Delil Dilekçesinde Gösterilen Tanıkların Dinlenilmeden Karar Verilmesi

Takip edin

Davalı-karşı davacı erkeğin delil listesinde gösterdiği tanıklarıdinlenilmeden hüküm kurulmuştur.

Taraflara tanıklarını duruşmada hazır etme yükümlülüğü yüklenemez ve açıkça vazgeçilmedikçe tanıklar dinlenilmek zorundadır.

Açıklanan sebeple bu tanıklar Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 240. ve devamı maddeleri gereğince dinlenilip, tüm deliller değerlendirilerek gerçekleşecek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ve araştırma ile yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerekmiştir.

0533 483 9313