Çocuğun Mahkemede Dinlenilmesi

Av.Yasin GİRGİN

Av.Yasin GİRGİN

1999 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Av.Yasin GİRGİN yaklaşık 1 yıl hakimlik döneminin dışında 2000 yılından bu yana boşanma, velayet, nafaka ve mal paylaşımı gibi aile hukuku alanında avukatlık yapmaktadır. 120 köşe yazısı Hürriyet Gazetesi'nde de yayınlanan Yasin GİRGİN'in "Boşanma Davaları El Kitabı" ve "Evlilik Birliğinin Sona Ermesi" isimli iki kitabı da bulunmaktadır.
Av.Yasin GİRGİN'e 0850 840 0442 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.
Av.Yasin GİRGİN

Boşanma davasında, velayet düzenlemesi yapılırken, müşterek çocuğun üstün yararının ana ve babanın isteğinden önce geldiği gözetilmelidir. İdrak çağında bulunan çocuğun adli merci önünde kendisini ilgilendiren dava hakkında görüşünü ifade etme imkanı tanınmalıdır.

Mahkemece bu çocuğa görüşünü ifade etmesi olanağı tanınması, velayetin düzenlenmesine esas olmak üzere herhangi bir uzman incelemesi de yaptırılması gerekir. Bu hususlar üzerinde durulmaksızın eksik inceleme ile hüküm kurulması halinde bozma sebebi olur.

Yargıtay’da görülen örnek bir dosyada velayeti anneye verilen ortak çocuklar M. T. 1999, A. ise 2006 doğumludur. Mahkemece velayet düzenlemesi yapılırken, herhangi bir gerekçeye yer verilmemiştir. Çocuklardan M. T. 1999 doğumlu olduğuna göre idrak çağındadır. Çocuk Hakları Sözleşmesinin 12. ve Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesinin 3. ve 6. maddeleri, iç hukuk tarafından çocuğun idrak gücüne sahip olduğunun kabul edildiği durumlarda, çocuğa adli merci önündeki kendilerini ilgilendiren davalarda kendi görüşünü ifade etmesine müsaade edilmesini ve yüksek çıkarına açıkça ters düşmediği takdirde ifade ettiği görüşe gereken önemin verilmesi gerektiğini öngörmektedir.

Mahkemece bu çocuğa görüşünü ifade etmesi olanağı tanınmadığı gibi, velayetin düzenlenmesine esas olmak üzere herhangi bir uzman incelemesi de yaptırılmamıştır. Mahkemece yapılacak iş; çocuklardan M. T.’un olası sonuçları hakkında bilgilendirilerek velayeti ile ilgili tercihinin sorulması ve mahkeme nezdindeki aile mahkemesi uzman veya uzmanlardan çocukların velayetine esas teşkil etmek üzere rapor alınması, tüm deliller birlikte değerlendirilerek, çocukların üstün yararının velayetlerinin ebeveynlerden hangisine bırakılmasında olduğunun saptanması, hasıl olacak sonucuna göre karar vermekten ibarettir. Açıklanan hususların üzerinde durulmaksızın eksik inceleme ile hüküm kurulması doğru bulunmamıştır.

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2014/18010

Bilgi paylaştıkça artar...Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir