En İyi Miras Avukatı

Takip edin
Avukat Yasin GİRGİN son yazıları (TÜMÜNÜ GÖRÜN)

Uygulamada miras problemlerinin çözümü için hangi davanın açılması konusunda kuşku duyulduğunu gözlemlemekteyim. Miras çekişmeleri, açılabilecek çok çeşitli davalarla çözülebilmektedir. Ancak her bir davanın şartları diğerinden farklıdır. Miras hukukunda süreler çok önemlidir, bu nedenle hatalı bir davanın açılması hak kayıplarına neden olabilmektedir.

En iyi miras avukatı, miras çekişmesini doğru olarak çözümleyebilen, sorunu teşhis edebilen ve bu sorunun çözümü için doğru davayı doğru yöntemle açan avukattır. Miras davaları, diğer davalar gibi, kısa sürede çözüme kavuşmamaktadır, bu nedenle bu davaların iyi şekilde takibi de gerekmektedir.

Mirası Alabilmek için hangi davalar açılır?

 

En iyi miras avukatı örnek olarak aşağıdaki amaçlarla şu davaları açacaktır:

  • Mirasçılık belgesinin düzenlenmesi: Mirasçılık hak ve sıfatını kanıtlamak için sulh hukuk mahkemesine veya notere başvurmak yoluyla mirasçılık belgesi düzenlenir. Mirasçılık belgesi mahkemece verilmiş olsa bile kesin bir kanıt hükmünü taşımaz. Bu belgenin iptali her zaman istenebilir, yenisinin düzenlenmesi için her zaman başvuru yapılabilir. Mirasçılık belgesinin verilmesi için ölüm tarihinden itibaren süre sınırı olmaksızın başvuru yapılabilir.
  • Muris muvazaasına dayalı tapu iptal ve tescil davası: Miras bırakacak olan kimse, mirasçısını, miras hakkından yoksun etmek amacıyla gerçekte bağışlamak istediği tapu siciline kayıtlı taşınmaz malını satmış gibi göstermişse, bu durumda muvazaa nedeniyle tapu iptal ve tescil davası açılır. Bu dava türü, kanunda yazmamaktadır, Türk Hukuku’na 1.4.1974 -1/2 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı ile girmiş bir dava, hak arama yoludur. En sık karşılaşılan davalardan biridir. Bu dava miras bırakanın ölümünden sonra açılabilir, miras bırakan sağ iken bu dava açılamaz, ölüm tarihinden itibaren bir zaman kısıtlaması olmaksızın bu dava açılabilir. Yani bu davanın açılması için 10 yıl ya da 20 yıl gibi bir zaman kısıtı yoktur.
  • Tenkis davası: Miras bırakan kişinin, mirasçılarının saklı paylarını zedeler şekilde ölüme bağlı ya da sağlararası tasarruflarına karşı açılan davaya tenkis (indirme) davası adı verilir. Tenkis davası ile saklı paylı mirasçının miras payını alabilmesi amaçlanır.
  • Denkleştirme davası : Miras bırakanın sağlığında miras payına mahsuben vermiş olduğu bir malın terekeye geri dönmesini sağlamak amacıyla açılan davadır. Mirasçıların saklı paylarının zedelendiğini öğrendikleri tarihten başlayarak 1 yıl ve her halde vasiyetnamenin açılmasından itibaren 10 yıl içinde açılması gerekir. Mirasın paylaşılmasından itibaren 10 yıl içinde bu dava açılabilir. Terekenin paylaşılmasına başlanılmadan bu dava açılamaz. Kural olarak denkleştirme, mirasçılar arasında yapılacak paylaştırma sırasında istenebilir.
  • Miras sebebiyle istihkak davası : Örneğin terekeden mal saklayan veya bölüşme dışında bırakan mirasçı ya da üçüncü kişiye karşı açılabilen bir dava türüdür. Davacının kendisinin mirasçı olduğunu ve iyi niyetli davalının terekeyi veya tereke malını elinde bulundurduğunu öğrendiği tarihten itibaren 1 yıl ve her halde miras bırakanın ölümünün ya da vasiyetnamenin açılmasının üzerinden 10 yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.
  • Vasiyetnamenin iptali talebi: Bir vasiyetnamenin kanunun öngördüğü şekilde yapılmamış olması ya da vasiyet ehliyetinden yoksunluk nedeniyle vasiyetin iptali amacıyla açılan davadır. Vasiyetname, ancak dava yoluyla iptal olunabilir, kendiliğinden hükümsüz hale gelmez.
  • Ölüme bağlı tasarrufun iptali davası: Miras bırakanın ölümünden itibaren 1 – 10 ve 20 yıllık zamanaşımı süreleri mevcuttur.
  • Belirli mal vasiyetinin yerine getirilmesi davası:  Vasiyet olunan malın mülkiyetinin vasiyet alacaklısına devrini sağlamak üzere açılan bir davadır.
  • Bunların dışında miras davalarını, miras ortaklığına temsilci atanması davası, vasiyetnamenin açılıp ilgililere okunması davası, miras sözleşmesinin ortadan kaldırılması davası, alacaklılar tarafından açılan mirasın reddi tasarrufunun iptali davası, ölüm tarihinde miras bırakanın ödemeden aczinin tespiti davası, elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi davası ve miras paylaşım sözleşmesinin iptali davası gibi davaları sayabiliriz. Miras için açılabilecek davalar, bu saydıklarımla sınırlı değildir.

Miras avukatı hangi işleri yapar?

En iyi miras avukatı, yukarıda da belirttiğim gibi, hukuki uyuşmazlığı en iyi tanımlayıp miras çekişmesinin çözümü için en doğru davayı açan, açtığı davasını takip eden avukattır. Bunun yanında miras kalan tapulu malların müvekkilin adına kaydedilmesi, banka hesaplarındaki paraların çekilmesi, vergi beyannamelerinin verilmesi, ihtarnameler düzenlenmesi ve ihtarnamelere cevaplar verilmesi avukat olarak takip ettiğimiz işlerdir.

Yayınlayan

Avukat Yasin GİRGİN

Avukat Yasin GİRGİN, 1977 Ankara doğumludur. 1999 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiş ve sonrasında 2 yıl boyunca Özel Hukuk Master programına devam etmiştir. 2004-5 yılları arasında yaptığı hakimlik dönemi dışında 13 Kasım 2000'den bu yana serbest avukatlık faaliyetini icra etmektedir. 2 kitabı ve çok sayıda makalesi bulunan GİRGİN'in 120 köşe yazısı Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanmıştır. GİRGİN, halen superhaber.com'da okur sorularını cevapladığı köşe yazılarını kaleme almaktadır. Çok iyi derecede Almanca ve İngilizce bilen GİRGİN, Alman Uzman Avukatlık Yasası'nı da Türkçe'ye çevirmiştir.

“En İyi Miras Avukatı” için bir yorum

  1. Öncelikle iyi günler büyük bir sorunumuz var büyük abimizle bababamızı 2017 kaybettik babamdan geriye kalan ev ve tarlalar iki tane halam ile birlikte ortak tapuları bulunuyordu babam öldüğünden beri annem ve engelli kız kardeşim köyde oturuyorlardı büyük abimiz babam öldükten sonra sürekli annemi ve kardeşimi rahatsız etti onları geceleri korkutarak gündüzleri eve gelip tehdit ederek sürekli onları ürküterek üzerlerine yürüdü arsızlıkla tarlaları ekmeye başladı traktör vardı onuda aldı kullanıyordu ve hiçbir muayenesi yapılmamış traktörü kullanıyordu saymaya yaklaşmadı halamlarla anlaşalım paylaşılsın dedik istemedi herşey benim siz kimsiniz annesinde malı hakkı yok sizinde yok köye geleni öldürceğim mal isteğini öldüreceğim ağıra alınmayacak kelimeler anneme ve engelli kardeşime sizi dağa kaldırtacağım kim engel olacak öleceğiniz yok sizi bekleyemem ve ben engelli kardeşime ev aldım babam sağ ilken ehliyet aldırttım önceleri engelli maaşı alıyordu onunla taksitle ve ben yardım ettim arabasını aldık engelliler için şimdi o evdedir hakkım var ödevimde alacağım arabalıda alacağım sizi köpekler gibin süründüreceğim orospu olsaydın daha iyiydi diyeceksiniz size öyle şeyler yapacağımki diye halen tehditler savuruyor bir bacağında ben kıracağım neler neler ve koyunlar aldı samanlığa koydu ve annemleri bir sene önce köyden evden attı benim aldığım evde kalıyorlar jandarmaya gittiler eve girebilir onunda hakkı diyorlar bizi ölümle tehdit ediyor bizi kapıya attı diyorlar onunda herşey hakkı diyorlar birşey yaptımı size diyorlar ve tabi bu arada oda giremiyor eve annemleri kapıya koyduğu için evi kitlendiler gir girebilirsen denildi sonunda tarlanın birine ev yapmaya başlamış kaçak inşaat bir hafta sonra haberimiz oldu şimdi dilekçe verdik altı kardeş birde annem bir sene sonun yüz metre yaklaşamaz bir ay diye karar çıkardılar ama tehditler halen devam ediyor halalarım haklarını sözde ona devretmişler biz bu konuda neler yapabiliriz bizim kanunen bu kişiyi nasıl uzaklaştırabiliriz bize etmediği hakaret akla hayale gelmeyecek sözler sarf etti şu an annemle kardeşim korkuyorlar bizim nasıl bir yol çizmemiz gerekiyor sizden ricam beni aydınlatırsanız sevinirim çok zor durumdayız ben artık yetişemiyorum diğer kardeşlerim ancak kendilerine bakabiliyorlar kendim saten yanlarında değilim yurtdışındayım bana yardımcı olursanız aydınlatırsanız nasıl bir yol çizeceğimizi yazarsanız çok sevinirim teşekkür ederim en kısa zamanda dönmeniz umuduyla sizden gelecek haberi bekliyorum sağlıkla kalın

Bir cevap yazın

' ANKARA BOŞANMA AVUKATI' ' BOŞANMA AVUKATI ANKARA' ' EN İYİ BOŞANMA AVUKATI ANKARA'