Eşe Tükürmek Boşanma Sebebidir

Av.Yasin GİRGİN

Av.Yasin GİRGİN

1999 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Av.Yasin GİRGİN yaklaşık 1 yıl hakimlik döneminin dışında 2000 yılından bu yana boşanma, velayet, nafaka ve mal paylaşımı gibi aile hukuku alanında avukatlık yapmaktadır. 120 köşe yazısı Hürriyet Gazetesi'nde de yayınlanan Yasin GİRGİN'in "Boşanma Davaları El Kitabı" ve "Evlilik Birliğinin Sona Ermesi" isimli iki kitabı da bulunmaktadır.
Av.Yasin GİRGİN'e 0850 840 0442 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.
Av.Yasin GİRGİN

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 1996/2-752 K. 1996/863 T. 4.12.1996

BOŞANMA ( Kadının evi terki alışkanlık haline getirmesi )
• KADININ EVİ TERKİ ALIŞKANLIK HALİNE GETİRMESİ
743/m.134
ÖZET: Kadının evi terk etmeyi alışkanlık haline getimıesi, her sefe-rinde aracılarla eve dönmesi, son def’a evi terkinde kendisini da- vete giden kayınvalidesinin yüzüne ve tükürmesi, evlilik birliğinin temelindcn sarsıldığının kabulüne yeterlidir.

DAVA : Taraflar arasındaki “boşanma” davasından dolayı yapılan yargılama sonundaki; Ankara Asliye 16. Hukuk Mahkemesince da-vanın reddine dair verilen 4.12.1995 gün ve 1995 ( 211- 963 sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine,

Yargıtay 2. Hukuk Dalreslnln 25.3.1996 gün ve 1996/2376-3040 sa-yılı llâmı;

( … Davalının sık sık evi terk etmeği alışkanlık haline getirdiği, her seferinde aracılarla eve döndüğü evi terk etmesinin haklı bir nedene dayanmadığı, son defa evi terk etmiş olması nedeniyle kendisini eve getirmeye giden kayın validesinin yüzüne tükürüp, seni de kocamı da »istemiyorum dediği evliliği yürütemiyeceğini açıkladığı anlaşılmaktadır. Davalı tutum ve davranışlarıyla oluşturduğu birikimi davacı koca yönünden evlilik birliğini temelinden sarsmıştır. Ayrıca davalının son olarak açığa vurduğu davranışı dahi evlilik birliğinin temelinden sarsıldığının kabulüne yeterlidir. Açıklanan deliller karşısında boşanmaya karar verilmemesi doğru bulunmamıştır… ) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle ye-niden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

KARAR : Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk Genel Kurulu’nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

SONUÇ : Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı ( BOZULMASINA ), oybirliğiyle karar verildi.

Bilgi paylaştıkça artar...Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir