Eşin Malına Zarar Verme Suçu

Av.Yasin GİRGİN

Av.Yasin GİRGİN

1999 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Av.Yasin GİRGİN yaklaşık 1 yıl hakimlik döneminin dışında 2000 yılından bu yana boşanma, velayet, nafaka ve mal paylaşımı gibi aile hukuku alanında avukatlık yapmaktadır. 120 köşe yazısı Hürriyet Gazetesi'nde de yayınlanan Yasin GİRGİN'in "Boşanma Davaları El Kitabı" ve "Evlilik Birliğinin Sona Ermesi" isimli iki kitabı da bulunmaktadır.
Av.Yasin GİRGİN'e 0850 840 0442 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.
Av.Yasin GİRGİN

Mala zarar verme suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu madde 151 de düzenlenmiştir. Maddeye göre;

“Başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkan, tahrip eden, yok eden, bozan, kullanılamaz hale getiren veya kirleten kişi, mağdurun şikayeti üzerine, dört aydan üç yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.”

Mala zarar verme suçu eşe karşı işlendiği zaman bu suç TCK md. 167/1’e göre şahsi cezasızlık kapsamındadır.

Yani malına zarar verilen kişi eş, alt veya üst soy veya kayın kısımlığından alt veya üstsoy ise bu suçtan dolayı cezalandırılmaz, ama mala zarar verme fiili, suç olmaya devam eder.

Türk Ceza Kanunu madde 167/1 :

“Yağma ve nitelikli yağma hariç, bu bölümde yer alan suçların;
a) Haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden birinin,
b) Üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede kayın hısımlarından birinin veya evlat edinen veya evlatlığın,
c) Aynı konutta beraber yaşayan kardeşlerden birinin,
Zararına olarak işlenmesi halinde, ilgili akraba hakkında cezaya hükmolunmaz.”

Ayrılık kararı verilmemiş olması ne demektir?

Mahkeme her zaman boşanma karar vermeyebilir, boşanma sebeplerini yeterli görmeyip ayrılığa karar verebilir veya eşler her zaman boşanmak istemeyebilir.

Birbirlerine zaman vermek ama evli kalmaya devam etmek isteyebilirler.

Böyle zamanlarda hakim belirli bir süre belirler ve eşler o süre zarfında ayrı yaşarlar.

Eşler arasında mahkemece verilmiş bir ayrılık kararı var ve eşin malına zarar verilmiş ise burada şahsi cezasızlık sebebi söz konusu değildir. Ama aynı maddenin devamında haklarında ayrılık kararı verilmiş eşin malına zarar vermenin indirim sebebi olduğunu belirtilmiştir.

Boşanma sürecinde olan eşin malına zarar vermek suç mudur?

Ancak hakim ayrılık kararı vermemiş, eşler boşanma sürecinde iseler bu dönemde eşin malına zarar verilmesi şahsi cezasızlık sebebidir.

Eşe bu suçtan dolayı ceza verilmez. İlgili fiil haksız fiil kapsamında değerlendirilir ve hukuk davasının konusu olabilir.

“..Mala zarar verme suçunun konusu başkasının mülkiyetinde bulunan taşınır veya taşınmaz maldır. Eylemin malikin eşi tarafından gerçekleştirilmesi durumunda ise şahsi cezasızlık hali nedeniyle faile ceza verilemeyeceği gözetilmelidir…”T.C. YARGITAY 9. CEZA DAİRESİ E. 2009/18098 K. 2011/28617

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu madde 73/3 gereği haklarında ayrılık kararı verilmiş eşin malına zarar verme suçu şikayete bağlı olması sebebiyle şikayetten vazgeçmek mümkündür.

Aynı şekilde kovuşturulması şikayete bağlı suçlardan olduğu için zamanaşımı fiilin işlenmesinden itibaren 6 aydır. 

Boşanma sürecinde eşin mala zarar vermesi nasıl önlebilir?

Türk Ceza Kanunu kapsamın boşanma davası devam eden eşlerin birbirinin malına zarar vermesinin cezai sorumluluğu yoktur. Ancak maddi ve manevi tazminat davası açılabilir.

Eğer eş şiddete eğilimi olan birisi ise ve daha öncede buna benzer eylemlerde bulunmuş ise 6284 Sayılı Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlemesine Yönelik Kanun gereği koruma kararı istenebilir.

Hakim, şiddet uygulayana veya uygulama ihtimali bulunan kişilere karşı belirli süreyle 6284 Sayılı Kanunun 5.maddesinde ki önleyici tedbirlerden alabilir.

Örneğin; Korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesi gibi kararlar verebilir.

Bu koruma kararlarına aykırı davranılması halinde hürriyeti bağlayıcı ceza verilir.

Bilgi paylaştıkça artar...Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir