En Son Kanuna Göre İngiltere’de Boşanmanın Türkiye’de Tanınması – 2020

Londra Edmonton County Court / 2019
Aile Mahkemesi

Müvekkillerimle görüşmek üzere sıklıkla bulunduğum Londra, sadece İngiltere‘nin değil Dünya’nın da en önemli şehirlerinden birisi.

Her milletten yaklaşık 8 milyon insanın yaşadığı Londra‘da Türkiye’den de yaklaşık 150 bin civarında kişi yaşıyor. Özellikle Kuzey Londra‘nın Edmonton, Enfield, Hackney, Haringey, Islington, Waltham Forest civarında yaşamayı tercih eden Türkler memleketlerinden uzakta olmanın her türlü manevi ve maddi sıkıntısını da çekiyor.

Bu sıkıntıların bir kısmı da benim alanım olan aile hukuku ile ilgili.

İngiltere‘de açılan boşanma davalarının işleyişi, hakimlerin dosyaları ele alışı Türk Mahkemeleri’nden çok daha farklı. Kültürel, sosyal olarak çok farklı birikim nedeniyle bir çok durumda hiç de beklenilmeyen mahkeme kararları ile karşılaşılıyor.

Yine İngiltere – genellikle Londra– mahkemelerinde sonuçlandırılan boşanma davasında elde edilen kararın Türkiye’de de en kısa ve en masrafsız, sorunsuz bir şekilde geçerli olması için Türk Devleti bir takım çalışmalar da yaptı. 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 27/A maddesinde 29.04.2017 tarihinde yapılan değişiklik aynen şöyle oldu:

İngiltere‘den Türkiye’deki boşanma, boşanmanın tanınması ve tenfizi, miras gibi aile hukukuna dair problemleriniz için arayabilirsiniz +90 (533) 483 9313

Madde 27/A – (Ek: 17/4/2017-KHK-690/4 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7077/3 md.)

(1) Yabancı ülke adlî veya idarî makamlarınca boşanmaya, evliliğin butlanına, iptaline veya mevcut olup olmadığının tespitine ilişkin olarak verilen kararlar; bizzat veya vekilleri aracılığıyla tarafların birlikte başvurması, verildiği devlet kanunlarına göre konusunda yetkili adlî veya idarî makam tarafından verilmiş ve usulen kesinleşmiş olması ve Türk kamu düzenine açıkça aykırı bulunmaması şartlarıyla nüfus kütüğüne tescil edilir.

(2) Nüfus kütüğüne yapılacak tescil işlemleri, yurt dışında kararın verildiği ülkedeki dış temsilcilikler, yurt içinde ise Bakanlık tarafından belirlenen nüfus müdürlükleri tarafından yapılır.

(3) Bu maddede sayılan şartlar yerine getirilmediği gerekçesiyle tescil talebi reddedilen kararların Türkiye’de tanınması, 27/11/2007 tarihli ve 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun uyarınca yapılır.

(4) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından yönetmelikle belirlenir.

Ancak boşanma davasının sadece “boşanmış olma” yönü yoktur: Boşanma ile birlikte nafaka, velayet ve bazen mal paylaşımı konusunda da kararlara varılmaktadır. Bu nedenle Nüfus Hizmetleri Kanunu’na eklenen bu maddenin uygulanmasında hem zorluk hem de bazen hak kayıpları, hatalı uygulamalar yaşanabilmektedir. Yani sonuç olarak İngiltere‘de, Almanya’da, Hollanda’da, Fransa’da da boşanmış kişilerin bu boşanma kararını nüfusa kaydettirmek için Türkiye’de aile mahkemesinde dava açmaları gerekiyor.

Çifte vatandaşlık sahibi kişiler için de durum değişmiyor: Bu boşanmalarının Türk Nüfus Kaydı’na işletilmesi gerekiyor.

Edmonton District Court Hakimi ile Avukat Yasin GİRGİN
2019, Londra Edmonton County Court

İngiltere’de yaşayan Türk Vatandaşları’nın diğer önemli bir sorununu da miras problemleri teşkil ediyor. Türkiye’de bir yakınlarının kaybı halinde mirasçılık belgesi çıkarılması, vasiyetnamenin okunması, terekenin (vefat edenin geride bıraktığı mal varlığı) tespiti, kalan malların mirasçılar adına tescil edilmesi ancak işi bilen bir avukatlık bürosu tarafından yapıldığında hızlı ve daha az yorucu olabiliyor.

Bilgi paylaştıkça artar...Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print