Miras

Mirastan Çıkarma Sebepleri

Takip edin

Av.Yasin GİRGİN

1999 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Av.Yasin GİRGİN yaklaşık 1 yıl hakimlik döneminin dışında 2000 yılından bu yana boşanma, velayet, nafaka ve mal paylaşımı gibi aile hukuku alanında avukatlık yapmaktadır. 120 köşe yazısı Hürriyet Gazetesi'nde de yayınlanan Yasin GİRGİN'in "Boşanma Davaları El Kitabı" ve "Evlilik Birliğinin Sona Ermesi" isimli iki kitabı da bulunmaktadır.
Av.Yasin GİRGİN
Takip edin

MİRASTAN ÇIKARMA SEBEPLERİ 1.Mirastan Çıkarma Mevzuatta Nasıl Düzenlenmiştir? Mirastan çıkarma sebepleri 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 510-513 maddeleri arasında düzenlenmiştir. Medeni Kanun’un anılan hükümleri şu şekildedir: “Aşağıdaki durumlarda mirasbırakan, ölüme bağlı bir tasarrufla saklı paylı mirasçısını mirasçılıktan çıkarabilir: 1. Mirasçı, mirasbırakana veya mirasbırakanın yakınlarından birine karşı ağır bir suç işlemişse, 2. Mirasçı, mirasbırakana veya mirasbırakanın …

Mirastan Çıkarma Sebepleri Read More »

Mirasçından Mal Kaçırma Davası

Takip edin

Av.Yasin GİRGİN

1999 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Av.Yasin GİRGİN yaklaşık 1 yıl hakimlik döneminin dışında 2000 yılından bu yana boşanma, velayet, nafaka ve mal paylaşımı gibi aile hukuku alanında avukatlık yapmaktadır. 120 köşe yazısı Hürriyet Gazetesi'nde de yayınlanan Yasin GİRGİN'in "Boşanma Davaları El Kitabı" ve "Evlilik Birliğinin Sona Ermesi" isimli iki kitabı da bulunmaktadır.
Av.Yasin GİRGİN
Takip edin

mirasçıdan mal kaçırmak, mirasçının mal kaçırması, mirasçılardan mal kaçırma bağış, mirasçının alacaklılardan mal kaçırması, mirasçıdan mal kaçırma zamanaşımı, terekeden mal kaçırma, mirasçılardan mal kaçırma zamanaşımı, diğer mirasçılardan mal kaçırma, mal kaçırma davası süresi veraset mal kaçırma Muvazaa Nedir? Muvazaa, irade ve beyan arasında bilerek yaratılan uyumsuzluk şeklinde tanımlanır. Pozitif hukukumuzda 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun …

Mirasçından Mal Kaçırma Davası Read More »

Mirasçıdan Mal Kaçırma Muvazaa Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Talepli Dava Dilekçesi

Takip edin

Av.Yasin GİRGİN

1999 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Av.Yasin GİRGİN yaklaşık 1 yıl hakimlik döneminin dışında 2000 yılından bu yana boşanma, velayet, nafaka ve mal paylaşımı gibi aile hukuku alanında avukatlık yapmaktadır. 120 köşe yazısı Hürriyet Gazetesi'nde de yayınlanan Yasin GİRGİN'in "Boşanma Davaları El Kitabı" ve "Evlilik Birliğinin Sona Ermesi" isimli iki kitabı da bulunmaktadır.
Av.Yasin GİRGİN
Takip edin

*Bu dilekçeler örnekleme içindir. Her dava dilekçesi mutlaka konunun uzmanı bir avukat tarafından düzenlenmelidir. Basit gibi görünen her davada dahi mutlaka dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır. Bu noktaların gözden kaçırılması hak kaybına neden olabilir. NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE DAVACI : 1-(Ad, Soyad, T.C.Kimlik No., Adres) 2-(Ad, Soyad, T.C.Kimlik No., Adres) VEKİLİ : (Ad, …

Mirasçıdan Mal Kaçırma Muvazaa Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Talepli Dava Dilekçesi Read More »

Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davası

Takip edin

Av.Yasin GİRGİN

1999 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Av.Yasin GİRGİN yaklaşık 1 yıl hakimlik döneminin dışında 2000 yılından bu yana boşanma, velayet, nafaka ve mal paylaşımı gibi aile hukuku alanında avukatlık yapmaktadır. 120 köşe yazısı Hürriyet Gazetesi'nde de yayınlanan Yasin GİRGİN'in "Boşanma Davaları El Kitabı" ve "Evlilik Birliğinin Sona Ermesi" isimli iki kitabı da bulunmaktadır.
Av.Yasin GİRGİN
Takip edin

Mirasçılardan mal kaçırmak amacıyla muvazaalı satış gösterilmesi: Toplanan delillerden ve tüm dosya içeriğinden miras bırakan A.’nin 05.12.2004 tarihinde öldüğü, geride mirasçıları olarak kendisinden önce vefat eden oğlu İ.’in mirasçıları davalılar ile davacıların kaldıkları, miras bırakanın 1792 ada 3 parsel sayılı taşınmazdaki ½ payını 22.09.1980 tarihinde oğlu İ.’e satış suretiyle temlik ettiği, taşınmazın imar uygulamasına tabi …

Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davası Read More »

Mirasın Reddi Davasında Duruşmaya Girilmezse Dava Düşer mi?

Takip edin

Av.Yasin GİRGİN

1999 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Av.Yasin GİRGİN yaklaşık 1 yıl hakimlik döneminin dışında 2000 yılından bu yana boşanma, velayet, nafaka ve mal paylaşımı gibi aile hukuku alanında avukatlık yapmaktadır. 120 köşe yazısı Hürriyet Gazetesi'nde de yayınlanan Yasin GİRGİN'in "Boşanma Davaları El Kitabı" ve "Evlilik Birliğinin Sona Ermesi" isimli iki kitabı da bulunmaktadır.
Av.Yasin GİRGİN
Takip edin

Mirasın reddi davası hasımsız olarak açılacak olan bir davadır. Bu dava ile ilgili daha önceki bir yazımda detaylı bilgi vermiştim. Mirasın reddi ile ilgili bu yazımı da okuyabilirsiniz. Mirasın reddi davası, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 605/1. maddesi uyarınca hasımsız olarak açılır ki buna mirasın gerçek reddi adı verilir. Mirasın gerçek reddinde, mirasçıların, mirası kayıtsız …

Mirasın Reddi Davasında Duruşmaya Girilmezse Dava Düşer mi? Read More »

error: Content is protected !!