Erkek Lehine Tedbir (Yoksulluk) Nafakası Verilir mi?

Anlaşmalı Boşanma Davasının Şartları Nelerdir?

-Eşimle ortak bir karar alarak boşanmaya karar verdik. Anlaşmalı boşanma davası açmak istiyoruz. Bu davanın bir koşulu var mı?

Anlaşmalı boşanma davasının kabul edilebilmesinin ilk şartı evliliğin 1. yılını doldurmuş olmasıdır. Henüz evleneneli 1. yıl olmamışsa eşler, anlaşmalı olarak boşanma davası açamazlar. Anlaşmalı boşanma davasının ikinci şartı, eşlerin boşanmanın mali sonuçları hakkında da anlaşmış olmalarıdır. Boşanma davasının açılması için eşlerin her ikisi birden başvuruda bulunabileceği gibi açılan boşanma davasının diğer eşin kabul etmesi de yeterlidir. Boşanma kararı verilebilmesi için iki tarafın da mahkemeye çıkması ve boşanma konusundaki iradelerini hakim önünde de tekrar etmeleri gereklidir.

İlgili Yazı : Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?


Feragat Edilen Davadaki Gerekçelerle Yeniden Boşanma Davası Açılabilir mi?

-3 senelik evliyim. Eşimden ayrılmaya karar vererek boşanma davası açmıştım. Ancak dava devam ederken tekrar barıştık. Şu durumda davadan çekilirsem ilerde aynı durumu yaşamam halinde mahkemeye sunduğum sebeplerle yeniden dava açmam mümkün olur mu?

Bir boşanma davası devam ederken eşlerin bir araya gelmelerine, barışmalarına sıklıkla rastlıyoruz. Boşanma davası açarken, karşı tarafın boşanma davasının açılmasına neden olan davranışları dilekçe ile mahkemeye sunulur. Bu fiillerin mahkeme tarafından boşanmayı gerektirir olup olmadığı incelenir.

Eşlerin boşanma davası sürecinde barışmaları ise bu dilekçede belirttikleri olayları affettikleri anlamına gelir. Yeniden aynı nedenlerle dava açılamaz; açılan davanın reddedilmesi gerekir.

İlgili yazı: Boşanmada Af Sayılan Davranışlar     ; Anlaşmalı Boşanmadan Feragat Edilmesi Af Sonucunu Doğurur mu?


Kadının Maddi Durumunun Daha İyi Olması Halinde Tedbir ve Yoksulluk Nafakası

-Kocamla boşanıyoruz. Bir çocuğumuz var. Benim maddi durumum onunkinden daha iyi. Bu durum mahkemenin vereceği nafaka miktarını nasıl etkiler? Teşekkürler.

Boşanma davası sürecinde tedbir nafakası hem kadın hem de çocuk için tedbir nafakası adı altında bağlanır. Her ne kadar kanuna göre tedbir nafakası yönünden kadın-erkek ayrımı yapılmamış olsa da meslek hayatım boyunca lehine tedbir nafakası bağlanan bir erkekle henüz karşılaşmadım.

Çalışan ve sürekli gelir elde eden kadın lehine tedbir nafakası ve yoksulluk nafakası da verilmez. İki tarafın gelir elde ediyor olması halinde çocuk için takdir edilecek tedbir nafakası ise tarafların gelir düzeyine, çocuğun yaşına, ailenin ekonomik ve sosyal durumuna göre belirlenir. Kadının geliri de nafakanın belirlenmesinde önem taşır. Genellikle çocuğun ihtiyacı için gereken miktarın yarı-yarıya karşılanması akla gelse de çocuğa fiilen bakan tarafın bu fedakarlığı nafakaya daha az katılımıyla dengelenmeye çalışılmaktadır.

 


Dava Açmadan Evi Terkedebilir miyim?

-6 yıldır evliyim. Eşimin beni aldattığını öğrendim. Kendisinden ayrılmak istiyorum. Boşanma davası açarak evi terk edecektim ama yakınlarım mahkemeye bir kanıt sunmadan evi terk etmemin benim aleyhime olacağını söylüyor. Bu ne kadar doğru?

Medeni Kanun’a göre evlilik birliğinin devamı süresince eşlerin birlikte yaşamaları esastır. Ancak evlilik birliğinin devam ettirilmemesine karar verildiği durumlarda, dava açmaya karar veren eş evden ayrılabilir. Diğer eş, evden ayrılan eşe eve dönmesi için terk ihtarı gönderme hakkına sahiptir. Evden ayrılan eş ise, eve dönmek ve evlilik birliğini sürdürmek istemiyorsa boşanma davası açabilir. Mahkemeye kanıt sunmadan evin terk edilemeyeceği söylemi doğru değildir.

TMK 164:

(Değişik madde 6217 sayılı 31.3.2011 tarihli kanun madde 19)Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hakim veya noter tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir. Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır.

Davaya hakkı olan eşin istemi üzerine hakim veya noter, esası incelemeden yapacağı ihtarda terk eden eşe iki ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği ve dönmemesi halinde doğacak sonuçlar hakkında uyarıda bulunur. Bu ihtar gerektiğinde ilan yoluyla yapılır. Ancak, boşanma davası açmak için belirli sürenin dördüncü ayı bitmedikçe ihtar isteminde bulunulamaz ve ihtardan sonra iki ay geçmedikçe dava açılamaz”

İlgili yazı: Terk Nedeniyle Açılacak Boşanma Davası


Mallar Paylaşılırken Kredi Borcunu Kimin Ödediği Önemli mi?

-Biz eşimle ayrılma aşamasındayız. Kendisiyle evlendikten sonra 2 adet ev satın aldık. Bu evlerin ödemelerinde eşimin de katkısı oldu ancak büyük bir bölümünü ben ödedim. Mahkeme mal paylaşımında bunu nasıl değerlendirmeye alır?

Eşler evlenirken mal ayrılığı sözleşmesi yapmamışlarsa evlilik içinde maaşlarından, gelirlerinden biriktirerek satın aldıkları mallar edinilmiş mal olarak kabul edilir. Bir eşin tüm gelirini harcadığı, diğer eşin ise gelirini biriktirdiği, kredi ödediği durumlarda da bu kural değişmez. Evin kredi borcunu kimin ödediğinin önemi yoktur. Mahkeme, edinilen malın değerinin yarısını karşı taraf lehine hükmedecektir.

0 533 483 9313