MEVZUAT

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu md 202 – 281

EŞLER ARASINDAKİ MAL REJİMİ BİRİNCİ AYIRIM GENEL HÜKÜMLER A. Yasal mal rejimi MADDE 202.- Eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejiminin uygulanması asıldır. Eşler, mal rejimi sözleşmesiyle kanunda belirlenen diğer rejimlerden birini kabul edebilirler. B. Mal rejimi sözleşmesi I. Sözleşmenin içeriği MADDE 203.- Mal rejimi sözleşmesi, evlenmeden önce veya sonra yapılabilir. Taraflar, istedikleri mal rejimini ancak …

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu md 202 – 281 Devamı »

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun

KANUN NO: 6284 AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN Kabul Tarihi: 8 Mart 2012 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 20 Mart 2012 – Sayı: 28239 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TEMEL İLKELER VE TANIMLAR Amaç, kapsam ve temel ilkeler MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi …

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Devamı »

5237 Sayılı TÜRK CEZA KANUNU (TCK)

KANUN NO: 5237 TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (*) Kabul Tarihi: 26 Eylül 2004 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 12 Ekim 2004 – Sayı: 25611 _____ (*) Bu Kanun’un Yürürlüğe Konulması ve Uygulama Şekline İlişkin Usul ve Esaslar ile ilgili olarak, 13.11.2004 tarih ve 25642 sayılı R.G.’de yayımlanan, 4.11.2004 tarih ve 5252 sayılı Kanunu inceleyiniz. …

5237 Sayılı TÜRK CEZA KANUNU (TCK) Devamı »

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu Aile Hukuku Kitabı (2.Kitap)

KANUN NO: 4721 TÜRK MEDENİ KANUNU Kabul Tarihi: 22 Kasım 2001 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 8 Aralık 2001 – Sayı: 24607 İKİNCİ KİTAP AİLE HUKUKU BİRİNCİ KISIM EVLİLİK HUKUKU BİRİNCİ BÖLÜM EVLENME BİRİNCİ AYIRIM NİŞANLILIK A. Nişanlanma MADDE 118.- Nişanlanma, evlenme vaadiyle olur. Nişanlanma, yasal temsilcilerinin rızası olmadıkça küçüğü veya kısıtlıyı bağlamaz. B. …

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu Aile Hukuku Kitabı (2.Kitap) Devamı »

' ANKARA BOŞANMA AVUKATI' ' BOŞANMA AVUKATI ANKARA' ' EN İYİ BOŞANMA AVUKATI ANKARA'