Eşi Evden Uzaklaştırma

Av.Yasin GİRGİN
Takip edin

Eşi Evden Uzaklaştırma

Evden uzaklaştırma kararı tedbir niteliğindedir.
Evden uzaklaştırma kararı tedbir niteliğindedir.

Ailenin korunması, kadına karşı şiddetin önlenmesi son yıllarda kamuoyunun gündemini oluşturmaya devam ediyor. Evden uzaklaştırma ve diğer tedbirler Aile Mahkemeleri’nin en çok önüne gelen dosyaların konusunu oluşturuyor.

8 Mart 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ile birlikte, önceki Kanun’un bazı maddeleri değiştirilmiş ve koruma tedbirleri daha da netleşerek genişletilmiştir.

Kimler Talepte Bulunabilir?

Aile içi şiddet, aynı çatı altında yaşayan eşler arasında, aynı çatı altında yaşayan diğer aile bireyleri arasında, aynı çatı altında yaşamayan aile bireyleri ve çocuk arasında, boşanma veya ayrılık nedeniyle ayrı konutlarda bulunan bireyler arasında, evli olmalarına rağmen fiilen ayrı çatılar altında yaşayan aile üyeleri arasında söz konusu olabilir.

Evden Uzaklaştırma Ne Zaman Talep Edilebilir?

Aile içi şiddet, aile bireylerinden birinin fiziksel, cinsel, ekonomik veya psikolojik zarar görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanmasını muhtemel olan hareket, baskı, tehdit olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle henüz gerçekleşmemiş olaylar için dahi tedbir kararı alınması istenebilir.

Eş Aleyhine Hangi Tedbirler İstenebilir?

 • İşyerinin değiştirilmesi,
 • Kişinin evli olması hâlinde müşterek yerleşim yerinden ayrı yerleşim yeri belirlenmesi,
 • 4721 sayılı Türk Medenî Kanunundaki şartların varlığı hâlinde ve korunan kişinin talebi üzerine tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulması,
 • Korunan kişi bakımından hayatî tehlikenin bulunması ve bu tehlikenin önlenmesi için diğer tedbirlerin yeterli olmayacağının anlaşılması hâlinde ve ilgilinin aydınlatılmış rızasına dayalı olarak 27/12/2007 tarihli ve 5726 sayılı Tanık Koruma Kanunu hükümlerine göre kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerinin değiştirilmesi,
 • Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmama
 • Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilme
 • Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmama
 •  Çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı varsa, kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde yapılma, kişisel ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılma,
 • Gerekli görülmesi hâlinde korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hâller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmama,
 • Korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermeme,
 • Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmeme,
 • Bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etme,
 • Korunan kişilerin bulundukları yerlerde alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmama,
 • Alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisinde iken korunan kişilere ve bunların bulundukları yerlere yaklaşmama,
 • Alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde bağımlılığının olması hâlinde, hastaneye yatmak dâhil, muayene ve tedavisinin sağlama,
 • Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması ve tedavisinin sağlama, gibi koruyucu ve önleyici tedbirler alınabilir.

Evden Uzaklaştırma Nereden İstenir?

Bu talepler Aile Mahkemesi’ne yapılır.

 

Bilgi paylaştıkça artar...Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print
error: Content is protected !!
a
ANKARA BOŞANMA AVUKATI ; BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR