İnternette Sorumluluk Bankanın !

Av.Yasin GİRGİN

Av.Yasin GİRGİN

1999 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Av.Yasin GİRGİN yaklaşık 1 yıl hakimlik döneminin dışında 2000 yılından bu yana boşanma, velayet, nafaka ve mal paylaşımı gibi aile hukuku alanında avukatlık yapmaktadır. 120 köşe yazısı Hürriyet Gazetesi'nde de yayınlanan Yasin GİRGİN'in "Boşanma Davaları El Kitabı" ve "Evlilik Birliğinin Sona Ermesi" isimli iki kitabı da bulunmaktadır.
Av.Yasin GİRGİN'e 0850 840 0442 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.
Av.Yasin GİRGİN

T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2008/4941 K. 2009/9293 T. 14.9.2009

DAVA : Taraflar arasında görülen davada Beyoğlu Asliye 2. Ticaret Mahkemesince verilen 26.12.2007 tarih ve 2006/173-2007/503 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi, davalı avukatı tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Ata Durak tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, müvekkilin davalı bankanın Taksim ve Şişli Şubelerinde bulunan hesaplarından rıza dışı olarak ve internet yoluyla yine davalı bankanın Antalya Şarampol Şubesi müşterisi dava dışı İbrahim Yücel G. hesabına toplam ( 24.550 )YTL’nin aktarıldığını, müvekkilinin bu olaydan sonra kredi ve vergi borçlarını ödeyemez hale gelip itibarının zedelendiğini ileri sürerek, hesabından aktarılan ( 18.500 )YTL’nın ve ( 10.000 )YTL maddi tazminat ile ( 10.000 )YTL manevi tazminatın temerrüt faiziyle birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, internet aracılığıyla müşteri hesaplarına girilebilmesinin ancak müşterilerin kişisel bilgi, şifre ve parolalarının kullanılması suretiyle mümkün olduğunu, davacının işlemlerinin müvekkilince sağlanan güvenlik çemberi programı yüklü olmayan bilgisayarlar kullanılarak yapıldığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece toplanan kanıtlara dayanılarak, 12.05.2005 gününde saat 17:40-19:31 arası gerçekleştirilen işlemler sırasında davalı bankanın herhangi bir önlem almadığı/alamadığı, saat 19:45 sıralarında durumun tespiti üzerine dava dışı İbrahim Yücel G. hesabından arta kalan ( 4.150 )YTL’na bloke konulduğu, davacının seçimlik ek güvenlik önlemlerinin hiçbirini uygulamadığı olgusunun ispatlanamadığı gibi bu hususun davalı bankanın sorumluluğunu hafifletmediği, kişisel güvenlik hakkındaki bu ek önlemlerin seçimlik sunulmasının da doğru olmadığı, kaldı ki iki saat süreyle devam eden eylemin fark edilmeyip önlem alınmamasının davalı banka açısından ağır kusur olduğu, davacının hesaplarından çekilen paraların dışında maddi veya manevi bir zarara uğradığının ispatlanamadığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne, ( 18.500 )YTL’nin 12.05.2005 tarihinden itibaren avans faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiştir.

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve davacının mevduat ve yatırım hesaplarında bulunan paraların davalı bankaya karşı gerçekleştirilen sahtecilik eylemi ile çekilmiş olmasına ve ispat yükümlülüğü kendisine düşen davalı bankanın olayda davacının müterafik kusuru bulunduğunu veya kişisel bilgilerinin davacının kusuruyla ele geçirildiğini kanıtlayamamış olmasına göre, davalı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddi ile kararın onanması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddi ile kararın ONANMASINA, temyiz harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına mahal olmadığına, 14.09.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bilgi paylaştıkça artar...Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir