Kategori arşivi: Usul Hukuku

Vekalet ücretinin hesaplanması

Anlaşmazlık,

  • davanın konusuz kalması,
  • feragat,
  • kabul ve
  • sulh nedenleriyle; delillerin toplanmasına ilişkin ara kararı gereğinin yerine getirilmesinden önce giderilirse, tarife hükümleriyle belirlenen ücretlerin yarısına,
  • karar gereğinin yerine getirilmesinden sonra giderilirse tamamına hükmolunur. (Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi m. 6)

 

Birden Fazla Boşanma Davasının Birleştirilmesi

Aralarında derdestlik ilişkisi bulunmayan aynı taraflar arasındaki ve aynı konudaki davalardan biri hakkında verilecek hüküm diğerini etkileyecek nitelikte olduğuna göre her iki davanın birleştirilerek görülmesinde ve delillerin hep birlikte değerlendirilerek sonuca ulaşılmasında taraflar ve usul açısından yarar vardır. Birden Fazla Boşanma Davasının Birleştirilmesi yazısına devam et

Davalıya Ön İnceleme Duruşma Günü Tebliğ Edilmeden Tahkikata Geçilemez

Mahkeme, ön inceleme duruşmasına tarafları davet eder, ön incelemede dava şartlarını ve ilk itirazları inceler, uyuşmazlık konularını tam olarak belirler, hazırlık işlemleri ile tarafların delillerini sunmaları ve delillerin toplanması için gereken işlemleri yapar, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği davalarda onları sulhe teşvik eder, bu hususları tutanağa geçirir. Davalıya Ön İnceleme Duruşma Günü Tebliğ Edilmeden Tahkikata Geçilemez yazısına devam et