Çocuğun Üstün Yararının Korunması

Av.Yasin GİRGİN

Av.Yasin GİRGİN

1999 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Av.Yasin GİRGİN yaklaşık 1 yıl hakimlik döneminin dışında 2000 yılından bu yana boşanma, velayet, nafaka ve mal paylaşımı gibi aile hukuku alanında avukatlık yapmaktadır. 120 köşe yazısı Hürriyet Gazetesi'nde de yayınlanan Yasin GİRGİN'in "Boşanma Davaları El Kitabı" ve "Evlilik Birliğinin Sona Ermesi" isimli iki kitabı da bulunmaktadır.
Av.Yasin GİRGİN'e 0850 840 0442 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.
Av.Yasin GİRGİN

T.C.YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2014/28101 K. 2015/14405 T. 3.7.2015

• VELAYETİN DÜZENLENMESİ ( Çocuğun Üstün Hakkının Korunması Gerektiği – Çocuğun Bedensel Zihinsel Ruhsal Ahlaki Ve Toplumsal Gelişiminin Sağlanması Amacının Gözetileceği/Mahkemece Uzman Bilirkişiden Çocuğun Velayetine İlişkin Sosyal İnceleme Raporu Alınarak Velayeti Hakkında Düzenleme Yapılacağı )

• ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARININ KORUNMASI ( Çocuğun Bedensel Zihinsel Ruhsal Ahlaki Ve Toplumsal Gelişiminin Sağlanması Amacının Gözetileceği – Mahkemece Uzman Bilirkişiden Çocuğun Velayetine İlişkin Sosyal İnceleme Raporu Alınarak Velayeti Hakkında Düzenleme Yapılması Gereği )

• ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ ( Bu Sözleşme ve Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesinin Yerel Mahkemece Dikkate Alınması Gereği – Çocuğun Üstün Yararının Gözetileceği )

4721/m. 339/1, 343/1. 346/1

5395/m. 4/b

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme/m. 6

Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi/m. 3, 12

ÖZET : Velayet düzenlemesi yapılırken, müşterek çocuğun üstün yararı ön planda tutularak bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaki ve toplumsal gelişiminin sağlanması amacının gözetilmesi gerekir. Mahkemece uzman bilirkişiden müşterek çocuğun velayetine ilişkin sosyal inceleme raporu alınarak deliller hep birlikte değerlendirmek sureliyle velayeti hakkında düzenleme yapılması gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1- )Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davalı erkeğin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2- ) Velayet düzenlemesi yapılırken; göz önünde tutulması gereken temel ilke, çocuğun “üstün yararı” ( Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme m. 6; Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi m. 3 ve 12; TMK m. 339/1, 343/1. 346/1; Çocuk Koruma Kanunu m. 4/b )’dır. Çocuğun üstün yararını belirlerken; onun bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaki ve toplumsal gelişiminin sağlanması amacının gözetilmesi gereklidir. Mahkemece uzman bilirkişiden 2007 doğumlu müşterek çocuk Yunus Emre’nin velayetine ilişkin sosyal inceleme raporu alınarak deliller hep birlikte değerlendirmek sureliyle Yunus Emre’nin velayeti hakkında düzenleme yapılması gerekirken yazılı şekilde eksik inceleme ile hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan bölümlerinin ise 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 03.07.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bilgi paylaştıkça artar...Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir