Güven Sarsıcı Davranışlar Boşanma Sebebidir

Mahkemece, davacı-davalı erkeğin boşanma davasının kabulüne, davalı-davacı kadının ise birleşen boşanma davasının reddine karar verilmiştir.

Yapılan yargılama ve toplanan delillerden; davalı-davacı kadının güven sarsıcı davranışının yanında erkeğin de eşine son gün fiziksel şiddet uyguladığı anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu durum karşısında davalı-davacı kadın da dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, kadının davasının da kabulü ile boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile birleşen davanın reddi doğru olmamıştır.

' ANKARA BOŞANMA AVUKATI' ' BOŞANMA AVUKATI ANKARA' ' EN İYİ BOŞANMA AVUKATI ANKARA'