının Yanında Kalan Kadın Bu Yerde Boşanma Davası Açabilir

Bir davaya, davaların konuların dağılımına göre hangi mahkemece bakılacağı yani tüketici, sulh, asliye, aile mahkemelerinden hangisinin konusuna girdiği “mahkemenin görevi”; coğrafi olarak hangi yer mahkemesinin bakacağı ise “mahkemenin yetkisi” kavramları içinde açıklanmaktadır. Babasının Yanında Kalan Kadın Bu Yerde Boşanma Davası Açabilir yazısına devam et

Bir Çocuk Anaya Diğeri Babaya Bırakıldığında Kişisel İlişki Nasıl Düzenlenmelidir?

Boşanma davalarının karar verilmesi en zorlu ve en hassas konusu bana göre çocukların velayetidir. Genel olarak müşterek çocuğun bulunmadığı boşanma davalarında çekişmenin daha az olduğu düşünülür. Bu kısmen de olsa haklı bir ön yargıdır. Bir Çocuk Anaya Diğeri Babaya Bırakıldığında Kişisel İlişki Nasıl Düzenlenmelidir? yazısına devam et

Boşanma Davasında Eşin Ruhsal Sorunu

Ruhsal sorun, evlilikle ilgili olarak Medeni Kanun’unda iki ayrı yerde önemle anılmıştır.

Evlilik öncesinde mevcut olan sorun TMK’nun 145. maddesine göre evliliğin iptaline yol açabilir. (bkn: Evliliğin İptali Sebepleri) Eşlerden birinin evlilik öncesinde sürekli bir sebeple ayırt etme gücünden yoksun bulunması halinde bu durum mutlak butlan sebebi olarak sayılmıştır, yani eşin evlilik öncesinde ayırt etme gücünden yoksun olması evliliğin kesin olarak iptal edilmesine yol açar. Boşanma Davasında Eşin Ruhsal Sorunu yazısına devam et

Anlaşmalı Boşanmadan Vazgeçmek

Boşanma davaları kanunda düzenlenmiş bir boşanma sebebi dayanak yapılarak açılır. Gösterilen bu boşanma sebebine göre davanın usulü değişiklik gösterebilir: Anlaşmalı boşanma maddesine (TMK 166/3) dayalı olarak açılan boşanma davası taraflardan biri tarafından açılıp diğeri tarafından kabul edebilir. Bu takdirde dava sona ermiş olur, ancak gerekçeli kararın yazılıp taraflara tebliğinden sonra kanun yoluna başvurma süresinin geçmesi ile boşanma kararı kesinleşir. Anlaşmalı Boşanmadan Vazgeçmek yazısına devam et

Ses Kaydı Delil Olarak Kullanılabilir mi?

 “Bir delilin usulsüz olarak elde edilmesi ayrı, usulsüz olarak yaratılması ayrı bir olaydır. Usulsüz olarak elde edilen bir delil somut olayın özelliğine göre değerlendirilebilirse de; usulsüz olarak yaratılan bir delilin hiçbir şekilde delil olarak kabulü olanaklı değildir.” YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/4-1183 Ses Kaydı Delil Olarak Kullanılabilir mi? yazısına devam et