Çocuğun üstün yararının araştırılması gereği

Av.Yasin GİRGİN

Av.Yasin GİRGİN

1999 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Av.Yasin GİRGİN yaklaşık 1 yıl hakimlik döneminin dışında 2000 yılından bu yana boşanma, velayet, nafaka ve mal paylaşımı gibi aile hukuku alanında avukatlık yapmaktadır. 120 köşe yazısı Hürriyet Gazetesi'nde de yayınlanan Yasin GİRGİN'in "Boşanma Davaları El Kitabı" ve "Evlilik Birliğinin Sona Ermesi" isimli iki kitabı da bulunmaktadır.
Av.Yasin GİRGİN'e 0850 840 0442 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.
Av.Yasin GİRGİN

Velayet düzenlemesi yapılırken, müşterek çocuğun üstün yararı ön planda tutularak aşağıdaki açılardan değerlendirme yapılması gerekir:

  • bedensel,
  • zihinsel,
  • ruhsal,
  • ahlaki
  • ve toplumsal gelişiminin sağlanması

Mahkemece uzman bilirkişiden müşterek çocuğun velayetine ilişkin sosyal inceleme raporu alınarak deliller hep birlikte değerlendirmek suretiyle çocuğun velayeti hakkında düzenleme yapılması gerekir.

Velayet düzenlemesi yapılırken; göz önünde tutulması gereken temel ilke, çocuğun üstün yararı ( Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme m. 6; Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi m. 3 ve 12; TMK m. 339/1, 343/1. 346/1; Çocuk Koruma Kanunu m. 4/b )’dır.

Çocuğun üstün yararını belirlerken; onun bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaki ve toplumsal gelişiminin sağlanması amacının gözetilmesi gereklidir.

Mahkemece uzman bilirkişiden 2007 doğumlu müşterek çocuk Yunus Emre’nin velayetine ilişkin sosyal inceleme raporu alınarak deliller hep birlikte değerlendirmek sureliyle Yunus Emre’nin velayeti hakkında düzenleme yapılması gerekirken yazılı şekilde eksik inceleme ile hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı bulunmuş ve yerel mahkemenin velayete yönelik kararı bozulmuştur.

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2014/28101

Bilgi paylaştıkça artar...Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir