Evlenmeden Önce Alınan Mallar

Takip edin
Avukat Yasin GİRGİN son yazıları (TÜMÜNÜ GÖRÜN)

Evlenmeden önce alınan mallar boşanma davasında mal paylaşımı konusunda sıkça gündeme gelmektedir. 1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren yeni Türk Medeni Kanunu ile eşlerin mal varlıklarını düzenleyen mal ayrılığı rejimi değiştirilmiş ve kanuni mal rejimi olarak edinilmiş mallara katılma rejimi kabul edilmiştir. Edinilmiş mallara katılma rejiminde eşlerin edinilmiş mal ve kişisel mal olmak üzere iki türlü mal gurubu belirlenmiştir.

Evlenmeden önce alınan mallar, kanunda düzenlenen kişisel mallara girmektedir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 220. maddesinin 2 numaralı bendinde evlenmeden önce alınan mallar şu şekilde ifade edilmiştir:

“MADDE 220.- Aşağıda sayılanlar, kanun gereğince kişisel maldır:

2. Mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan … malvarlığı değerleri,”

Evlenmeden önce alınan mallar bu kanun maddesi ile kişisel mal olarak sayılmıştır. Kişisel mallar, doğal olarak evlilik birliğinin sona ermesi halinde tasfiyeye tabi tutulmayacaktır.

Evlenmeden önce alınan mallar Türk Medeni Kanunu'na göre kişisel mal olarak kabul edilmiştir.
Evlenmeden önce alınan mallar Türk Medeni Kanunu’na göre kişisel mal olarak kabul edilmiştir.

Ancak, evlenmeden önce alınan malların evlilik dönemi içinde getirdiği gelirler kişisel mal değil edinilmiş mal olarak sayılmıştır. Medeni Kanun’un 219. maddesinin 4 nolu bendinde kişisel malların gelirlerinin kişisel mal olmayacağı kanunlaştırılmıştır. Örneğin evlenmeden önce taraflardan birine ait olan bir evin getirdiği kira gelirleri, ya da babadan kalan arazinin tarımsal gelirleri edinilmiş mal olarak kabul edilerek tasfiyeye tabi tutulacaktır.

Bununla birlikte bazı malvarlıkları, örneğin kooperatif üyelikleri, evlenmeden önce edinilmiş olabilir. Uzun döneme yayılmış kooperatif ödemelerinin evlilik içinde yapılmış olan kısmına isabet eden değer edinilmiş mal olarak kabul edilmektedir. Kooperatif üyeliği vasıtasıyla edinilen gayrimenkulün tapusunun alındığı tarih veya tapusunun hiç alınmamış olması bu hususta etkili değildir.

Evlenmeden önce alınan malların evlilik döneminde elden çıkarılmış olması halinde ise bu malın yerine geçen değer 220. maddede kişisel mal olarak belirlenmiştir. Örneğin satılan evin parası ile alınan ev de kişisel mal olacaktır. Ancak satılan evden elde edilen satım bedelinin bankaya faize yatırılması halinde faizden elde edilen gelir kısmı edinilmiş mal olarak kabul edilecektir. Satılan evden elde edilen bedelin üzerine kredi kullanılması, para eklenilmesi halinde ise bu ek ödemenin çalışma ile elde edilen gelirle mi ödendiği yoksa kişisel malla mı ödendiği incelenerek eşin katılma alacağı bulunup bulunmadığı tespit olunur.


Bu yazılarımızı okumanızda fayda olabilir:

' ANKARA BOŞANMA AVUKATI' ' BOŞANMA AVUKATI ANKARA' ' EN İYİ BOŞANMA AVUKATI ANKARA'