Kategori arşivi: Aile Konutu Şerhi

Tapuya Aile Konutu Şerhi Koyulması Talebi

Türk Medeni Kanununun 194’ncü maddesinin üçüncü fıkrası, 6.2.2014 tarihli 6518 sayılı Kanunla değiştirilmiş, yapılan değişiklikle, aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eşin, tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini, tapu müdürlüğünden isteyebileceği kabul edilmiştir. Tapuya Aile Konutu Şerhi Koyulması Talebi yazısına devam et