Kategori arşivi: Boşanma

Boşanma Oranları 2016

boşanma oranları, türkiye’de boşanma oranı yüzde kaç, türkiye’de boşanma sebepleri istatistikleri, boşanma oranları illere göre, dünyada boşanma oranları, boşanma oranları neden arttı, en çok boşanan il 2016, boşanma oranları grafik, türkiye’de boşanma oranı en yüksek il,


Evlenen Çift Sayısı 2016 yılında azaldı

Türkiye’de 2016 yılında evlenen çift sayısı, 2015 yılına göre %1,4 azalarak 594 bin 493 oldu. Evlenen çift sayısı 2015 yılında 602 bin 982 idi.

En az evlilik Tunceli’de en çok Kilis’te gerçekleşti

Kaba evlenme hızı 2016 yılında Tunceli’de binde 5,59 oldu. Buna karşılık evlenme hızının en yüksek olduğu il binde 10,19 ile Kilis oldu.

Türkiye ortalaması ise binde 7,5 olarak hesaplandı.

suriyeli_gelin
Suriyeli gelin sayısı Alman gelin sayısını geçti

Gelinler Suriyelilerden damatlar Almanlardan seçildi

2016 yılında 22 bin 583 olan yabancı gelinlerin sayısı  toplam gelinlerin %3,8’ini oluşturdu.Yabancı gelinler uyruklarına göre incelendiğinde ise, Suriyeli gelinler (6 bin 495 kişi) %28,8 ile birinci sırada yer aldı. Suriyeli gelinleri %11,7 ile Alman gelinler (2 bin 644 kişi) ve %9,6 ile Azerbaycanlı gelinler (2 bin 170 kişi) izledi.

Yabancı damatların sayısı 2016 yılında 3 bin 777 olup toplam damatların %0,6’sını oluşturdu. Yabancı damatlar uyruklara göre incelendiğinde, Alman damatlar (bin 338 kişi) %35,4 ile birinci sırada yer aldı. Alman damatları %10 ile Suriyeli damatlar (377 kişi) ve %7,7 ile Avusturyalı damatlar (291 kişi) izledi.

Boşanma hızında İzmir birinci

Kaba boşanma hızının 2016 yılında en yüksek olduğu il, binde 2,63 ile İzmir oldu. Bu ili binde 2,55 ile Muğla, binde 2,46 ile Antalya izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu iller ise binde 0,15 ile Hakkari ve Şırnak oldu. Bu illeri binde 0,23 ile Siirt, binde 0,25 ile Muş izledi.

Boşanmaların %40’a yakını evliliğin ilk 5 yılında gerçekleşti

Boşanmaların 2016 yılında %39,1’i evliliğin ilk 5 yılı, %21’i ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleşti.

Ankaranın Boşanma İstatistikleri 2016

Boşanma davaları sürekli olarak gündemde olan bir dava türü. Bunun en temel nedeni, halk arasında boşanma oranlarının çok arttığı şeklinde düşünülse de aslında gerçek hiç de böyle değil. Aşağıda TÜİK’den aldığım istatistik verilerine göre Ankara’da 2016 yılında gerçekleşen boşanma sayılarını veriyorum. (Bu sayılar, erkeğin ikametgah adresine göre hesaplanmıştır)

Toplam 37040 evlenme ile 10560 boşanmanın ilçe ilçe dağılımı şu şekilde olmuş:

Evlenme SayısıBoşanma Sayısı
Akyurt21262
Altındağ2496680
Ayaş7616
Bala14033
Beypazarı32162
Elmadağ31668
Etimesgut38131174
Evren233
Gölbaşı1298188
Güdül4213
Haymana26142
Kahramankazan39483
Kalecik5024
Keçiören65091702
Kızılcahamam16630
Mamak38011326
Nallıhan16249
Polatlı991252
Pursaklar1079217
Sincan3197985
Yenimahalle43831265
Çamlıdere406
Çankaya64082057
Çubuk615154
Şereflikoçhisar24769

 

Boşanma Davasında İtiraz Hakkı

BOŞANMA DAVASINDA İTİRAZ HAKKI

boşanma davasında itiraz hakkı, boşanma itiraz dilekçesi örneği, boşanma itiraz süresi, boşanma itirazı, boşanma itiraz, boşanmaya itiraz süresi, boşanma davasına itiraz, boşanma kararına itiraz süresi, anlaşmalı boşanma itiraz süresi, boşanma kararına itiraz, boşanma yetki itirazı dilekçe örneği, boşanma davası itiraz süresi, anlaşmalı boşanma itiraz, boşanma dilekçesine itiraz, boşanma davalarına itiraz, boşanma davalarında itiraz, boşanma kararına itiraz dilekçesi, boşanma davalarında itiraz süresi, anlaşmalı boşanma itiraz dilekçesi, anlaşmalı boşanmaya itiraz edilebilir mi, boşanma davasına nasıl itiraz edilir, boşanma davasında itiraz hakkı, boşanma itiraz dilekçesi nasıl yazılır, boşanma kararına itiraz dilekçesi örneği, anlaşmalı boşanma kararına itiraz, boşanma davasında karara itiraz, kesinleşmiş boşanma kararına itiraz, boşanma davalarında karara itiraz süresi, boşanma davalarında karara itiraz, muvazaalı boşanma itiraz, boşanma protokolüne itiraz, anlaşmalı boşanma protokolüne itiraz, boşanma davasında bilirkişi raporuna itiraz, boşanma sonrası itiraz, boşanma davasında itiraz süresi, boşanma davası sonucuna itiraz, boşanma tazminatına itiraz, boşanma davası tazminat itiraz
boşanma yetki itirazı

Boşanma Davasında İtiraz
Boşanma Davasında İtiraz

Boşanma Davasına İtiraz Nedir?

Eşlerden birinin açtığı boşanma davası her zaman diğer eş tarafından benimsenmeyebilir. Eşlerden diğeri çeşitli nedenlerle boşanmayı istemeyebilir.

boşanma davasında itiraz hakkı 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesinde “Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.” dedikten hemen sonra, davacının kusuru daha ağır ise, davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır, diyerek açılan boşanma davasına itiraz edebilmenin mümkün olduğunu ifade etmiştir.

Boşanma davasına itiraz hakkı bulunmakla beraber bu hakkın kullanılması davalıdan kaynaklanacak nedenlerle kabul görmeyebilir. Medeni Kanuna göre açılmış boşanma davasına itiraz hakkın kötüye kullanılması niteliğindeyse ve evlilik birliğinin devamında davalı eş ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamışsa boşanmaya karar verilebilir.

boşanma davasında itiraz hakkı Her ne kadar madde metninde “itiraz” terimi kullanılmışsa da bu ifade hakim tarafından re’sen dikkate alınması gereken “itiraz” terimini ifade etmez.

Bu durumda daha ağır kusurlu durumda bulunan eşin yani davacının evlilik birliğinin ortak yaşamı sürdürmeleri kendilerinden beklenemeyecek derecede sarsıldığını kanıtlaması gerekmektedir.

Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesine göre boşanmayı isteyebilmek için tamamen kusursuz ya da az kusurlu olmaya gerek olmayıp daha fazla kusurlu bulunan tarafın dahi dava hakkı bulunmaktadır. Ancak boşanmaya karar verilebilmesi için davalının az da olsa kusurunun varlığının ispat edilmesi gerekir.

İtiraz Hakkının Kötüye Kullanılması

Az kusurlu eş boşanmaya karşı çıkarsa bu halin tespiti dahi tek başına boşanma kararı verilebilmesi için yeterli olmaz. Az kusurlu eşin açılmış boşanma davasına itiraz etmesi halinde, bu hakkın kullanılmasının hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olduğu ve eş ve çocuklar için korunmaya değer bir yararın kalmadığı da ispat edilmelidir. boşanma avukatı ankara

boşanma davasında itiraz hakkı İtirazın kullanılmasının hakkın kötüye kullanılması olduğunun tespit edildiği durumlarda ise ayrıca eş ve çocuklar için korunmaya değer bir yararın kalıp kalmadığını aranmaz.

Açılan boşanma davasına itiraz edilmesi halinde ise, birlikte yaşamdan kaçınan eşin itirazı, eşi uzun yıllar başkası ile yaşayanın itirazı, ağır hakaretler edenin itirazı, birden fazla şikayet edenin itirazı gibi durumlar hakkın kötüye kullanılması şeklinde değerlendirilmektedir.

boşanma davasında itiraz hakkı Bu durumlar örnek niteliğinde olup hakim her boşanma davasında davalının itiraz hakkını değerlendirerek açılan boşanma davasına itiraz edilmesinin hakkın kötüye kullanılması olup olmadığını tespit etmesi gerekir.

Boşanma Davasında İtiraz Süresi

Boşanma davaları dava dilekçesinin mahkemeye verilmesi ve gerekli harçların yatırılması ile başlar. Ancak açılmış boşanma davasına itiraz süresi dava dilekçesinin tebliği ile başlar.

İtiraz süresi 15 gündür. Bu süre içinde mutlaka cevap verilmelidir. Cevap süresinin çeşitli nedenlerle yeterli olmaması halinde mahkemeye başvurarak 1 aya kadar ek süre alınması mümkün olabilir.

Özel Günleri Unutmak Boşanma Sebebi

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşini evlilik yıldönümü ve doğumgünü gibi özel günlerde ve düğün, yurtdışı/içi gezi, konser gibi sosyal ortamlarda sürekli yalnız bırakmanın boşanma sebebi olduğuna karar verdi.

Cumhuriyet’ten Kemal Göktaş’ın haberine göre, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 4 Ekim 2016 tarihli kararında

“Davalı karşı davacı kadının mahkemece kabul edilen ve gerçekleşen kusurlu davranışları yanında, davacı- karşı davalı erkeğin de eşine karşı ilgisiz olduğu, eşini sürekli özel günlerde ve sosyal ortamlarda yalnız bıraktığı ve boşanmaya sebebiyet veren olaylarda, kusurlu olduğunu” belirtti.

Daire kararında, bu halde, taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizliğin mevcut ve sabit olduğu belirtilerek “Gerçekleşen olaylar karşısında, davalı-karşı davacı kadın da dava açmakta haklı olup, Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesi koşulları kadının davası yönünden gerçekleşmiştir” denildi.

Daire, bu gerekçeyle davalı-karşı davacı kadının boşanma davasının da kabulüne karar verilmesi gerekirken reddedilmesinin doğru görülmediğini belirterek yerel mahkemenin kararını bozdu. Karardaki ‘özel günler’ ifadesi ile ‘evlilik yıldönümü, doğum günü, yılbaşı, bayram vb.’günlerin, ‘sosyal ortamlar’ ifadesi ile de ‘düğünler, yurtiçi ve dışı geziler, konserler, açılışlar, kermesler vb’nin’ anlaşılması gerektiğini ifade edildi.

Av.Yasin GİRGİN : “Yargıtay’ın kararını doğru ve yerinde buluyorum”

Avukat Yasin Girgin“Evlilik, iki kişinin bir hayatı birlikte paylaşmalarıdır. Evlilik, doğum günü gibi günler muhakkak önem verilmesi gereken, birlikte yaşanılan zamana ait önem taşıyan günlerdir.

Nasıl bir dini ya da milli bayramın unutulması düşünülemezse bu günler de ortak geçirilen zamanın yeniden anımsandığı, duyguların ve değerlerin paylaşıldığı ortak değerlerdir.

Eşlerden birinin bu günleri önemsememesi, eşini sosyal hayatta yalnız bırakması insan doğasına da aykırıdır. Bu haliyle yalnız bırakılan, önemsenmeyen eşin bu evliliğe devam etmeyi arzulamaması tabiidir. Bu anlamda Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin kararını doğru buluyorum”

Boşanma Davaları Ne Kadar Sürer

Boşanma Davaları Ne Kadar Sürer?

a) Anlaşmalı Boşanma Davalarında Süre

Anlaşmalı boşanma davaları, eşlerin birlikte başvurdukları yahut bir eşin açtığı davadaki taleplerin diğer eş tarafından da kabul edildiği davalardır. Boşanma Davaları Ne Kadar Sürer yazısına devam et

Boşanma Davası Açmadan Önce Bilinmesi Gerekenler

Boşanma

Aile avukatı, anlaşmalı boşanma, boşanma avukatı, boşanma avukatları, boşanma davası, boşanma davası nasıl açılır, boşanma dilekçesi, boşanma gerekçeleri, boşanma hukuku, boşanma sebepleri, boşanma nedenleri, çekişmeli boşanma, nasıl boşanabilirim

Boşanma Davası Türleri Nelerdir?

Boşanma davası genel olarak çekişmeli boşanma davası ve anlaşmalı boşanma davası olarak ikiye ayrılmaktadır.

Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Kanuna göre boşanma sebepleri,

  • zina,
  • hayata kast,
  • eşe çok kötü muamele,
  • yüz kızartıcı suç işleyen eşten boşanma,
  • terk,
  • akıl hastalığı,
  • evlilik birliğinin temelinden sarsılması,
  • anlaşmalı boşanma ve
  • fiili olarak ayrı yaşama şeklinde sayılmıştır.

Anlaşmalı Boşanma Şartları Nelerdir?

Anlaşmalı olarak boşanmak isteyen eşlerin evliliğinin 1 tam yılı doldurmuş olması gerekir. Bir tam yılı doldurmamış eşler anlaşmalı olarak boşanamazlar. Ancak bu durumda eşlerin yukarıda saydığım nedenlerle çekişmeli boşanma davası açmalarının önünde bir engel yoktur.

Boşanma Süreci Nasıl İşler?

Boşanmada tüm süreçler dava dilekçesinin hazırlanması ile başlar, davanın açılması, dilekçenin tebliği, ESD araştırmasının yapılması, cevap dilekçesinin verilmesi, cevap dilekçesine cevap dilekçesi ile bu dilekçeye cevap verilmesi ile devam eder.

Yine ön inceleme duruşması, tanıkların dinlenilmesi ve diğer delillerin toplanmasının akabinde esasa ilişkin beyanların sunulması ile ilk aşaması sona erer.

Bu aşamadan sonra, gerekçeli kararın tebliği, istinaf ya da temyiz merciine başvurulması aşamaları da mevcut olabilir.

Nihayetinde kararının kesinleşmesi ve nüfus müdürlüğüne işlenmesi ile süreç tamamlanır.

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Genel olarak anlaşmalı davalar, davanın açılması, duruşmaya çıkılması ve kararın kesinleşmesi için yapılması gereken çeşitli işlemlerle birlikte yaklaşık 2-3 aylık bir süreç alıyor.

Çekişmeli davalar ise 10-12 ayda bitiyor. Kesinleşmesi ise temyiz edilirse yaklaşık 18 -20 ayı buluyor.

En Hızlı ve En İyi Nasıl Boşanılabilir?

Önemli olan en hızlı şekilde boşanılması değil, en doğru şekilde boşanılmasıdır. Tarafların tüm haklarını alabildiği sonuç en iyi boşanmadır.

Boşanma Davasını Hangi Tarafın Açması Avantajlıdır?

Boşanma davasını hangi tarafın açtığı değil, açan tarafın iddialarını ispatlaması önemlidir. Öte yandan bir taraf boşanma davası açtıktan sonra diğer tarafın da karşı boşanma davası açma hakkı bulunmaktadır.

Boşanmada iddialarını en doğru şekilde sunan ve bunları ispatlayabilen taraf avantajlıdır.

Kadın ya da erkeğin davayı açmasının hiç bir önemi bulunmamaktadır.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası, aile mahkemesine, aile mahkemesinin bulunmadığı yerlerde ise asliye hukuk mahkemesine hitaben yazılacak 3 nüsha dilekçe ile açılmaktadır.

Davanın açılmış sayılması için başvuru harcı, peşin harç ve benzeri harçlar ile gerekli gider avansının yatırılmış olması gerekir.

Boşanma İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Boşanma için bugünkü internet ortamında tek gerekli olan belge TC Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanıdır. Aile cüzdanı, pasaport, tapu kayıtları, ikametgah ilmuhaberi, doğum belgeleri gibi kayıtlara gerek yoktur.

Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanmalıdır?

Boşanma dilekçesinin hazırlanması için çeşitli kanunlarda belirlenmiş şekillere uyulması gerekmektedir. Dava dilekçelerinin içermesi gereken bazı ifadeler bulunmaktadır. Bunlara uyulmaması halinde dilekçe reddedilebileceği gibi, davanın açılmamış sayılmasına da karar verilebilmektedir. Bunun yanında, içerik olarak yanlış hazırlanmış bir dava dilekçesi, hak kayıplarına da neden olabilir.

İki Eş de Mahkemeye Gelmek Zorunda mıdır?

Evliliğin sona ermesi için açılan bu davaları ikiye ayırmak mümkündür: Bunlardan ilki anlaşmalı davadır.Anlaşmalı açılan davada her iki taraf mahkemeye çıkarak evliliğin sona ermesini hür iradeleriyle istediklerini hakime açıklamak zorundadırlar. Anlaşmalı davada, duruşmada tarafların temsili vekaletle olmamaktadır.

Diğer yandan çekişmeli olarak açılan davada tarafların mahkemeye çıkmasına gerek yoktur. Taraflar yerine vekil edecekleri avukatları da mahkemede kendilerini temsil edebilirler.

Duruşmaya Bizzat Katılmak Gerekir mi?

Duruşmaya eğer dava anlaşmalı değilse tarafların bizzat katılmasına gerek yoktur. Tarafların avukatları da katılarak davayı takip edebilir.

Davaya Gidilmezse Ne Olur?

Davaya gidilmediği ve dava avukatla da takip edilmediği takdirde dava düşer. Bu durumda davaya yetişemeyen, duruşma gününü yanlış hatırlayan, hatalı not eden tarafın davayı yenileme hakkı bulunmaktadır.

Davayı Takip İçin Avukat Tutulması Gerekir mi?

Hukukumuza göre dileyen herkes mahkemeler önünde işini kendi başına takip etme hakkına sahip. Ben de özellikle tarafların bir mal varlıklarının olmadığı, iki tarafın da çalıştığı, müşterek çocuklarının olmadığı ve iki tarafın da evliliğin sona ermesini isteyerek anlaşabildiği durumlarda avukat tutulmasına gerek olmayabileceğini düşünüyorum.

Ancak, özellikle çekişmeli davalarda mahkemelerin kusurlu eşe yüklediği maddi ve manevi tazminatlar çok yükseldi. Tarafların sosyal ve ekonomik durumuna, kusurun ağırlığına göre 50.000,00 TL hatta 100.000,00 TL’ye varan maddi ve manevi tazminatlara hükmedilebiliyor.

Yine bazı durumlarda eşin durumuna uygun olmayan miktarlarda nafakaya karar verildiğini de görebiliyoruz.

Dava dilekçesi bir şekilde hazırlanabilse bile, cevap dilekçesi, replik ve düplik dilekçeleri, delil dilekçesi, ıslah, itiraz, esas hakkında beyan dilekçeleri, delillerin toplanması, tanıklara soru sorulması gibi iş ve işlemler göz önüne alındığında avukatsız olarak bir davanın yürütülmesinin çok zor olduğunu düşünüyorum.

Diğer yandan bu davalar teknik olarak ceza davalarıyla birlikte en zor davalardan. Yargıtay’ın 2. , 6. ve 8. Daireleriyle birlikte 4. ve 12. Daireleri’nin ve Hukuk Genel Kurulu’nun da tüm ilgili kararlarını takip etmeyi gerektiriyor. Bu benim gibi sadece bu konuyla ilgilenen, bu konuda her hafta makale, yılda bir kitap yazan bir hukuk adamı için bile oldukça yorucu bir mesai gerektiriyor.

Eşinden Şiddet Görenler Ne Yapmalı?

Şiddet gören eş mutlaka en yakın karakola başvurarak durumu tutanak altına almalıdır. Buradan şiddete uğrayan mağdur, hastaneye gönderilerek kendisine darp raporu aldırılır.

Çocuğun Velayeti Kime Verilir?

Çocuğun velayeti verilirken çocuğun üstün yararı gözönünde bulundurulur. Bunun için çocuğun yaşına, cinsiyetine, ebeveynlerin çocukla olan ilişkisine, ekonomik ve sosyal durumlarına da bakılmalıdır.

Boşandıktan Sonra Hemen Yeniden Evlenilebilir mi?

Davada verilen kararın kesinleşmesinden sonra erkeklerin hemen yeniden evlenmesi mümkünken, kadınların bekleme süresini doldurmaları gerekir.

İddet (Kadın için Bekleme Süresi) Nedir?

Boşanan kadının yeniden evlenebilmesi için 300 günlük bekleme süresini tamamlaması gerekmektedir. Ancak bu süre, kadının hamile olmadığına dair bir raporu varsa kaldırılabilmektedir.

Yoksulluk ve İştirak Nafakası Nedir, Nasıl Belirlenir?

Nafaka, hem evliliğin sona ermesi nedeniyle yoksulluğa düşecek eş için hem de çocuklar için belirlenmektedir.

Nafaka belirlenirken, eşlerin gelirleri ve giderleri ile ekonomik ve sosyal durumları gözönüne alınır.

Davada Tazminat Nasıl Belirlenir?

Türk Medeni Kanunu’na göre maddi ve manevi tazminat, davanın açılmasına neden olan olaylarda daha ağır kusurlu olan eş aleyhine, kusurun derecesine, maddi gücüne göre belirlenir.

Eşlerin evliliğin sona ermesinde kusuru yoksa yahut kusurları eşitse birbirlerinden maddi ve manevi tazminat alamazlar.

Anlaşmalı Davada Kararlaştırılan Nafakanın İptali ya da Artırılması Mümkün müdür?

Şartların değişmesi halinde, anlaşmalı davada kararlaştırılan nafakanın kaldırılması, azaltılması ya da artırılması mümkündür.

Ses ve Video Kayıtları Delil Olarak Kullanılabilir mi?

Hukuka uygun elde edilmek şartıyla ses ve video kayıtlarının davalarda delil olarak kullanılabilmeleri mümkündür.

Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Mal paylaşımı, tarafların evliliklerinin başlangıcına, evlilik içinde edinilen malvarlıklarının bedelinin nasıl ödendiğine göre özel hesaplama yöntemleriyle yapılmaktadır. Eşlerin %50 şeklindeki standart hakları, malvarlığının bedelinin ödenme şekline bağlı olarak değişebilmektedir.

Avukat Ücreti Ne Kadardır?

Avukatlık ücretleri, davanın görüleceği yere, tarafların çekişme durumlarına, ekonomik ve sosyal durumlarına göre değişkenlik göstermektedir.

Davanın açılacağı yer baroları her yıl, ortalama bazı ücretler belirlemekte ve bunları yayınlamaktadır.

Anlaşmalı mı yoksa çekişmeli davayı  mı tavsiye ediyorsunuz?

Öncelikle bu eşlerin durumuna bağlı. Eşlerin kaç yıldır evli olduğu, yaşları, ne iş yaptıkları, mal varlıklarının olup olmadığı, mal varlıklarının ne kadarını evlilik öncesinden ya da miras-bağışlama yoluyla edindikleri, müşterek çocukların olup olmadığı, bunların yaşları, aylık masrafları ve bunlar gibi durumları değerlendirerek anlaşmalı ya da çekişmeli davayı tavsiye ediyorum.

Karşı taraf boşanmak istemese de boşanabilir miyim?

Bana gelen soruların önemli bir kısmı da bununla ilgili. Yıllar içinde eşten-dosttan duyduklarımız hafızamızda yer ediyor ve başımıza böyle bir iş geldiğinde çözümü eski bilgilerimizle bulmaya çalışıyoruz. “Karşı tarafın  istememesi halinde boşanılamayacağı” fikri de eski Kanun döneminden kalma bir bilgi. Yeni Medeni Kanunumuza göre böyle bir durumda boşanmanın gerçekleşmemesi gibi bir durum söz konusu değil. Yine bu durum davayı da uzatmaz. Tabii kusur durumlarını ayrıca incelemek gerekir.

Hakimin açılan davayı reddetme hakkının olduğu doğru mu?

Genellikle “karakterimiz uyuşmuyor” “geçinemiyoruz” “uzun süredir zaten ayrı yaşıyoruz” şeklinde durumlarını izah etmeye çalışan insanlar, bunların yeterli olmadığını söylediğimde şaşkınlığa uğruyor. Evet, maalesef, Türk Hukuku’nda geçerli ve yeterli bir sebep olmaksızın boşanmak sadece anlaşmalı davalarda söz konusu olabiliyor, diğer davalarda (çekişmeli) boşanma sebebinizi ortaya koymalı ve bunu ispat etmelisiniz.

Kanun, bir kaç nedeni özel olarak saymış ve bunu düzenlemiştir. Aşağıdaki sebeplerden biri evliliğinizde mevcut ise çekişmeli dava açabilirsiniz.

– Zina,eşin hayatına kastetmek, eşe kötü muamelede bulunmak, eşin onurunu kırıcı davranışlarda bulunmak, küçük düşürücü, yüz kızartıcı suç işlemek, haysiyetsiz, ahlâka aykırı hayat sürmek, evi- eşi terketmek, akıl hastalığına yakalanmak, evlilik birliğini temelinden sarsacak davranışlarda bulunmak

Üç yıl ayrı yaşanırsa “hakimin otomatik boşayacağı” doğru mu?

Halk arasında en çok konuşulan ve yanlış bilinen konulardan biri de bu. Kanunumuzda böyle ayrı yaşama nedeniyle otomatik bir sona erme söz konusu değil. Ama şu olabilir: Taraflardan birisi dava açmıştır, bu davada yukarıda bahsettiğim  sebebinin varlığını, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını ispat edememiştir ve bu nedenle davası reddedilmiştir.Bu ret kararından 3 yıl sonra ikinci bir dava açma hakları vardır. Yani otomatik bir boşanma olmaz, yine dava açmaları gerekir.

En çok hangi nedenle boşanılıyor?

Bu iki taraf için de çoğunlukla sır alanında yer alan bir konu. Kişisel gözlemim, istatistiklerin bu konuda sağlıklı bir sonuç vermediği. Öte yandan her aile birbirinden farklı ve olaylara yaklaşımları da son derece değişik: Örneğin üst gelir grubu daha çok şiddet ve sadakatsizlik nedeniyle dava açarken orta ve alt gelir grubu öncelikle ekonomik nedenlerle dava açıyor, şiddet ve aldatma fiillerinden önce kendi geçimleri konusunda kaygılanıyorlar.

Dava nerede açılır?

Dava açabileceğiniz yerler çok çeşitli. Oturduğunuz yerde, karşı tarafın oturduğu yerde, birlikte 6 ay boyunca oturduğunuz son yerde dava açabilirsiniz.

Ses Kaydı Delil Olur mu?

Ses Kaydı, Delil Olur mu?

Son günlerde gündemi işgal eden, gizlice kaydedilen ses kayıtları, gelen e-postalardan anladığım kadarıyla Hürriyet Ankara okurlarının da merak ettiği konulardan biri. Ancak bana gelen soruların çoğunluğu siyasi içerikli olaylarla ilgili değil; boşanma davasında sadakatsizliğinden şüphe edilen eşin kaydedilen görüşmeleri ve telefon kayıtları hakkında.

Eşlerin Birbirine Karşı Özel Hayatı Olmaz

Çok kişi bilmese de boşanma davaları hukuki süreç, kanuni dayanaklar ve diğer yönlerden diğer hukuk davalarından pek çok yönden ayrılır. Örneğin hâkimin kendiliğinden araştırması ve karar vermesi gereken birçok konu bulunmaktayken diğer hukuk davalarında “taraflarca hazırlanma ilkesi” ağırlık teşkil eder. Boşanma davalarının normal davalardan ayrıldığı yönlerden biri de bu deliller konusunda karşımıza çıkıyor.

Anayasamıza göre herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir: Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.

Ancak, evlilik birliğinde eşlerin, evliliğin devamı süresince birbirlerine sadık kalmaları da yasal bir zorunluluktur.

Eşlerden birinin, bu alana ilişkin özel yaşamı, evlilikle bir araya geldiği ve birlikte yaşadığı hayat arkadaşı olan diğer eşi de en az kendisininki kadar yakından ilgilendirir. O nedenle, evlilikte, evlilik birliğine ilişkin yasal yükümlülükler alanı, eşlerin her birinin özel yaşam alanı olmayıp, aile yaşamı alanıdır. Bu alanla ilgili de eşlerin tek tek özel yaşamlarının değil bütün olarak aile yaşamının gizliliği ve dokunulmazlığı önem ve öncelik taşır. Bu bakımdan evliliğin yasal yükümlülükler alanı, diğer eş için dokunulmaz değildir. Bu nedenle Yargıtay, eşinin sadakatinden kuşkulanan eşin, birlikte yaşadıkları, her ikisinin de ortak mekânı olan konutta, eşinin bilgisi dışında ses kayıt cihazı yerleştirerek, eşinin aleni olmayan konuşmalarını kaydederek sadakat yükümlülüğü ile bağdaşmayan davranışlarını tespit etmesinde özel hayatın gizliliğinin ihlalinden ve hukuka aykırılık bulunduğundan söz edilemeyeceğine karar veriyor. Yani, ses kaydı boşanma davalarında delil olarak kullanılabilir.

Telefon-Mesaj İçeriği Çıkar mı?

Ses kaydı ile ilgili yukarıdaki sorudan başka boşanma davalarında en çok duyulan bir diğer soru da gönderilen SMS mesajının içeriğinin tespit ettirilip ettirilemeyeceği. Hemen belirtelim ki boşanma davalarında mesaj içeriğinin tespiti Aile Mahkemesinden istenemez.

Aile Mahkemesi ilgili telefon şirketinden sadece mesajın atıldığı saati, numarayı, günü öğrenebilecektir. Ancak tarafların atmış oldukları mesaj, telefon cihazında duruyorsa, bu durumda var olan telefondan mesajın içeriği çıkartılabiliyor.

Umuyorum sorulara net olarak cevap verebilmişimdir. Bana hayatinsorulari@gmail.com adresinden sorularınızı ulaştırabilirsiniz.

* Hürriyet Ankara’da 6.2.2014’te yayınlanan yazımdan